Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. RIAD, Abanoub, Yi HUANG, Liping ZHENG a Steriani ELAVSKY. COVID-19 Induced Anxiety and Protective Behaviors During COVID-19 Outbreak: Scale Development and Validation. MedRxiv - The Preprint Server for Health Sciences. Yale, BMJ, and Cold Spring Harbor Lab., 2020. doi:10.1101/2020.05.05.20050419.
 2. 2008

 3. REKTOROVÁ, Irena, Marek BALÁŽ, Jindra SVÁTOVÁ, Kateřina ZÁRUBOVÁ, Igor HONIG, Vladimír DOSTÁL, Silvie SEDLÁČKOVÁ, Igor NESTRAŠIL, Jiří MASTÍK, Martin BAREŠ, Jana VELÍSKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Effects of ropinirole on nonmotor symptoms of early and advanced Parkinson disease: a prospective multicentre study. Clinical Neuropharmacology. 2008, roč. 31, č. 5, s. 261-266. ISSN 0362-5664.
 4. VRŠKOVÁ, Dagmar. Endocannabinoid system involvement in drug addiction, depression and neurotic disorders. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2008, roč. 81, č. 1, s. 47-52. ISSN 1211-3395.
 5. PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohyb jako fenomén moderního zivotního stylu handicapovaných - Halliwickova metoda plavání. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2008. 6 s. ISBN 978-80-7041-994-6.
 6. 2007

 7. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Animální modely úzkostných poruch. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, Suppl. 2, s. 86-87. ISSN 1212-6845.
 8. STRÁNSKÝ, Zdeněk a Elena SPEVÁKOVÁ. Psychoterapia úzkostných stavov - kazuistika. In Annales Psychologici. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 105-111, 6 s. ISBN 978-80-210-4383-1.
 9. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Role of cannabinoid CB1 receptor inhibition in regulation of anxiety and depression related behaviours in mice. In Programme and Abstracts, 9th International Neuroscience Winter Conference. Soledne, Austria: Medical University Innsbruck, 2007. s. 66.
 10. BAROUN, Khader a Alexandra ŠULCOVÁ. THE IMPACT OF GENDER, ANXIETY, AND DEPRESSION ON PERFORMANCE ON PURSUIT ROTOR. Social Behavior and Personality. New Zealand: Society for personality Research, 2007, roč. 35, č. 5, s. 615-625. ISSN 0301-2212.
 11. VRŠKOVÁ, Dagmar. Úloha endokanabinoidního systému a jeho exogenní modulace v animálních modelech u látkových závislostí, deprese, anxiety a agresivity. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2007, roč. 42, č. 4, s. 227-234. ISSN 0862-0350.
 12. PACHOLÍK, Viktor. Výzkum vlivu Halliwickovy metody plavání na odstranění anxiozity z vodního prostředí u dětí a mládeže. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. s. 75 - 79. ISBN 978-80-210-4318-3.
 13. 2006

 14. STRÁNSKÁ, Zdenka. Issues of learning styles and academic achievement at pupils prone to test-anxiety and test-anxious pupils. In Psychology & Health (Norman, P. (Ed.)). Abstracts Book. 20th Annual Conference of the European Health Psychology Society: Social Change and New Challenges for Health Psychology. Routledge Taylor & Francis Group, Volume 21, Supplem. 1, p. 146. 2006. ISSN 0887-0446.
 15. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006 [CD-ROM]. 1. vyd. Plzeň: ZČU v Plzni, 2006. s. 23-30, 7 s. ISBN 80-7043-483-X.
 16. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol. In Kocurová, M. (Ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 33-33. ISBN 80-7043-483-X.
 17. ŠULCOVÁ, Alexandra. Serotonin in animal models of stress and anxiety. In Collegium Internationale neuropsychopharmacologicum }CINO, Final Program and Book of Abstracts. Tartu, Estonia: University of Tartu, Estonia, 2006. s. 74.
 18. 2005

 19. ŠLAIS, Karel, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Extáze zvyšuje plachost a snižuje agresivitu v sociálních interakcích myší. Československá fyziologie. Praha: Tigis, 2005, roč. 54, č. 4, s. 212-213. ISSN 1210-6313.
 20. STRÁNSKÁ, Zdenka. Learning styles and anxiety. In Abstracts. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Halle (Saale), Germany: Stress and Anxiety Research Society (STAR), 2005, p. 89. 2005.
 21. ŽOURKOVÁ, Alexandra a Jana NOVOTNÁ. Vliv trazodonu na sexuální funkce. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl.1, s. 55-56. ISSN 1211-7579.
 22. 2003

 23. POLEDŇOVÁ, Ivana a Jarmila ZOBAČOVÁ. Anxiety and fear of school children. In Sborník Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 313-326, 13 s. ISBN 80-86669-02-5.
 24. KABELKA, Ladislav. Dealing the depression. Update. Brno: Medica publishing and consulting s.r.o., 2003, roč. 2003/4, č. 10, s. 21-22, 50 s. ISSN 1213-4856.
 25. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Hana VÍZDALOVÁ. Školní úspěšnost - některé souvislosti s dětskou úzkostí. In Zborník príspevkov "Psychologické dni" Trenčín, 17. - 19. 9. 2003: Práca a jej kontexty Ed.: Ivan Sarmány Schuller. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003. s. 368-373. ISBN 80-88982-75-8.
 26. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Úzkost jako indikátor psychické zátěže školních dětí. In Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". Ed. Daniel Heller, Irena Sobotková, Jaroslav Šturma. 1. vyd. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a Katedrou psychologie FF UP v Olomouci, 2003. s. 286-291. ISBN 80-86174-05-0.
 27. 2002

 28. POLEDŇOVÁ, Ivana a Pavel RAJMIC. Dětská úzkost - analýza vybraných aspektů u osmiletých dětí. In Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal - studio, 2002. s. 99-111. ISBN 80-85947-83-8.
 29. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana VINKLEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Involvement of the 5-HT1A receptor subtype in regulation of anxiety-like and aggressive behaviour in mice. In Programme and abstracts of the Conference: NEUROSCIENCE IN THE THIRD MILLENIUM (X. International Congress of the Czech and Slovak Society). Častá, Slovak Republic: Czech and Slovak Neurochemical Society, 2002. s. 61.
 30. POLEDŇOVÁ, Ivana, Zdenka STRÁNSKÁ a Jarmila ZOBAČOVÁ. Úzkost jako indikátor psychické zátěže školních dětí. 1. vyd. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností a katedrou psychologie FF UP v Olomouci, 2002. Psychologické dny 2002 "Kořeny a vykořenění". ISBN 80-86174-05-0.
 31. ŠPORCROVÁ, Ivona, Zita BARTOŠÍKOVÁ a Jana BALHAROVÁ. Úzkostnost a specifické poruchy v učení. Psychológia a patopsychológia. Bratislava (SR), 2002, roč. 37, č. 1, s. 26-35. ISSN 0555-5574.
 32. 2000

 33. BIČÍKOVÁ, Marie, Jaroslava TALLOVÁ, Martin HILL, Zuzana KRAUSOVÁ a Richard HAMPL. Serum concentrations of some neuroactive steroids in women suffering from mixed anxiety -depressive disorder. Neurochemical Research. New York: Kluwer Academic /Plenum Publ/, 2000, roč. 25, č. 12, s. 1623-1627. ISSN 0364-3190.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2021 06:38