Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. DE JONG, Hans, Christiane KIEFER, Eric SCHRANZ, Terezie MANDÁKOVÁ, Martin LYSÁK a Marcus KOCH. The Nature Of Aberrant Chromosomes In Apomictic Boechera Accessions. In Plant & Animal Genomes XVII Conference. 2009.
  Název česky: Původ aberantních chromosomů u apomictického rodu Boechera
  RIV/00216224:14310/09:00028473 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Spojené státy.
  de Jong, Hans (528 Nizozemsko) -- Kiefer, Christiane (40 Rakousko) -- Schranz, Eric (840 Spojené státy) -- Mandáková, Terezie (203 Česká republika) -- Lysák, Martin (203 Česká republika, garant) -- Koch, Marcus (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: Apomixis; chromosome evolution; genome painting; heterochromatic chromosome
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Změněno: 9. 4. 2010 14:06.
 2. 2007

 3. KRAHULCOVÁ, Anna, Olga ROTREKLOVÁ, František KRAHULEC, Radka ROSENBAUMOVÁ a Ivana PLAČKOVÁ. The role of facultatively apomictic mothers in the generation of ploidy variation in two model populations of hawkweeds (Hieracium subgen. Pilosella, Asteraceae). In 3rd International Apomixis Conference. 2007.
  Název česky: Úloha fakultativně apomiktických mateřských rostlin při generování variability v ploidní úrovni a způsobech reprodukce ve dvou modelových populací jestřábníků.
  RIV/00216224:14310/07:00022326 Konferenční abstrakt. Botanika. angličtina. Německo.
  Krahulcová, Anna (203 Česká republika) -- Rotreklová, Olga (203 Česká republika, garant) -- Krahulec, František (203 Česká republika) -- Rosenbaumová, Radka (203 Česká republika) -- Plačková, Ivana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: apomixis; ploidy level; parthenogenesis; polyhaploid; additional hybrid
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., učo 1425. Změněno: 15. 3. 2010 16:30.
 4. 2006

 5. ROTREKLOVÁ, Olga a Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research, 2006. s. 29-30. ISBN 961-6568-61-2.
  Název česky: Diverzita potomstva apomiktických a sexuálních taxonů z podrodu Pilosella rodu Hieracium.
  RIV/00216224:14310/06:00017150 Stať ve sborníku. Botanika. angličtina. Slovinsko.
  Rotreklová, Olga (203 Česká republika, garant) -- Bureš, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: apomixis; sexuality; hybridization; haploid parthenogenesis; addition hybrid; unreduced gamete; FCSS

  Změnila: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., učo 1425. Změněno: 9. 9. 2008 08:49.
 6. 2005

 7. DUBOVÁ, Jaroslava, Jan HEJÁTKO a Jiří FRIML. Reproduction of Plants. In Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine. 2. vyd. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA, 2005. s. 249-295. Vol. 12. ISBN 3-527-30649-8.
  Název česky: Rozmnožování rostlin
  RIV/00216224:14310/05:00015077 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Německo.
  Dubová, Jaroslava (203 Česká republika, garant) -- Hejátko, Jan (203 Česká republika) -- Friml, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: amixis; amphimixis; apomixis; auxin gradient; double fertilization; embryogenesis; endosperm; female gametophyte; incompatibility; male gamete; seedling; somatic embryogenesis; sporophyte; zygote
  Recenzováno: ano

  Změnila: RNDr. Jaroslava Dubová, CSc., učo 1244. Změněno: 31. 3. 2010 11:20.
Zobrazeno: 24. 9. 2023 23:36