Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Jaroslav PEŠKA. Two faces of warrior elite. Stone wrist-guards and wrist-guard-like artefacts. Journal of Archaeological Science : Reports. 2023, roč. 47, February 2023, s. 1-18. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2022.103823.
 2. 2022

 3. DRESLER, Petr, Gabriela DRESLEROVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Petr KOČÁR a Romana KOČÁROVÁ. Beaver as Proof of the Change of Natural Environment and Economy of the First Half of the 10th Century AD. Archaeologia Austriaca. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2022, roč. 106, č. 1, s. 117-136. ISSN 0003-8008. doi:10.1553/archaeologia106s117.
 4. DRESLER, Petr. Digital archaeology at early medieval site in Pohansko, Czech Republic. In DELTA "Digital Transformation of Archaeology". 2022.
 5. NOVÁČKOVÁ, Anna, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ a Tomáš ZEMAN. Identification of workshop activities by use-wear analysis : Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2022, roč. 74, č. 1, s. 84-109. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2022.3.
 6. DRESLER, Petr. Tavba železa a její odraz v archeologickém kontextu. 2022.
 7. 2020

 8. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic Archery Projectiles and Their Role in Social Dynamics and Vertical Stratification on the Threshold of the Bronze Age. první. Bonn: Habelt-Verlag, 2020. 165 s. Studien zur Archäologie Europas 34. ISBN 978-3-7749-4271-4.
 9. VÁGNER, Michal, Jan ŠKVRŇÁK a Petr DRESLER. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 93-121. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2020-1-4.
 10. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads in Central Europe, 2,400–1,800 BC. In Bjørnevad-Ahlqvist, Mathias; Bye-Jensen, Peter. The Life Biography of Artefacts and Ritual Practice : With case studies from Mesolithic-Early Bronze Age Europe. Oxford: BAR publishing, 2020. s. 71-80. BAR International series S2991. ISBN 978-1-4073-5682-2.
 11. 2019

 12. ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine. Starohrvatska prosvjeta. Split, 2019, roč. 46, č. 2019, s. 189-204. ISSN 0351-4536.
 13. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 14. DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2019-1-12.
 15. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 16. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí. In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.
 17. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji. In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 18. MACHOVÁ, Barbora. Underwater Archaeology Field School in the Czech Republic. Zadar, 2019.
 19. MACHOVÁ, Barbora. Underwater Archaeology Field School in the Czech Republic. 2019.
 20. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. Journal of Archaeological Science: Reports. Elsevier Ltd., 2019, roč. 23, February 2019, s. 25-35. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2018.09.028.
 21. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analysis of arrowheads from the burial ground of Nitra culture in Holešov–Zdražilovska, Moravia. Journal of Archaeological Science : Reports. 2019, roč. 29, Feb-2020, s. 1-13. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2019.102126.
 22. DRESLER, Petr a Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 110, č. 2019, s. 237-306. ISSN 0031-0506.
 23. 2018

 24. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica. In Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain, April 11th 2018, 11.4.2018. 2018.
 25. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Crystallization of warrior elites on the threshold of the Bronze Age : Multifocal analysis of lithic, bone and antler industry in its social roles, life cycles, use wear and symbolics. In AWRANA conference 2018, Nice May 29 - June 1st 2018, France. 2018.
 26. MACHOVÁ, Barbora. First steps of the underwater cultural heritage protection in the Czech Republic. In Underwater Cultural Heritage in Europe today. 2018.
 27. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central. In Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 9th 2018. 2018.
 28. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 29. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum. 2018.
 30. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis – basic introduction to the method and practice. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wiener Universität - invited lecture 21.11.2018, Wien. 2018.
 31. 2017

 32. VÁGNER, Michal, Peter MILO a Tomáš TENCER. Archeogeophysical prospection and rescue archaeology in the Czech and Slovak Republic. 2017.
 33. DRESLER, Petr a Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny. In Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7.2.2017, Nitra, Slovenská republika. 2017. ISBN 978-80-558-1140-6.
 34. DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ a Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In Building Bridges - Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017. 2017.
 35. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Středověká vesnice Vsisko a opevněné sídlo Zámčisko u Doních Bojanovic. Malovaný kraj, 2017. s. 6-7. ISSN 0323-1542.
 36. MACHOVÁ, Barbora. Watercourse and water area archaeology. Options of underwater archaeology in different underwater environment in the Czech Republic. In Börker, Ch. Skyllis. Zeitschrift für maritime und limnische Archäologie und Kulturgeschichte. Groβschönau: Deutsche Gesellschaft zur Förderugn der Unterwasserarchäeologie e.V. Erlangen (DEGUWA), 2017. s. 205-211. ISSN 1436-3372.
 37. VÁGNER, Michal a Petr DRESLER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Potvorovice u Nového a Starého Poddvorova. Malovaný kraj, 2017. s. 4-5. ISSN 0323-1542.
 38. VÁGNER, Michal, Petr DRESLER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Středověká ves Prechov. Malovaný kraj, 2017. s. 7. ISSN 0323-1542.
 39. DRESLER, Petr, Michal VÁGNER a Tomáš TENCER. Zaniklé obce Břeclavska a Hodonínska: Vojšice. Břeclav: Malovaný kraj, 2017. s. 10-11. ISSN 0323-1542.
 40. 2016

 41. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA a Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 2, s. 163-201. ISSN 0323-1267.
 42. MACHOVÁ, Barbora. Archeologie sladkovodních ploch a toků v Evropě na příkladu činnosti Spolku pro podvodní archeologii v ČR. In Regionální muzeum Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, 15. 10. 2016. 2016.
 43. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
 44. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 45. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava. In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 46. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Vojtěch NOSEK. 3D data analyse for external and terminal balistics of lithic projectiles. In Konference Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016.
 47. 2015

 48. KUČA, Martin a Josef Jan KOVÁŘ. Bohutice (okr. Znojmo). In Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2015. s. 201. ISSN 1211-7250.
 49. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 13-14,30, 3 s.
 50. KOVÁŘ, Josef Jan, Martin KUČA a Kateřina FRIDRICHOVÁ. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 51. KOVÁŘ, Josef Jan. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 52. KOVÁŘ, Josef Jan. Křest knihy „Pravěk Boskovicka“ v boskovickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 1, s. 66-67. ISSN 0323-2581.
 53. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“. In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. s. 14-15.
 54. MACHOVÁ, Barbora. Mohylová pohřebiště z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa. Využití GIS a jednoduché statistiky z pohledu prostorových analýz. Studia archaeologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 95-108. ISSN 1805-918X.
 55. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa. In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 56. DRESLER, Petr, Tomáš TENCER a Michal VÁGNER. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k.ú. Hrušky. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 113-132. ISSN 1805-918X.
 57. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015), 2015. 2015.
 58. DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1. vyd. Budapest: ARCHAEOLINGUA, 2015. s. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3.
 59. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 2, s. 194-197. ISSN 0323-2581.
 60. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, č. 3, s. 293-301. ISSN 0323-2581.
 61. 2014

 62. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
 63. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 64. KUČA, Martin a Josef Jan KOVÁŘ. Brno (k. ú. Dolní Heršpice, okr. Brno-město). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 1, s. 143. ISSN 1211-7250.
 65. UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ a Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7-20. ISSN 1804-6657.
 66. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Dolní Kounice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 1, s. 179. ISSN 1211-7250.
 67. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 68. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon. Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, roč. 14, č. 1, s. 109-135. ISSN 1211-6831.
 69. KOVÁŘ, Josef Jan. IMPACT: nová archeologická sběratelská karetní hra. In Jarní konference velitelů Royal Rangers, Brno. 2014.
 70. KOVÁŘ, Josef Jan. Introduction of the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 71. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 72. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 73. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 74. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
 75. ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, č. 1, s. 51-61. ISSN 0323-0570.
 76. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ a Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 253-254. ISSN 1211-7250.
 77. KOVÁŘ, Josef Jan a Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 251-253. ISSN 1211-7250.
 78. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, roč. 50, č. 53, s. 350-358. ISSN 0449-0436.
 79. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
 80. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 81. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 82. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 s.
 83. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava Archeologie v obrazech na Masarykově univerzitě v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 3, s. 75-77. ISSN 0323-2581.
 84. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, č. 4, s. 407-411. ISSN 0323-2581.
 85. 2013

 86. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích. In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 87. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, roč. 73, č. 6, s. 528-531. ISSN 1210-5538.
 88. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 143. ISSN 1211-7250.
 89. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan LEDNICKÝ a Milan RYCHLÝ. Černá Voda (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 187. ISSN 1211-7250.
 90. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 91. KOVÁŘ, Josef Jan. Den otevřených dveří 2013 : Ústav archeologie a muzeologie. Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 2013.
 92. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1.
 93. KOVÁŘ, Josef Jan. Druhá světová válka: rok 1943. In Den osvobození od nacismu 2013, ZŠ Jana Husa Brno. 2013.
 94. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
 95. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 96. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 97. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 98. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 99. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013.
 100. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk. Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 101. KOVÁŘ, Josef Jan. Kdy vznikla synagoga ve Velkém Meziříčí? O archeologickém výzkumu a jeho nálezech. 1. vyd. Praha: Roš chodeš. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 2013. 1 s. Roč. 75, listopad 2013, s. 18. ISSN 1210-7468.
 102. OPLATEK, Stanislav a Stanislav VOHRYZEK. Ketkovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. 54, č. 2, s. 204. ISSN 1211-7250.
 103. KOVÁŘ, Josef Jan. Konference "Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2012". Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2013, roč. 18, č. 2, s. 93-95. ISSN 1805-918X.
 104. KOVÁŘ, Josef Jan. Konference „Počítačová podpora v archeologii“ 23.–25. května 2012 v Lokti nad Ohří. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, LXV, č. 3, s. 92-93. ISSN 0323-2581.
 105. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 106. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 107. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 108. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 109. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 110. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, s. 355-364. ISSN 0449-0436.
 111. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 112. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 113. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 114. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy". Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-0570.
 115. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. s. 155-163. ISBN 978-80-905579-1-8.
 116. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 117. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 118. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ a Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 119. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 120. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ a Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 121. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 122. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, s. 94-95. ISSN 0323-2581.
 123. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.
 124. MACHOVÁ, Barbora. Využití GIS a statistických metod v rámci prostorových analýz z pohledu mohylových pohřebišť a potenciálních mohylových pohřebišť z oblasti Chřibů, Kyjovské pahorkatiny a Ždánického lesa. In Zborník abstraktov z konferencie Počítačová podpora v archeológii 12, Kočovce, 22. - 24. máj 2013. 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 125. 2012

 126. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč. In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 127. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA a Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 128. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 99-100. ISSN 1211-7250.
 129. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
 130. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology I. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz.
 131. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology II. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learninigový kurz.
 132. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology III. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz.
 133. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology IV. Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz.
 134. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH a Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, s. 51-64. ISSN 1211-7250.
 135. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012.
 136. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, č. 1, s. 103-104. ISSN 0323-2581.
 137. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
 138. KOVÁŘ, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Archeologie a veřejnost 6, Mělník. 2012.
 139. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
 140. KOVÁŘ, Josef Jan a Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník. Masarykova univerzita, 2012.
 141. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 142. KOVÁŘ, Josef Jan a Stanislav VOHRYZEK. The Town and the Castle : Margrave Castles in Time of Moravian Margrave Wars (1381–1405). In Forum Urbes Medii Aevi 11 Weitra (Austria). 2012.
 143. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum polykulturní lokality Kostice : Zadní hrúd v roce 2011. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2012, roč. 48, č. 51, s. 340-344. ISSN 0449-0436.
 144. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ a Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu. In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012.
 145. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 146. 2011

 147. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ a Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, s. 61-76. ISSN 0323-0570.
 148. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Brno 2010. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 4 s. roč. LXIII, č. 4, s. 715-718. ISSN 0323-1267.
 149. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, s. 203-218. ISSN 1211-6327.
 150. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 151. KOVÁŘ, Josef Jan. Vápenná (okr. Jeseník). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2011, roč. 52, č. 2, s. 203-204. ISSN 1211-7250.
 152. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 117-118. ISSN 1803-1382.
 153. 2010

 154. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 155. NEUBAUEROVÁ, Michaela, Pavel MACHÁČEK a Josef Jan KOVÁŘ. Historie Jesenicka. 2010.
 156. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, č. 4, s. 407-408. ISSN 0323-2581.
 157. KOVÁŘ, Josef Jan. Lidská obydlí na Jesenicku od pravěku do středověku. In X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2010. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů. 1. vyd. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2010. s. 83-85. ISBN 978-80-903867-8-5.
 158. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav). 2010.
 159. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 247-249. ISSN 0449-0436.
 160. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800.
 161. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
 162. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava "Život na středověkém hradě". Jeseník. Město a lázně. Měsíční zpravodaj. Jeseník: Město Jeseník, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 33-33.
 163. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 188-191. ISSN 0449-0436.
 164. 2009

 165. DRESLER, Petr a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 222 s. ISBN 978-80-210-4971-0.
 166. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 167. MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, roč. 17, č. 3, s. 248–267. ISSN 0963-9462.
 168. STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica a Šimon UNGERMAN. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.–26. 4. 2006. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 136-149. ISBN 978-80-210-4971-0.
 169. OPLATEK, Stanislav. Vybrannyje glavy iz slovoobrazovanija russko-češskoj archeologičeskoj terminologii. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno: Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. s. 95-102, 300 s. ISBN 978-80-7399-889-9.
 170. DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0.
 171. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK a Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina. 2009.
 172. 2008

 173. DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK a Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1. vyd. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. s. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5.
 174. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 175. HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2008. 230 s. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8.
 176. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven. In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. s. 249-282, 35 s. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 177. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. In Východní Morava v 10. až 14. století. Eds. L. Galuška, P. Kouřil a J. Mitáček. Brno: MZM Brno, AÚ AV ČR Brno, 2008. s. 7-39. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
 178. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Královna a králové, Hodonín za rozkvětu českého státu. In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 55-92. ISBN 978-80-254-2100-0.
 179. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Muzeologie a archeologie. Hledání postavení nového oboru v rámci společenských věd. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008. s. 6. ISBN 978-80-86611-28-0.
 180. OPLATEK, Stanislav. Neskoľko slov o termine. In Slavica iuvenum IX. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 233 - 240, 351 s. ISBN 978-80-7368-598-0.
 181. MACHÁČEK, Jiří. Neustupný, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 978-80-7380-075-8. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008, LX, č. 3, s. 611-613. ISSN 0323-1267.
 182. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Od kalicha přes úchvaty k zástavám, Husité a utrakvisté (1412-1511). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 93-128. ISBN 978-80-254-2100-0.
 183. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. s. 25-60, 35 s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 184. MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav. Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, roč. 13, č. 1, s. 107-125. ISSN 1427-4418.
 185. DRESLER, Petr, Michal KUČERA, Jiří MACHÁČEK, Radek PETRŽELKA, Marek VLACH a Ondřej ŽÍDEK. POHAN DATA SERVER - digitální datový sklad archeologické organizace. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 30-46. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 186. PLAČEK, Miroslav. Předmluva. In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 5-6. ISBN 978-80-254-2100-0.
 187. PODBORSKÝ, Vladimír. Sex, plodnost a úroda v pravěku Evropy. In 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy Brno 14. 11. 2008 - 15. 2. 2009. První. Brno: Muzeumměsta Brna, 2008. s. 27-41. ISBN 978-80-86549-45-3.
 188. KOVÁŘ, Josef. Současný stav archeologie na Jesenicku. Jesenicko. Vlastivědný sborník. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník, 2008, roč. 9, č. 1, s. 84-85. ISSN 1213-0192.
 189. MACHÁČEK, Jiří. Středoevropský model a jeho archeologické testování. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106, č. 3, s. 598-626. ISSN 0862-6111.
 190. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Jaromír ŠMERDA. Svítání středověku (Doba Slovanů a přemyslovských knížat). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 36-54. ISBN 978-80-254-2100-0.
 191. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 192. MACHÁČEK, Jiří. Úvod. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. s. 3-5. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 193. PLAČEK, Miroslav. Úvod (Krajinný a topografický rámec). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 7-15. ISBN 978-80-254-2100-0.
 194. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Jaromír ŠMERDA. V mlhách pravěku (Hodonínsko do příchodu Slovanů). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. s. 16-35. ISBN 978-80-254-2100-0.
 195. KAZDOVÁ, Eliška a Klára ŠABATOVÁ. Výjimečná nálezová situace s plastikami střelického typu z Těšetic-Kyjovic. In Pravěk nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. 14 s. ISBN 978-80-86399-39-3.
 196. 2007

 197. BOUZEK, Jan. Archaeology and History: between literary and archaeological sources on Celtic migrations. Graecolatina Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2007, roč. 21, č. 1, s. 153-164, 10 s. ISSN 0567-8269.
 198. UNGER, Josef. Diváky (okr. Břeclav). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007. s. 15. ISBN 978-80-86399-30-0.
 199. SALAŠ, Milan a Klára ŠABATOVÁ. Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6. 10. 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 331 s. ISBN 978-80-254-0954-1.
 200. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 201. KRÁLÍK, Miroslav a Ladislav NEJMAN. Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient Fingerprints. London: Ancient Fingerprints Society, 2007, roč. 1, č. 1, s. 4-15.
 202. HLOŽEK, Martin a Eliška KAZDOVÁ. Fragmentárnost nálezů lengyelské figurální plastiky ve světle experimentů. In Archeologické studie Univerzity Hradec Králové. svazek 1. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 55-60. ISBN 978-80-7041-561-0.
 203. KOVÁŘ, Josef a Lenka PLŠKOVÁ. Hradisko u Senorad: tehdy a teď. Otázka vypovídací hodnoty starých archeologických sbírek na příkladu neolitické a eneolitické lokality z jihozápadní Moravy. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 25. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska. 1. vyd. Hradec Králové: Archeologické studie Univerzity Hradec Králové, svazek 1., 2007. s. 189-194. ISBN 978-80-7041-561-0.
 204. PROKEŠ, Lubomír a Martin HLOŽEK. Identification of Some Adhesives and Wood Pyrolysis Products of Archaeological Origin by Direct Inlet Mass Spectrometry. Chemia Analityczna (Warsaw). 2007, roč. 52, č. 52, s. 700-713. ISSN 0009-2223.
 205. ŠABATOVÁ, Klára. Kravsko u Znojma 26.-28. května 2004. In Kazdová, E. - Podborský, V. (ed.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 3-6. ISBN 978-80-210-4330-5.
 206. VYKOUKOVÁ, Jitka, Helena BŘEZINOVÁ, Marek FIKRLE, Jaroslav FRÁNA, Miroslav KRÁLÍK, Michal LUTOVSKÝ, Alena SAMOHÝLOVÁ a Lubor SMEJTEK. Náramky z Turska-Těšiny: Několik pohledů na unikátní šperk únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách. 2007, roč. 11, -, s. 205-225. ISSN 1214-3553.
 207. MACHÁČEK, Jiří. Peter Stadler, Quantitative Studien zur Archäologie der Awaren I. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2007, LIX, č. 1, s. 163-168, 8 s. ISSN 0323-1267.
 208. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 s. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
 209. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK a Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, č. 1, s. 129-184. ISSN 0031-0506.
 210. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
 211. OPLATEK, Stanislav. Terminografická práce a terminografické prameny (Poznámky k tvorbě překladového slovníku pro pomezní vědní disciplíny). In SLAVICA IUVENUM VIII. mezinárodní studentská vědecká konference. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 33 - 40, 235 s. ISBN 978-80-7368-407-5.
 212. KOS, Petr a Josef UNGER. Uhřice (okr. Hodonín). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007. s. 29-30. ISBN 978-80-86399-30-0.
 213. MACHÁČEK, Jiří. 8.3. Pohansko bie Břeclav (Lundenburg). In Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelaterliche Niederösterreich. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde, 2007. s. 155-159. Eine Publikation des NÖ Landesarchivs. ISBN 978-3-901635-11-3.
 214. 2006

 215. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 2006.
 216. MACHÁČEK, Jiří. Breclav - Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 217. MACHÁČEK, Jiří. Cena Jana Rulfa. Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006.
 218. ŠABATOVÁ, Klára, Miloš ČIŽMÁŘ, Milan SALAŠ a Petr VITULA. IX. konference doba popelnicových polí a doba halštatská. 2006.
 219. ŠABATOVÁ, Klára. K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě. In Pravěk. Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2006. s. 101-122. ISBN 80-86399-25-7.
 220. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989. In Pravěk Supplementum 16. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 221. HEJHAL, Petr. Několik poznámek k raně středověkým birituálním mohylníkům východočeské mohylové oblasti. In Vita Archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové - Pardubice, 2006. s. 95-106. ISBN 80-85031-68-X.
 222. MACHÁČEK, Jiří. Otto Gründler Memorial Endowment - Travel Award. Congress Awards Committee, The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 2006.
 223. UNGERMAN, Šimon. Průvlečka s prodlouženým krčkem z Dolních Věstonic „Na pískách“. Původ, funkce a datování jednoho typu kování z raného středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2006, roč. 10-11, č. 1, s. 117-141. ISSN 1211-6327.
 224. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Bořivoj Nechvátal a kol.: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha 2004, 667 str., 416 obr., XX tab. Archeologické rozhledy. Brno: AU Praha, 2006, roč. 58, č. 1, s. 192-193. ISSN 0323-1267.
 225. PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 207-224. ISSN 1210-3640.
 226. 2005

 227. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Emil KORDIOVSKÝ. Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen). In Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. s. 23 - 29, 6 s. ISBN 80-7275-056-9.
 228. FLÍDR, Aleš. Dějiny archeologického bádání na Podorlicku. In Halda, Josef. Orlické hory a Podorlicko. 1. vyd. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum a galerie Orlických hor, 2005. s. 57-84. ISBN 80-86076-40-7.
 229. PODBORSKÝ, Vladimír. František Vildomec (1878-1975) Vědomil Vildomec (1921-1998). První. Brno (ČR): Ústav archeologické památkové péče v Brně a Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2005. 222 s. Postavy moravské archeologie 2. ISBN 80-86399-20-6.
 230. UNGER, Josef a Vladimír HAŠEK. Geophysikalische Prospektion und archäologische Forschung in mährischen Kirchen. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft, 2005, roč. 21/2005, s. 297-311. ISSN 1011-0062.
 231. DROZDOVÁ, Eva, David PARMA a Josef UNGER. Hromadný hrob obětí slovansko- maďarského střetu v 9. - 10. století u Brankovic. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, LVII, č. 1, s. 167-179, 12 s. ISSN 0323-1267.
 232. LOSKOTOVÁ, Irena a Hana JORDÁNKOVÁ. Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně. Archaeologia historica. Brno: neuveden, 2005, roč. 1/35, č. 1, s. 445-456. ISSN 0231-5823.
 233. ŠVECOVÁ, Renáta a Pavel FOJTÍK. Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M 8-9. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 229-243, 25 s. ISBN 80-210-3665-6.
 234. KUČA, Martin a Josef KOVÁŘ. Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, LVII, č. 2, s. 200-202. ISSN 0323-2581.
 235. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno (ČR): Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, 2005. 297 s. ISBN 80-210-3676-1.
 236. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2005, LVII, č. 1, s. 100-138. ISSN 0323-1267.
 237. HEJHAL, Petr. Stav poznání raně středověkých mohyl v severovýchodních Čechách. In Archeologie doby hradištní v Čechách. Sborník příspěvků z pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum doby hradištní v Čechách, konaného v Plzni 19. - 21. 5. 2004. Plzeň, 2005. s. 88-92. ISBN 80-7247-044-2.
 238. PODBORSKÝ, Vladimír. Vzpomínka na Ing. Miroslava Bálka. Čižmář Miloš, redaktor; Stuchlík Stanislav, redaktor. In ČIŽMÁŘ, Miloš a Stanislav STUCHLÍK. Pravěk Nová řada 13. Brno (ČR): Ústav archeologické památkové péče Brno, 2005. s. 15-24. ISBN 80-86399-18-4.
 239. 2004

 240. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 1-626. ISBN 80-7275-049-6.
 241. ŠABATOVÁ, Klára. Doklad kultu nebo výrobního zařízení? Ke střední době bronzové na sídliti v Přáslavicích. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 307-315. ISBN 80-210-3381-9.
 242. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. GIS and the Excavation of the Early Medieval Centre in Pohansko, Czech Republic. In Enter the Past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. BAR International Series 1227. Oxford: Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, 2004. s. 246-249. ISBN 1-84171-592-1.
 243. PODBORSKÝ, Vladimír. Ideologiehaltigkeit und Ideologielosigkeit der böhmischen und mährischen Archäologie. Editoři. In GEDIGA, Bogusław a Wojciech PIOTROWSKI. Archeologia Kultura Ideologie. První. Biskupin - Wrocław: Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, 2004. s. 231-241. ISBN 83-915490-3-8.
 244. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera. Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 9, č. 1, s. 429-434. ISSN 1211-6831.
 245. KAZDOVÁ, Eliška, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Klára ŠABATOVÁ. K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 530 s. Ústav archeologie a muzeologie. ISBN 80-210-3381-9.
 246. PODBORSKÝ, Vladimír. Nové nálezy kovových nákrčníků v hrobech z doby bronzové na Moravě a jejich význam. Editoři. In BÁTORA, Jozef, Václav FURMÁNEK a Ladislav VELIAČIK. Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Prvn9. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. s. 185-198. ISBN 80-88709-70-9.
 247. PODBORSKÝ, Vladimír. Nové nálezy kovových nákrčníků v hrobech z doby bronzové na Moravě a jejich význam. Editoři. In BÁTORA, Jozef, Václav FURMÁNEK a Ladislav VELIAČIK. Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. První. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. s. 185-198. ISBN 80-88709-70-9.
 248. PODBORSKÝ, Vladimír. O rondelech, rondeloidech a kruzích vůbec. ERA 21 - ekologie, realizace, architektura. Brno: Vydavatelství ERA Brno, 2004, roč. 4. ročník, č. 4/2004, s. 68-70. ISSN 1213-6212.
 249. LOSKOTOVÁ, Irena, Hana JORDÁNKOVÁ a David MERTA. Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2004, roč. 1/29, č. 1, s. 581-598. ISSN 0231-5823.
 250. MACHÁČEK, Jiří. Post-Roman towns and trade in Europe, Byzantium and the Near-East, New methods of structural, comparative and scientific analysis in archaeology. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004, LVI, č. 3, s. 694-696. ISSN 0323-1267.
 251. HEJHAL, Petr. Raně středověký hrob s kamenným obložením z Hradce Králové - Kuklen (?). Archeologie ve středních Čechách. 2004, roč. 8/2004, č. 2, s. 599-603. ISSN 1214-3553.
 252. MACHÁČEK, Jiří. Rekonstrukce kultiště na Pohansku u Břeclavi. ERA 21 - ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2004, roč. 4, č. 4, s. 70-72. ISSN 1213-6212.
 253. MACHÁČEK, Jiří a Jiří GOLÁŇ. Velkomoravské hradisko Pohansko a jeho zázemí. In Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. 1. vyd. Břeclav: Moraviapress Břeclav, a.s., 2004. s. 513-526, 12 s. Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. ISBN 80-86181-68-5.
 254. KLÍMA, Bohuslav. Výsledky 16. výzkumné sezóny a jednání velké archeologické komise na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Brno: AÚ AV ČR, 2004. 351 s. Přehled výzkumů AÚ AV ČR, č. 43, 115-124. ISBN 80-86023-36-2.
 255. 2003

 256. KLÍMA, Bohuslav. Archeologický výzkum katedry a jeho místo ve výuce budoucích učitelů dějepisu. In Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 296-302. ISBN 80-210-3076-3.
 257. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie, historie a teorie systémů. In Sedmdesát neustupných let. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2003. s. 121-129, 10 s. Sborník k životnímu jubileu prof. E. Neustupného. ISBN 80-86473-63-5.
 258. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Back to the Future. Geo:connexion. Huntingdon: GEO:connexion Limited, 2003, volume 2, issue 1, s. 48-50. ISSN 1476-8941.
 259. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hledání Metodějova hrobu. In Dějiny ve věku nejistot. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. s. 151-176. Sborník k příležitosti 70. narozenin D. Třeštíka. ISBN 80-7106-647-8.
 260. KLÍMA, Bohuslav. Jednání mezinárodní archeologické komise na výzkumu velkomoravského mocenského centra ve Znojmě-Hradišti. In Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd č. 19. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 123-131. ISBN 80-210-3201-4.
 261. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Masaryk University unearths the past. Global Link, Intergraph Mapping and Geospatial Solutions International Newsletter. Huntsville: Intergraph, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 13.
 262. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Odraz interetnických vztahů v hmotné kulutře středověké Moravy. Archaeologica historica. Brno, 2003, roč. 28, č. 1, s. 55-67. ISSN 0231-5823.
 263. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko-Břeclav. In Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2003. s. 226-230. Band 23. ISBN 3-11-017535-5.
 264. UNGER, Josef. Rakvický katastr v pravěku a časné době dějinné. In Rakvice. 1. vyd. Rakvice: Obecní úřad Rakvice, 2003. s. 11-20. ISBN 80-86810-00-3.
 265. MACHÁČEK, Jiří, Jiří GOLÁŇ a Michal KUČERA. The Application of GIS in the Archaeology - intra and inter site analysis in Breclav - Pohansko, Czech Republic. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, Proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. s. 246-262. ISBN 80-210-3223-5.
 266. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 273-274. ISSN 0449-0436.
 267. PODBORSKÝ, Vladimír. Zu den Anfängen der Erforschung der Lengyel-Kultur in Mähren. Jerem E. a Raczky P. In JEREN, Erzsébet a Pál RACZKY. Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte. První. Budapest: Archaeolingua Budapest, 2003. s. 335-351. ISBN 963-8046-46-5.
 268. 2002

 269. MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 s. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3.
 270. MACHÁČEK, Jiří. Die neue Funde der ältesten verzierten frühslawischen Keramik in Mähren. In Frühe Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. 1. vyd. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. s. 177-181. ISBN 961-6169-22-X.
 271. KOVÁRNÍK, Jaromír. Keramické votum z Božic, brázděný vpich a jiná zjištění, aneb Ján Lichardus má pravdu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 7, č. 1, s. 33-52. ISSN 1211-6327.
 272. UNGERMAN, Šimon. Konstrukce honosných velkomoravských opasků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2002, roč. 7, č. 1, s. 93-121. ISSN 1211-6327.
 273. PODBORSKÝ, Vladimír. Nad deseti ročníky obnoveného Pravěku. In ČIŽMÁŘ, Miloš, Vladimír PODBORSKÝ a Stanislav STUCHLÍK. Pravěk Nová řada 11. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2002. s. 9-12. ISBN 80-86399-07-9.
 274. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska. In Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I. úvodní svazek. Olomouc: Státní památkový ústav Olomouc, 2002. s. 122-128. xxx. ISBN 80-85227-33-9.
 275. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rakousko před Rakouskem (do roku 907). In Veber, V. - Hlavačka, M. - Vorel, P. - Polívka, M. - Wihoda, M. - Měřínský, Z.: Dějiny Rakouska. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2002. s. 9-64. xxx. ISBN 80-7106-491-2.
 276. PODBORSKÝ, Vladimír. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného". Evžen Neustupný. In NEÚSTUPNÝ, Evžen. Archeologie nenalézaného. První. Dobrá voda u Pelhřimova, ČR: Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni a Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002. s. 187-205, 14 s. ISBN 80-86473-22-8.
 277. NEÚSTUPNÝ, Evžen. Studium religiozity pravěku jako varianta "archeologie nenalezeného". Red. Evžen Neustupný. In PODBORSKÝ, Vladimír. Archeologie nenalézaného. První vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova (ČR): Katedra archeologie FHS ZČU v Plzni, 2002. s. 187-205, 14 s. ISBN 80-86473-22-8.
 278. PODBORSKÝ, Vladimír. Výpověď bohatých hrobů horákovské kultury. Čech P. a Smrž Z. In ČECH, Petr a Zdeněk SMRŽ. Sborník Drahomíru Kouteckému. První. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2002. s. 167-176. ISBN 80-901828-6-8.
 279. MACHÁČEK, Jiří. Wirschafltich-soziale Struktur des frühmittelalterlichen Zentrums und sein Hinterland. In Brücken für die Forschung. Abstracts. Bonn: Alexander von Humboldt - Stiftung, 2002. s. 20.
 280. 2001

 281. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum pravěkého sídliště Těšetice-Kyjovice. Od Horácka k Podyjí. Znojmo, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 6-8. ISSN 1213-192X.
 282. MACHÁČEK, Jiří a Michal B. SOUKUP. Bibliografická služba a internet. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, č. 1, s. 182. ISSN 0323-1267.
 283. ŠVECOVÁ, Renáta a Michal PŘICHYSTAL. Břeclav (k.ú. Poštorná, okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 149. ISSN 1211-7250.
 284. PŘICHYSTAL, Michal a Renáta ŠVECOVÁ. Břeclav (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 202-203. ISSN 1211-7250.
 285. PODBORSKÝ, Vladimír. Česká a moravská archeologie koncem 20. a na prahu 21. století. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, CXX, Supp. I, s. 87-123. ISSN 0323-052X.
 286. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Eva ZUMPFE. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001, roč. 26, č. 1, s. 15-25. ISSN 0231-5823.
 287. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die Zentren Großmährens. In Velká Morava mezi východem a západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 297-304. ISBN 80-86023-28-1.
 288. ŠVECOVÁ, Renáta. Diváky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 205-206. ISSN 1211-7250.
 289. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dlouhé příkopy a řady jam. In Ve službách archeologie III. Přírodovědné metody v archeologii. 1. vyd. Brno: AÚ AV ČR v Brně, MVS Brno, 2001. s. 99-106. ISBN 80-7275-029-1.
 290. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Großmährens: ein frühmittelalterlicher Staat zwischen Ost und West. In Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. München: Verlag C.H.Beck o HG, 2001. s. 24-32. ISBN 3406459544.
 291. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Häuser in einer Siedlung der Stichbandkeramik von Olomouc-Slavonín. Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2001, roč. 31, č. 2, s. 185-204. ISSN 0342-734X.
 292. PODBORSKÝ, Vladimír. Hluboké Mašůvky v nejdávnější minulosti. In Hluboké Mašůvky. Cestami věků od minulosti k dnešku. 1. vyd. Hluboké Mašůvky: OÚ Hluboké Mašůvky, 2001. s. 5-17.
 293. KAZDOVÁ, Eliška. Importy lengyelské keramiky v prostředí kultury s vypíchanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, M6, č. 1, s. 39-51. ISSN 1211-6327.
 294. KOVÁRNÍK, Jaromír. Letecká archeologie na Moravě v roce 1999 a 2000. In Ve službách archeologie III. Přírodovědné metody v archeologii. 1. vyd. Brno: AÚ AV ČR v Brně, MVS Brno, 2001. s. 107-113. ISBN 80-7275-029-1.
 295. BARTOŠÍKOVÁ, Zita. Nový časopis o rekonstrukcích a experimentu v archeologii. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 8, č. 1, s. 48-49. ISSN 1211-6866.
 296. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení střední Moravy v poslineárním neolitu. In Pravěk - Supplementum 8. Brno: ÚAPP Brno, 2001. s. 78-96. ISBN 80-86399-03-6.
 297. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky břeclavského hradu. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. s. 118-130. ISBN 80-7275-025-9.
 298. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohansko a GIS. GEOinfo. Brno: Computer Press, a.s., 2001, VIII, č. 4, s. 30-33. ISSN 1211-1082.
 299. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav - ein bedeutendes Zentrum Großmährens. In Velká Morava mezi Východem a Západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. s. 275-290. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17. ISBN 80-86023-28-1.
 300. UNGERMAN, Šimon. Poznámka k velkmoravskému nákončí z Rajhradic (okr. Brno-venkov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, roč. 6, č. 1, s. 167-176. ISSN 1211-6327.
 301. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Průvodce po exkurzi XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku. Brntnice: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2001. 21 s.
 302. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko. In Město Břeclav. 1. vyd. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. s. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.
 303. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Räumliche Analysen der archäologischen Daten von Pohansko bei Breclav/Lundenburg mit Hilfe des GIS. In Archäologie und Computer 2000, Workshop 5. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2001. s. 44-61. ISBN 3-902086-03-3.
 304. ŠVECOVÁ, Renáta a Michal PŘICHYSTAL. Strachotín (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 245-246. ISSN 1211-7250.
 305. MACHÁČEK, Jiří. Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 299 s. ISBN 80-210-2525-5.
 306. ŠVECOVÁ, Renáta. Valtice (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 253-254. ISSN 1211-7250.
 307. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Velká Morava - raně středověký stát mezi Východem a Západem. In Češi a Němci, Dějiny-kultura-politika. 1. vyd. Praha-Litomyšl: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall, 2001. s. 17-23. ISBN 80-7185-370-4.
 308. ŠVECOVÁ, Renáta a Michal PŘICHYSTAL. Velké Bílovice (okr. Břeclav). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, roč. 42, č. 1, s. 171. ISSN 1211-7250.
 309. VYSTRČILOVÁ, Michaela a Miroslav KRÁLÍK. Zpráva o konferenci "Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii". Univerzitní noviny. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2001, roč. 8, č. 3, s. 19-21. ISSN 1211-6866.
 310. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. 32. konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001, LIII, č. 1, s. 90-91. ISSN 0323-2581.
 311. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. 70 let Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masyrykovy univerzity v Brně. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2001, roč. 9, č. 1, s. 53-55. ISSN 1210-6658.
 312. 2000

 313. MACHÁČEK, Jiří a Andrej PLETERSKI. Altslawische Kultstrukturen in Pohansko bei Břeclav (Tschechische Republik). Studia mythologica Slavica. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000, III, č. 1, s. 9-22. ISSN 1408-6271.
 314. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Eva ZUMPFE. Bronzene Hundeplastik aus der mittelalterlichen Wüstung Mähren, Mstěnice (Bez. Třebíč, CZ) - ihre chronologische Stellung und Funktion im Lichte ähnlicher Funde. In "Gentes, Reges und Rom". Auseinandersetzung-Anerkennung-Anpassung. Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Geburtstag. J. Bouzek - H. Friesinger - K. Pieta - B. Komoróczy (Hrsg.). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2000. s. 121-128. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 16. ISBN 80-86023-24-9.
 315. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dějiny archeologického bádání na Znojemsku. In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzity v Brně, 2000. s. 95-125. ISBN 80-210-2546-8.
 316. MACHÁČEK, Jiří. Die heiligen Bezirke in Pohansko bei Břeclav-ein Beitrag zur Kenntnis des Heidentums und des Christentums der mitteleuropäischen Slawen im frühen Mittelalter,. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 405-406. ISBN 3-8062-1544-8.
 317. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dr. Otto Braasch v Brně. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000, roč. 52, č. 4, s. 728-729. ISSN 0323-1267.
 318. KAZDOVÁ, Eliška a Lubomír ŠEBELA. Eneolitické osídlení hradiska u Brna-Bosonoh (okr. Brno-město). In Pravěk Nová řada 9. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2000. s. 159-173. ISBN 80-86399-02-8.
 319. PODBORSKÝ, Vladimír. Genius loci pravěkých a raně středověkých ceremoniálních center. In In memoriam Jan Rulf. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000. s. 353-360. Památky archeologické, Supplementum 13. ISBN 80-86124-27-4.
 320. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hradisko Břeclav-Pohansko a počátky Břeclavského hradu. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 71-90. ISBN 80-210-2547-6.
 321. MACHÁČEK, Jiří. K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 5, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, 1,, s. 25-56. ISSN 1211-6327.
 322. KOVÁRNÍK, Jaromír. K významu antropomorfních a gynekomorfních nádob. In In memoriam Jan Rulf,. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000. s. 182-195. Památky archeologické, Supplementum 13. ISBN 80-86124-27.
 323. MACHÁČEK, Jiří. Konnie L. Westcott - R. Joe Brandon (eds.): Practical Applications of GIS for Archaeologists. A Predictive Modeling Toolkit. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000, roč. 52, č. 3, s. 556-558. ISSN 0323-1267.
 324. KAZDOVÁ, Eliška. La decorazione della ceramica dipinta Morava. Ľ insediamento di Těšetice-Kyjovice. In Prime terrecotte dal cuore delľ Europa (V. Kruta, - M. Lička, eds.). Castello di Spezzano: Kronos BY Editions, 2000. s. 103-112. ISBN 2-910652-11-4.
 325. PODBORSKÝ, Vladimír. Mateřské božstvo v pravěkých dějinách lidstva. Acta historica et museologica Universitatis Silensianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita Opava, 2000, roč. 5, č. 1, s. 72-81. ISSN 80-7248-110-X.
 326. PODBORSKÝ, Vladimír. Mitteilungssymbolik in der Urzeit Mitteleuropas. Eirene : studia Graeca et Latina. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2000, XXXVI, č. 1, s. 7-19. ISSN 0046-1628.
 327. PODBORSKÝ, Vladimír. Modely funkční interpretace pravěkých rondelů. In 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 197-199. ISBN 80-210-2546-8.
 328. ŠVECOVÁ, Renáta. Nálezy kostenej a parohovej industrie z predveľkomoravských a veľkomoravských sídlísk na Pohansku u Břeclavi do roku 1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, roč. 5, č. 1, s. 61-97. ISSN 1211-6327.
 329. HAŠEK, Vladimír a Jaromír KOVÁRNÍK. Nové nálezy pravěkých příkopů na Moravě. Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, roč. 41, č. 1, s. 233-237. ISSN 1211-7250.
 330. KOVÁRNÍK, Jaromír. Nové objevy pravěkých příkopů na Moravě. In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 139-155. ISBN 80-210-2546-8.
 331. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1996. Olomouc 1997, 186 str., 113 obr., angl. a německé resumé. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, roč. 52, č. 1, s. 438-439. ISSN 0323-2581.
 332. MACHÁČEK, Jiří a Michal KUČERA. Pohan - GIS der archäologischen Lokalität. In Archäologie und Computer 1999. 1. vyd. Wien: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie, 2000. s. 103-146. ISBN 3-902086-01-7.
 333. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. In Handbuch zur Ausstellung I, Europas Mitte um 1000 (hsg. von A. Wieczorek u. H.-M. Hinz). 1. vyd. Stuttgart: Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung, Deutsches Historisches Museum zu Berlin, 2000. s. 330-332. ISBN 3-8062-1544-8.
 334. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi po roce 1990. Příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 9-19. ISBN 80-210-2547-6.
 335. PODBORSKÝ, Vladimír. Poválečné archeologické výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU na Znojemsku a Břeclavsku. In 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 15-38. ISBN 80-210-2546-8.
 336. PODBORSKÝ, Vladimír. Přínos moravských výzkumů "rondelové archeologii". In Pravěk Nová řada 9. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2000. s. 61-80. ISBN 80-86399-02-8.
 337. SVOBODA, Jiří, Lenka JAROŠOVÁ a Eva DROZDOVÁ. The North Bohemian mesolithic revisited. The excavation seasons 1998 - 1999. Anthropologie. Brno: Anthropos Institute-Moravian Museum Brno, 2000, roč. 38, č. 3, s. 299-312. ISSN 0323-1119.
 338. PODBORSKÝ, Vladimír. Ústav archeologie a muzeologie FF MU v letech 1997-1999. In Pravěk Nová řada 9. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2000. s. 446-448. ISBN 80-86399-02-8.
 339. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Úvodem. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 7. ISBN 80-210-2547-6.
 340. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, 11, 1998, 506 str. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, roč. 52, č. 1, s. 431-433. ISSN 0323-2581.
 341. PODBORSKÝ, Vladimír a Miroslav BÁLEK. Začátky letecké archeologie na jižní Moravě. In 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 59-84. ISBN 80-210-2546-8.
 342. MACHÁČEK, Jiří. Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998. In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 39-62. ISBN 80-210-2547-6.
 343. 1999

 344. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum rondeloidu v Troskotovicích, okr. Znojmo. In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1. vyd. Brno: Masyrykova univerzita v Brně, 1999. s. 139-167. ISBN 80-210-2194-2.
 345. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum rondelu v Běhařovicích, okr. Znojmo. In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 25-40. ISBN 80-210-2194-2.
 346. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum rondelu v Rašovicích, okr. Vyškov. In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 87-95. ISBN 80-210-2194-2.
 347. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a L. KUNDERA. Bulhary, okr. Břeclav. In Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. Primeval socio-ritual architecture in Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 41-55. ISBN 80-210-2194-2.
 348. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 325 s. ISBN 80-210-2159-4.
 349. KAZDOVÁ, Eliška. Depot lineární keramiky s antropomorfní nádobou z Těšetic-Kyjovic. In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. 1. vyd. Nitra: AÚ SAV, 1999. s. 125-132. ISBN 80-88709-41-5.
 350. KAZDOVÁ, Eliška. Der stichbandkeramische Baukomplex aus dem mit Palisade umgefriedeten Areal bei Pavlov, Südmähren. Preistoria Alpina. 1999, roč. 34, č. 1, s. 34-44. ISSN 0393-0157.
 351. MACHÁČEK, Jiří. Evžen Neustupný (ed.): Space in prehistoric Bohemia. Prague: Institute of Archaeology 1998. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1999, LI, č. 3, s. 577-579. ISSN 0323-1267.
 352. HAŠEK, Vladimír a Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v areálu bývalého minoritského kláštera ve Znojmě. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, roč. 40, č. 1, s. 434-438. ISSN 1211-7250.
 353. HAŠEK, Vladimír a Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum zaniklého kostela sv. Jana Křtitele ve Znojmě. Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, roč. 40, č. 1, s. 429-433. ISSN 1211-7250.
 354. PODBORSKÝ, Vladimír. K historické hodnotě archeologických pramenů. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 577-583. ISBN 80-902304-6-6.
 355. MACHÁČEK, Jiří. Na památku PhDr. Jany Vignatiové, CSc. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 62. ISSN 1211-3384.
 356. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Olomouc - Slavonín 1. Sídliště s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 1999. 210 s. Archaeologiae Regionalis Fontes 2.
 357. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 319 s. ISBN 80-210-2194-2.
 358. PODBORSKÝ, Vladimír. Úmrtí PhDr. Vědomila Vildomce. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1999, LI, č. 3, s. 423. ISSN 0323-1267.
 359. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Území obce v pravěku až do pohusitské doby. In Prušánky, vinařská obec Podluží. 1. vyd. Brno-Prušánky: Muzejní a vlastivědná společnost, Brno - Obecní úřad Prušánky, 1999. s. 13-54. ISBN 85 048-93-0.
 360. KOVÁRNÍK, Jaromír. Výsledky letecké archeologie na Moravě v r. 1995. Přehled výzkumů 1995. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, roč. 39, č. 1, s. 505-516. ISSN 1211-7250.
 361. KOVÁRNÍK, Jaromír. Výsledky letecké archeologie na Moravě v r. 1996. Přehled výzkumů 1996. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1999, roč. 39, č. 1, s. 516-518. ISSN 1211-7250.
 362. PODBORSKÝ, Vladimír. Význam prof. PhDr. Josefa Poulíka, DrSc. pro československou a evropskou archeologii. In Sborník Prof. PhDr. Josef Poulík, DrSc. - rodák jiříkovický. 1. vyd. Jiříkovice: Jiříkovice, 1999. s. 3-11.
 363. 1998

 364. KAZDOVÁ, Eliška. Jana Horáková - Marek Kalábek - Jaroslav Peška: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourkovci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVII, M 3, s. 101-102. ISSN 1211-6327.
 365. KOVÁRNÍK, Jaromír. Neue Entdeckungen römischer Feldlager nördlich von der Mitteldonau. In Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum v Brně, 1998. s. 87-109. LXXXII/1997. ISBN 80 - 7028 - 109.
 366. KOVÁRNÍK, Jaromír. Neuer Fund eines Bronzedepots in Mušov/Südmähren (Vorbericht). In Hänsel Bernhard, ed., Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Die Bronzezeit: das goldene Zeitalter Europas. 1. vyd. Kiel: Council of Europe - Archaeological Heritage - Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung - Freie Universität Berlin, Seminar für Ur-, 1998. s. 509-523. Man and Environment in European Bronze Age. ISBN 3-9804322-2-X.
 367. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč. 98, č. 6, s. 56-59. ISSN 1211-1082.
 368. KOVÁRNÍK, Jaromír. Poznámka k výskytu keramiky zdobené brázděným vpichem. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, Brno, 1998, roč. 98, č. 1, s. 142-170.
 369. KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k intruzím keramiky v neolitických sídlištních objektech. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 1. vyd. Turnov - Hradec Králové: OMČR Turnov, 1998. s. 60-70.
 370. KOVÁRNÍK, Jaromír. Pravěké kruhové příkopy na Moravě. Letecká archeologie, geofyzikální měření, archeologický výzkum a interpretace. In Kouřil Pavel, Nekuda Rostislav, Unger Josef (ed.): Ve službách archeologie. Sborník k 60. Narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1998. s. 145-161. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 10. ISBN 80-86023-13-3.
 371. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Půdorysy domů na neolitickém sídlišti v Olomouci-Slavoníně. In Ústav Archeologické památkové péče Olomouc. Ročenka 1997. 1. vyd. Olomouc: Ústav Archeologické památkové péče Olomouc, 1998. s. 56-69.
 372. MACHÁČEK, Jiří. Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition. Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998, XLV, 2,, s. 353-418. ISSN 1335-0102.
 373. HLADILOVÁ, Š. Terciérní fosilie z paleolitických lokalit Milovice, Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova. In Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. Brno: AÚ AV ČR Brno, 1998. s. 109-114. Spisy AÚ AV ČR Brno, sv. 10. ISBN 80-86023-13-3.
 374. KAZDOVÁ, Eliška. Vztahy mezi lidem s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVI, M 2, s. 79-88. ISSN 1211-6327.
 375. 1997

 376. KAZDOVÁ, Eliška, Lubomír ŠEBELA a Antonín PŘICHYSTAL. Besiedlung des Gebietes von Blučina (Bez. Brno - venkov) durch Träger der Stichbandkeramik. Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, roč. 1993-1994, č. 1, s. 45-75. ISSN 1211-7250.
 377. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 325 s. ISBN 80-210-1706-6.
 378. MACHÁČEK, Jiří a Evženie KLANICOVÁ. Die Gräber aus der Völkerwanderungszeit in Břeclav / Lundenburg - Líbivá. In Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. s. 57-65. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.
 379. BÁLEK, Miroslav, Gábor BERTÓK, Robert BEWLEY, Martin GOJDA, Georg KOKKOTIDIS, Jaromír KOVÁRNÍK, Ivan KUZMA, Judith OEXLE, Ján RAJTÁR, Zdeněk SMRŽ, Stilke HENNING a Visy ZSOLT. From the air - pictures of our common past in Europe. In From the air - pictures of our common past in Europe. Aerial Archeology in Central Europe. 1. vyd. Dresden: Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte Dresden, 1997. 5 s. ISBN 3-910008-20-8.
 380. KOVÁRNÍK, Jaromír. Gräber der Völkerwanderungszeit im Gebiet von Znojmo. In Tejral Jaroslav, Friesinger Herwig, Kazanski, Michel, eds., Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum (Materialien der Internationalen Fachkonferenz, Kravsko. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. s. 45-49. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.
 381. PODBORSKÝ, Vladimír. Je archeologie na rozcestí ? In Pravěk NŘ 6. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1997. s. 3-6.
 382. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. K problematice nekropolí druhé pol. 10. až počátku 13. století na Moravě. Questions of Necropolises in Moravia From the Second Half of the Tenth Through t. In Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vl. Nekudy. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Moravské zemské muzeum., 1997. s. 87-94. ISBN 80-85-048-7-2.
 383. KOŠTUŘÍK, Pavel a Jiří MACHÁČEK. Komentář ke "Kodu moravské domácí eneolitické keramiky". In Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 47-92. ISBN 80-210-1562-4.
 384. HAŠEK, Vladimír a Jaromír KOVÁRNÍK. Letecká a geofyzikální prospekce při výzkumu pravěkých kruhových příkopů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, M1, č. 1, s. 57-79. ISSN 1211-6327.
 385. MACHÁČEK, Jiří. Metoda základního zpracování archeologických vědeckých dat s pomocí počítačové podpory. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 33-45. ISBN 80-210-1562-4.
 386. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi - pracoviště moderní archeologie. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1997, roč. 1997, č. 8, s. 20-22. ISSN 1211-6866.
 387. KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě. In Z pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Moravské zemské muzeum, 1997. s. 36-41. ISBN 80-85048-72-8.
 388. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. s. 145-172. ISBN 80-210-1562-4.
 389. KAZDOVÁ, Eliška. Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1.skupiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XLV, M 1, s. 31-45. ISSN 1211-6327.
 390. HLADILOVÁ, Š. Výsledky studia miocenních fosilií pavlovienských lokalit u Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova (sbírky Ústavu Anthropos MZM). Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. Brno: MZM Brno, 1997, LXXXII, -, s. 65-78. ISSN 323-0510.
 391. KOVÁRNÍK, Jaromír. Využití letecké archeologie na jižní Moravě v r. 1994. Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, roč. 38, č. 1, s. 332-342. ISSN 1211-7250.
 392. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ždánicko ve středověku. In Pravěk a středověk Ždánicka. 1. vyd. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1997. s. 59-91. Knižnice MSAK sv.2.
 393. KOVÁRNÍK, Jaromír. 10 let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983-1993. Přehled výzkumů 1993-1994. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1997, roč. 38, č. 1, s. 311-331. ISSN 1211-7250.
 394. 1996

 395. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie a Internet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, M1, č. 1, s. 82-89. ISSN 1211-6327.
 396. HAŠEK, Vladimír a Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzika v moravské středověké archeologii. Muzejní a vlastivědná práce : časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 1996, roč. 34, č. 2, s. 65-88. ISSN 0027-5255.
 397. HÖSCHL, Viktor, Martin PUFFR, Miroslav BÍLÝ a Jaromír KOVÁRNÍK. Geofyzikální průzkum románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. K výročí 770 let města Znojma. Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 1996, roč. 75, č. 8, s. 436-441. ISSN 0042-4544.
 398. KAZDOVÁ, Eliška a Pavel KOŠTUŘÍK. Grabungssaison 1992 an der archäologischen Lokalität bei Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo). Přehled výzkumů 1992. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1992, č. 1, s. 45-48. ISSN 1211-7250.
 399. KOVÁRNÍK, Jaromír. Nové archeologické lokality na Znojemsku a Břeclavsku v r. 1992. Přehled výzkumů 1992. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996, roč. 37, s. 94-99. ISSN 1211-7250.
 400. KOVÁRNÍK, Jaromír. Přínos letecké archeologie k poznání pravěku a rané doby dějinné na Moravě (1983-1995). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1996, XLVIII, č. 1, s. 177-193. ISSN 0323-1267.
 401. KOVÁRNÍK, Jaromír a Miroslav MINAŘÍK. Systematická letecká archeologická prospekce na jižní Moravě v r. 1992. Přehled výzkumů 1992. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1996, roč. 37, s. 94-99. ISSN 1211-7250.
 402. 1994

 403. KAZDOVÁ, Eliška, Karel SKLENÁŘ a Jana VIGNATIOVÁ. Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. 1. vyd. Opava: Optys, 1994. 249 s. Museon 2. ISBN 80-85819-08-2.
 404. KAZDOVÁ, Eliška a Antonín PŘICHYSTAL. Nová lokalita s moravskou malovanou keramikou v Brně-Kníničkách. In Pravěk NŘ 4. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU a Ústav archeologické památkové péče, 1994. s. 59-64. ISBN 80-210-1381-8.
 405. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení Brněnska ve středním a mladším neolitu. Kultury s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou. In Pravěk Nová řada. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU a Ústav archeologické památkové péče, 1994. s. 43-57. ISBN 80-210-1381-8.
 406. KAZDOVÁ, Eliška. Sídliště s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou v Kuřimi, okr. Brno-venkov. Pravěk NŘ. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, roč. 1992, č. 2, s. 23-59.
 407. KAZDOVÁ, Eliška a Lubomír ŠEBELA. Soubor vypíchané keramiky z polohy. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 39, E39, s. 9-29. ISSN 0231-7915.
 408. KAZDOVÁ, Eliška. Za profesorem Bořivojem Dostálem. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 39, E39, s. 7. ISSN 0231-7115.
 409. 1993

 410. PODBORSKÝ, Vladimír. Jak dále v archeologii na Moravě a ve Slezsku? In Pravěk NŘ 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 5-11. ISBN 80-210-0486-X.
 411. KAZDOVÁ, Eliška. K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 37, E37, s. 7-24. ISSN 1211-6327.
 412. PODBORSKÝ, Vladimír. Nástup zemědělské civilizace (neolit). In Pravěké dějiny Moravy. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. s. 71-152, 122 s. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
 413. PODBORSKÝ, Vladimír. Poznámky ke kruhovým architekturám pravěké a raně historické Evropy. In Pravěk NŘ 1. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 90-146. ISBN 80-210-0486-x.
 414. PODBORSKÝ, Vladimír. Přisvojovací egalitářská společnost raných dějin lidstva. In Pravěké dějiny Moravy. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. s. 68-70. Vlastivěda moravská. Země a lid. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
 415. KAZDOVÁ, Eliška a Pavel KOŠTUŘÍK. The Neolithic Site at Těšetice, South-western Moravia. In Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 1. vyd. Bratislava: Archeologický ústav SAV Nitra, 1993. s. 392-400. ISBN 80-88709-04-0.
 416. KAZDOVÁ, Eliška. Životní prostředí v době římské na Břeclavsku. In XXI. mikulovská sympozia. 1. vyd. Brno: Okresní archív Břeclav, 1993. s. 81-94. ISBN 80-85048-29-9.
 417. 1992

 418. MCGOWAN, Kevin a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Investigations at Five Sites from the Elwood Experimental Field, Will County, Illinois. Urbana, Illinois, USA: Public Service Archaeology Program, 1992. 50 s. PSAP Research Report No. 3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 05:24