Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PETRŽELKA, Josef a Richard POSPIECH. Proč Slunce svítí a hřeje? Aristotelovy potíže podruhé. Překlad částí 3. kapitoly I. knihy spisu Meteorologiky a komentář. In Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 57-67. ISSN 1803-7445.
 2. 2017

 3. PETRŽELKA, Josef. Aithér a kvintesence - Aristotelovo dědictví. In Javorská, Andrea; Marchevský, Ondrej. Kultúra, civilizácia, normativita - dialóg a konflikty z pohľadu filozofie. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2017. s. 34-38. ISBN 978-80-970303-8-4.
 4. 2016

 5. PETRŽELKA, Josef. Aristotelův aithér a temná energie dnešní kosmologie. In Aristotelés a jeho dědictví, Olomouc, 9. prosince 2016. 2016.
 6. PETRŽELKA, Josef. Aristotelův příspěvek k současné astronomii a kosmologii. In Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii, Trnava, 5.-6.dubna 2016. 2016.
 7. 2013

 8. PETRŽELKA, Josef. Těžké a lehké mezi Platónem a Aristotelem. In Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace? 2013. ISBN 978-80-261-0284-7.
 9. 2007

 10. NOVOTNÝ, Jan a Pavel MACKŮ. ˇAntika a středověk o čase. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2007, roč. 57/2007, č. 2, s. 91-98. ISSN 0009-0700.
 11. 2000

 12. FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2000. s. 51-59. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. ISBN 80-8055-354-8.
 13. FUCHS, Kamil. Etická východiska analýzy trhu v ekonomii a jejich místo v soudobé teorii. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 185-194. Spisy ESF MU. ISBN 80-210-2368-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 08:37