Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. PETRŽELKA, Josef. Aristotelův příspěvek k současné astronomii a kosmologii. In Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii, Trnava, 5.-6.dubna 2016. 2016.
 2. 2014

 3. PETRŽELKA, Josef. Proč dnes studovat Aristotela (a Platóna)? In Aristotelés dnes, FÚ AV Praha. 2014.
 4. 2010

 5. PETRŽELKA, Josef. Status poznatků aristotelské dialektiky. In Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii. 2010.
 6. 2008

 7. CAJTHAML, Martin a Jakub JINEK. G. Reale, The School of Athens by Raphael. 1. vyd. Sankt Augustin, SRN: Academia Verlag, 2008. 156 s. ISBN 978-3-89665-377-2.
 8. OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. s. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0.
 9. 2007

 10. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury CDK, 2007. 246 s. Studia Kierkegaardiana, sv. 3. ISBN 978-80-7325-125-3.
 11. PETRŽELKA, Josef. Poznání idejí - teorie nebo praxe? In Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. prvé. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. s. 189-194. ISBN 978-80-8083-461-6.
 12. PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec.) Dialogue and Dialectic: the Development of Dialectic from Plato to Aristotle. Mezinárodní konference. 13.-15. 7. 2007, Fakulta humanitních věd, Univerzita v Kodani. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, N 12, s. 154 do 156, 3 s. ISSN 1211-6335.
 13. 2006

 14. RŮŽIČKOVÁ, Dana. Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006. s. 281-289. ISBN 80-86488-35-7.
 15. 2004

 16. OSOLSOBĚ, Petr. Estetické univerzálie podle Aristotela. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 2004, 1-2, s. 7-22. ISSN 0014-1291.
 17. OSOLSOBĚ, Petr. La relazione tra apparenza e realta nelle questioni etiche secondo Aristotele. In Antonio Da Re, Gabriele De Anna: Virtu, Natura e Normativita. Padova: Il Poligrafo, 2004. s. 39-49. ISBN 88-7115-432-0.
 18. 2003

 19. CÍSAŘ, Ondřej. Platón, Aristotelés a jejich typy politických zřízení. In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 49-56. Sborníky, č. 16. ISBN 8021031956.
 20. OSOLSOBĚ, Petr. Východiska srovnání Kierkegaardovy filosofie s filosofií Aristotelovou. In Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada filozofická B 50. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 69-78. ISBN 80-210-3222-7.
 21. 1999

 22. FOŘT, Bohumil. Některé poznámky k Aristotelově Poetice v souvislostech s teorií možných světů užívanou v současné sémantice. Aluze. Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: UP Olomouc, 1999, roč. 1999, 2-3, s. 104-5, 2 s. ISSN 12-12-5547.
 23. 1996

 24. STEHLÍKOVÁ, Eva. Nad Mrázovým překladem Aristotelovy Poetiky. Listy filologické. Praha: Academia, 1996, roč. 119, 1 - 4, s. 173-177. ISSN 0024-4457.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2021 05:35