Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. KAPIČKA, Libor, Pavel KUBÁČEK a Petr HOLUB. Bonding and aromaticity of cyclic phosphazenes viewed as interaction of Dnh fragments. Journal of Molecular Structure (Theochem), Amsterdam: Elsevier Science, 2007, roč. 820, 1-3, s. 148-158. ISSN 0166-1280.
  2. 1998

  3. HOLUB, Petr a Pavel KUBÁČEK. Schizoaromatický Hexaflurocyklotrifosfazen. In Pokroky v anorganické chemii. 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2020 12:07