Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2001

  1. ŠEVČÍK, Aleš a Tibor HLAČINA. Analýza finančního systému a oceňování aktiv. Brno: MU Brno, 2001. 8 s. ESF MU, svazek 1. ISBN 80-7314-000-4.
  2. ŠEVČÍK, Aleš. Investování a oceňování finančních aktiv. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník ze 3.mezin.konferenc. Ostrava: VŠB v Ostravě,, 2001. s. 429-435. ISBN 80-7078-923-9.
  3. 2000

  4. ŠEVČÍK, Aleš a David FUCHS. K analýze oceňování finančních aktiv (teoretické a metodické přístupy). In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie - Mena, bankovnictvo, finančné trhy. První. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2000. s. 293-300. ISBN 80-225-1319-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 15:18