Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. MANDL, Martin, Romana MARKOVÁ a Antonín LOJEK. ATP measurements in iron-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2009, roč. 71-73, č. 6, s. 275-278. ISSN 1022-6680.

  2004

  1. KŘÍŽ, Zdeněk, Michal OTYEPKA, Iveta BÁRTOVÁ a Jaroslav KOČA. Analysis of CDK2 active-site hydration: A method to design new inhibitors. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. Wiley, 2004, roč. 55, č. 3, s. 258-274. ISSN 0887-3585.

  2002

  1. KŘÍŽ, Zdeněk, Michal OTYEPKA a Jaroslav KOČA. Hydratace aktivniho mista enzymu CDK2. Studium pomoci molekulove dynamiky. In Chemicke listy 6. Praha: 54. Sjezd chemickych spolecnosti, 2002. s. 424.
  2. BÁRTOVÁ, Iveta, Zdeněk KŘÍŽ, Michal OTYEPKA a Jaroslav KOČA. Molecular Dynamics Simulations of CDK2/ATP Complex. In Chemicke listy 6. Praha: 54. Sjezd chemickych spolecnosti, 2002. s. 427.

  1999

  1. TRNKOVÁ, Libuše a René KIZEK. Nobelova cena za chemii v roce 1997: ATP synthase - a splendid molecular machine. Klinická biochemie a metabolismus. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1999, roč. 7, č. 1, s. 68-70. ISSN 1210-7921.
  2. TRNKOVÁ, Libuše a René KIZEK. Nobelova cena za chemii v roce 1997:ATP-univerzální nosič energie v živé buňce. Klin. Biochem. Metab. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 7, č. 1, s. 68-70. ISSN 1210-7921.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 13:52