Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5.
  2. 2007

  3. ZVONAŘ, Martin. Three-dimensional Biomechanical Analysis as a Mean for Diagnostics of Balance abilities. 2007.
  4. 2006

  5. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 130 - 131. ISBN 80-210-4145-5.
  6. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 s. ISBN 80-210-4145-5.
  7. 2001

  8. SCHNEIDERWINDOVÁ, Petra a Renata KLÁROVÁ. Průřezová studie vývoje koordinačních schopností běžné populace ve věku 6-23 let. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 58-62. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2712-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 9. 2021 15:42