Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace. In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. s. 242-258, 16 s. ISBN 978-80-7204-662-1.
 2. 2008

 3. STIBRAL, Karel. The beauty of nature: The end of beauty's connection with proportionality and usefullness in modern aesthetics. In SZABÓ, Péter a Radim HÉDL. Human nature. 1. vyd. Brno: Institute of Botany of the AVCR, v.v.i., 2008. s. 46-51. Studies in Historical Ecology and Environ. History. ISBN 978-80-86188-28-7.
 4. 2006

 5. STIBRAL, Karel. Je les krásný? Estetické vnímání lesa a přírody v průběhu staletí. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 28, č. 11, s. 37-40. ISSN 0418-5129.
 6. 2005

 7. NIEDERLE, Rostislav. Explikace pojmu krásy. In Logika, jazyk, věda. Praha: Filosofia, 2005. s. 205-223, 18 s. ISBN 80-7007-212-1.
 8. OSOLSOBĚ, Petr. Ordo amoris - řád lásky. In Ordo amoris aneb červotoč ve stromě poznání. Brno: FOTEP, 2005. s. 37-44. edice ing. Libora Teplého. ISBN 80-86871-03-7.
 9. OSOLSOBĚ, Petr. The Order of Love. In Ordo Amoris, or Woodworm in the Tree of Knowledge. Brno: FOTEP, 2005. s. 121-132, 9 s. edition of Libor Teplý. ISBN 80-86871-03-7.
 10. NIEDERLE, Rostislav. Umění, krása, šeredno. Host. Brno: Host, 2005, roč. 6/2005, č. 6, s. 96-97. ISSN 1211-9938.
 11. 2004

 12. NIEDERLE, Rostislav. Mihail Sebastian: Deník 1935-1944. Host. Brno: Host, 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 30-31. ISSN 1211-9938.
 13. 1995

 14. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2021 19:07