Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 56-57.
  Název česky: VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL).
  Název anglicky: THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: lymphoma; Akt kinase; survivin; PKC-delta; Beta1 integrin; prediction; prognosis
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 5. 2011 11:01.
Zobrazeno: 23. 5. 2022 16:57