Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ a Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum subsp. pallidum v biologických vzorcích. In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2007. 2007.
   Název anglicky: Detection and typing of Treponema pallidum subsp. pallidum in biological samples
   RIV/00216224:14110/07:00019065 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. čeština. Česká republika.
   Flasarová, Magdalena (203 Česká republika) -- Matějková, Petra (203 Česká republika) -- Šmajs, David (203 Česká republika, garant) -- Woznicová, Vladana (203 Česká republika) -- Dvořáková Heroldová, Monika (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Treponema pallidum subsp. pallidum; biological samples

   Změnil: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Změněno: 8. 4. 2010 14:52.

  2006

  1. BABULA, P., D. HUSKA, P. HANUŠTIAK, J. BALOUN, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, J. HUBÁLEK, L. HAVEL, M. ŽEMLIČKA, Aleš HORNA, Miroslava BEKLOVÁ a René KIZEK. Flow injection analysis coupled with carbon electrodes as the tool for analysis of naphthoquinones with respect to their content and functions in biological samples. SENSORS. 2006, roč. 11, č. 6, s. 1466-1482. ISSN 1424-8220.
   Název česky: Průtoková injekční analýzy ve spojení s uhlíkovou elektrodou jako nástroj pro analýzu naftochinonů s ohledem na obsah a funkce v biologickém materiálu
   Název anglicky: Flow injection analysis coupled with carbon electrodes as the tool for analysis of naphthoquinones with respect to their content and functions in biological samples
   RIV/00216224:14310/06:00016397 Článek v odborném periodiku. Elektrochemie. angličtina. Česká republika.
   Babula, P. (203 Česká republika) -- Huska, D. (203 Česká republika) -- Hanuštiak, P. (203 Česká republika) -- Baloun, J. (203 Česká republika) -- Křížková, Soňa (203 Česká republika) -- Adam, Vojtěch (203 Česká republika) -- Hubálek, J. (203 Česká republika) -- Havel, L. (203 Česká republika) -- Žemlička, M. (203 Česká republika) -- Horna, Aleš (203 Česká republika) -- Beklová, Miroslava (203 Česká republika) -- Kizek, René (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Flow injection analysis; carbon electrodes; naphthoquinones; biological samples

   Změnila: Ing. Radka Mikelová, Ph.D., učo 176915. Změněno: 14. 2. 2007 17:50.

  2003

  1. MACHÁT, Jiří, Eva NIEDOBOVÁ, Jitka STUDÝNKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v analýze biologických materiálů. In Sborník abstrakt příspěvků, 12. spektroskopická konference. Praha: VŠCHT Praha, 2003, s. 14-14.
   Název anglicky: Inductively coupled plasma optical emission spectrometry in analysis of biological samples

   Klíčová slova anglicky: ICP-OES; biological samples

   Změnil: Mgr. Jiří Machát, Ph.D., učo 9852. Změněno: 23. 7. 2007 13:54.

  2002

  1. NIEDOBOVÁ, Eva, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Determination of iodine in biological samples by ICP-OES in VUV region. Chemické listy. Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2002, roč. 96(S), Symposia, s. 303-305. ISSN 0009-2770.
   RIV/00216224:14310/02:00008578 Článek v odborném periodiku. Analytická chemie, separace. angličtina. Česká republika.
   Niedobová, Eva (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Otruba, Vítězslav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: iodine; ICP-OES; biological samples

   Změnila: Mgr. Eva Niedobová, Ph.D., učo 11551. Změněno: 2. 6. 2003 11:07.
Zobrazeno: 26. 5. 2024 19:53