Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. BOROVSKÝ, Tomáš. 1348 Rozkvět v čase katastrof. In Libor, Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 43-63. ISBN 978-80-7422-640-3.
 2. BOROVSKÝ, Tomáš. 1458 Sjednotitel rozdělené země. In Libor, Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 85-101. ISBN 978-80-7422-640-3.
 3. 2014

 4. BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery. In Cermanová, Pavlína; Novotný, Robert; Soukup, Pavel. Husitské století. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 274-289. ISBN 978-80-7422-277-1.
 5. 2009

 6. BOROVSKÝ, Tomáš. Formy a funkce klášterního patronátu v době posledních Přemyslovců. In Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. 2009. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. s. 275-284. ISBN 978-83-7177-557-4.
 7. ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2009. s. 85-96. 27. ISBN 978-80-903595-9-8.
 8. 2008

 9. ROZKOŠNÝ, Rudolf a Pavel VONIČKA. Bráněnkovití (Diptera: Stratiomyidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008. s. 201-206. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
 10. ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008. s. 181-186. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
 11. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Pavel KOUŘIL. eds. In Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008. s. 9-26. ISBN 978-80-7275-076-4.
 12. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008. 5 s.
 13. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rec.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2008, roč. 33, č. 1, s. 571-576. ISSN 0231-5823.
 14. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007. Český lid - Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008, roč. 95, č. 3, s. 325-329. ISSN 0009-0794.
 15. TKOČ, Michal a Jaromír VAŇHARA. Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008. s. 1-5. 26. ISBN 978-80-903595-9-8.
 16. MACHÁČEK, Jiří. Středoevropský model a jeho archeologické testování. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106, č. 3, s. 598-626. ISSN 0862-6111.
 17. BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106/2008, č. 4, s. 753-787. ISSN 0862-6111.
 18. BUDŇÁK, Jan. Vzájemný obraz Čechů a "jejich" Němců v románech z pomezí. In Eurolitteraria a Eurolingua. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 87-92. ISBN 978-80-7372-292-0.
 19. 2007

 20. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der Tschechen in deutschnationaler Prosa aus Böhmen. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 39-44, 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4.
 21. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (1. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 4-7. ISSN 1210-8081.
 22. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (2. část). Čeští hudebníci a Německo. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 4-7. ISSN 1210-8081.
 23. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Česko - Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 1. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 3-7. ISSN 1210-8081.
 24. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Polsko-ukrajinské a jiné proměny. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 3-7, 4 s. ISSN 1210-8081.
 25. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Rakousko. Čeští hudebníci a Rakousko 2. Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 3-7. ISSN 1210-8081.
 26. BOUZEK, Jan. Keltové našich zemí v evropském kontextu. 1. vyd. Praha-Kroměříž: Triton, 2007. 214 s. ISBN 978-80-7254-931-3.
 27. BAR, Přemysl. Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289/1290. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. s. 201-210. ISBN 978-83-89407-22-1.
 28. ŠEFČÍK, Ondřej. Oškobrh and Říp. Two preSlavic oronyms in Bohemia. In Slov´jans´kaja filolohija. 1. vyd. Černyvcy: Ruta, 2007. s. 84-88, 4 s.
 29. BRÁZDIL, Rudolf, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ a Hubert VALÁŠEK. Počasí v Čechách v letech 1805-1806: konfrontace vizuálních a přístrojových pozorování. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 2007, roč. 60, č. 6, s. 187-193. ISSN 0026-1173.
 30. MALÍŘ, Jiří. Sekularizace a politika v dlouhém 19. století. In Sekularizace v českých zemích v letech 1848-1918. 1. vyd. Brno: CDK, 2007. s. 11-24, 15 s. Quaestiones quadlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 31. HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ a Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 s. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 32. SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům". Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, o. s. Barrister & Principal, 2007. 376 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-22-0.
 33. BARTLOVÁ, Milena. Výtvarné umění. In Petr Čornej, Velké dějiny zemí Koruny české 1439-1526. Praha - Litomyšl: Paseka, 2007. s. 371-402, 631-670, 70 s. VI. ISBN 978-80-7185-873-7.
 34. 2006

 35. BROM, Vlastimil. Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen "Dalimil-Chronik" und das Fragment der lateinischen Fasssung. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2006. s. 261-279. ISBN 80-244-1242-X.
 36. DRÁBEK, Pavel. English Comedians in Prague, October 1602. Notes and Queries. Oxford, UK: Oxford University Press, 2006, roč. 53, č. 4, s. 499-500. ISSN 0029-3970.
 37. MALÍŘ, Jiří. Mähren zwischen Prag und Wien. Die Geburt der modernen politischen Nationen im 19. Jahrhundert. In KNOZ, Tomáš (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Brno-Wien: Matice moravská - Janineum, 2006. s. 63-73. ISBN 3-901194-14-2.
 38. SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Archa Noemova. In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Slezsko - perla v české koruně. Tři století rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. s. 422-423. ISBN 80-7035-333-3.
 39. SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Arche Noah. In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (Hrsg.), Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmen. Drei Blütezeiten der gegenseitigen Kunstbeziehungen. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. s. 422-423, 1 s. ISBN 978-80-7035-339-4.
 40. SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Noah's Ark. In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Silesia. A Perl in the Bohemian Crown. Three Periods of Flourishing Artistic Relations. 1. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. s. 422-423. ISBN 80-7035-333-3.
 41. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 706 s. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska sv. 5. ISBN 80-7106-683-4.
 42. GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Vířilkovití a mouchovití (Fanniidae et Muscidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis. Praha, 2006, roč. 27, č. 2, s. 487-493. ISSN 1122-3756.
 43. 2005

 44. HORSÁK, Michal a Jiří NOVÁK. First record of Chondrina clienta (Westerlund, 1883) from Bohemia. Malacologica Bohemoslovaca. 2005, roč. 2005, č. 4, s. 39-40. ISSN 1336-6939.
 45. 2004

 46. BARTLOVÁ, Milena. Gotická a renesační malba a plastika v zemích Koruny české a její vztah k Itálii + 9 kat. hesel. In Bohemia Sancta. Poklady křesťanského umění z Českých zemí. Praha: Národní muzeum v Praze, Diecézní muzeum Caltanissetta, Regionální muzeum Syrakusy, 2004. s. 16-25 ad., 18 s. Kat. výst. ISBN 80-7106-710-5.
 47. SLAVÍČEK, Lubomír. Sběratelství a obchod s uměním v Čechách 17. a 18. století. Stav a úkoly českého bádání. In Documenta Pragensia. Barokní Praha. Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2004. s. 491-538. ISBN 80-86852-06-7.
 48. BROM, Vlastimil. Zu einigen historisch- semantischen Spezifika des Spätmittelhochdeutschen in den böhmischen Ländern - Am Beispiel der gereimten deutschen Übersetzung der Alttschechischen Reimchronik des sogenannten Dalimil. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 9, č. 1, s. 199-235. ISSN 1211-4979.
 49. 2002

 50. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Die Musik der Biedermeierzeit in den Böhmischen Ländern. In The Other Vienna. The Culture of Biedermeier in Austria. Österreichisches Biedermeier in Literatur, Musik, Kunst und Kulturgeschichte. Wien: Verlag Lehner, 2002. s. 271-283. ISBN 3-9091749-29-2.
 51. DOLÁK, Jan. Jindřichův Hradec. Město nad Vajgarem. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Město Jindřichův Hradec, 2002. 125 s. první vydání. ISBN 80-238-9445-5.
 52. BOROVSKÝ, Tomáš. Měšťan. In Člověk českého středověku. Edd. M. Nodl a F. Šmahel. Praha: Argo, 2002. s. 392-412. ISBN 80-7203-448-0.
 53. BARTLOVÁ, Milena. Panel Painting in Bohemia in the Last Third of the 15th Century: The Question of Continuity. In Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie and der Wende zur Neuzeit. Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 2002. s. 245-259. ISBN 3-926982-85-3.
 54. BOROVSKÝ, Tomáš. Patriciát nebo radní vrstva? Kutná Hora v předhusitském období. In Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Ostrava - Nový Jičín - Příbor: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Okresní vlast. muzeum Nový Jičín - Město Příbor, 2002. s. 87-101. ISBN 80-7042-606-3.
 55. 2001

 56. NERUDOVÁ, Z. a A. PŘICHYSTAL. Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech. Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2001, LIII, č. 2, s. 343-347. ISSN 0323-1267.
 57. 2000

 58. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební divadlo v Čechách v 19. a 20. století. In Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanský studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000. s. 227-238. ISBN 80-85899-2.
 59. 1999

 60. KREJČÍ, Pavel. Bojkotovat výraz "Česko" nepůjde donekonečna. Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 15-21.
 61. KREJČÍ, Pavel. Mnoho Čechů neumí správně pojmenovat svůj stát. Homo Bohemicus. Sofija: Heron Press, 1999, roč. 1999, 1/2, s. 103-109.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 14:30