Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková, eds., Mnohohlasem: vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 (Polyphony: Negotiating women's spaces after 1989), Prague: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, 331 pp, price not listed (pbk). Aspasia. 2008, roč. 2, -, s. 242-246, 4 s. ISSN 1933-2882.

  2007

  1. VLČKOVÁ, Kateřina. Recenze: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická U, č.10, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Praha: Karolinum, 2007.
  2. KŘIVANOVÁ, Michaela. Trace elements in bone tissue. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav Akademie věd ČR, 2007, roč. 59, č. 4, s. 865-866, 880 s. ISSN 0323-1267.

  2006

  1. UNGERMAN, Šimon. Breuer, E: Byzanz an der Donau. Eine Einführung in Chronologie und Fundmaterial zur Archäologie im Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Archaeological Introductions, vol. 2. Tettnang 2005. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, roč. 58, č. 2, s. 368-374. ISSN 0323-1267.
  2. BATISTOVÁ, Anna. Nadšencům pro starožitnosti. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2006, roč. 18/2006, 3 (63), s. 179-184. ISSN 0862-397X.
  3. JOHANISOVA, Nadia. The Pit and the Pendulum : A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Journal of Co-operative Studies. 2006, roč. 39, č. 2, s. 56-57. ISSN 06815784.

  2005

  1. UNGERMAN, Šimon. Haberstroh, C., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. München 2004. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, roč. 57, č. 2, s. 422-429. ISSN 0323-1267.

  2004

  1. ŠVECOVÁ, Renáta. Luděk Galuška, Miroslav Vaškových: Památník Velké Moravy. Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2002. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004, LVI, č. 1, s. 96-98. ISSN 0323-2581.

  2002

  1. ŠVECOVÁ, Renáta. Archeologické zrcadlení (Archaeological reflections), Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc 2001. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002, LIV, č. 2, s. 540-541. ISSN 0323-1267.

  2001

  1. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Recenze: Köhler F. 2000: Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands. Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, 2001, roč. 37, 3-4, s. 269-270. ISSN 1210-6100.

  2000

  1. PODBORSKÝ, Vladimír. Lubomír Šebela, The Corded Ware culture in Moravia and in the adjacent part of Silesia (catalogue). FAM XXIII, AÚ AV ČR v Brně, Brno 1999. Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP v Brně, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 515-517.
  2. PODBORSKÝ, Vladimír. Miloš Čižmář - Kateřina Geislerová - Josef Unger (eds.). Výzkumy 1993-1998. Ústav archeologické památkové péče v Brně. Brno 2000. Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP v Brně, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 528-531.
  3. PODBORSKÝ, Vladimír. Vít Vokolek, Východočeská halštatská pohřebiště. Východočeské muzeum v Pardubicích, 1999. Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP v Brně, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 520-521.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 16:52