Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
  2. KUNC, Josef a Petr TONEV. Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, II, č. 1, s. 30-37. ISSN 1803-1471.
  3. KUNC, Josef, Petr TONEV a Pavel KLAPKA. Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields? In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 278-286. ISBN 978-80-210-4625-2.
  4. 2004

  5. CETKOVSKÝ, Stanislav. Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení. In DUBCOVÁ, Alena a Hilda KRAMÁREKOVÁ. Stredoerópsky priestor, geografia v kontexte nového regionálného rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. s. 77-82, 575 s. ISBN 80-8050-784-8.
  6. 2003

  7. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Mapa kontaminace horninového prostředí ve městě Brně. In GIS Ostrava 2003 - Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO Ostrava, 2003. s. 8-9, 54 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 7. 2022 23:48