Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
  Název česky: Migrace a dojížďka za prací po roce 1989 v největších aglomeracích České republiky s důrazem na brněnskou aglomeraci
  Název anglicky: COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION
  RIV/00216224:14310/08:00050689 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Česká republika.
  Hubl, Richard (203 Česká republika, garant, domácí) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: commuting;migration;agglomeration;Brno city;hinterland
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 31. 3. 2012 12:47.
 2. KUNC, Josef a Petr TONEV. Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna. Regionální studia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, II, č. 1, s. 30-37. ISSN 1803-1471.
  Název česky: Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna
  Název anglicky: Brownfields functional and spatial distinction: Brno city model
  RIV/00216224:14560/08:00025213 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Kunc, Josef (203 Česká republika, garant) -- Tonev, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Brownfields; Functional and spatial distinction; Brno city

  Změnil: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Změněno: 24. 1. 2009 16:57.
 3. KUNC, Josef, Petr TONEV a Pavel KLAPKA. Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields? In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 278-286. ISBN 978-80-210-4625-2.
  Název česky: Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields?
  Název anglicky: New Industrial Zone in Brno: Brownfields or Greenfields?
  RIV/00216224:14560/08:00024804 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Kunc, Josef (203 Česká republika, garant) -- Tonev, Petr (203 Česká republika) -- Klapka, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Brownfields; Industrial Zones; Spatial Position; Brno City
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Změněno: 13. 1. 2009 16:05.
 4. 2004

 5. CETKOVSKÝ, Stanislav. Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení. In DUBCOVÁ, Alena a Hilda KRAMÁREKOVÁ. Stredoerópsky priestor, geografia v kontexte nového regionálného rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. s. 77-82, 575 s. ISBN 80-8050-784-8.
  Název anglicky: Natural conditions as the indicator on quality of habitation
  Vliv životního prostředí na zdraví. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Brno city; indicators of habitation; urban ecology; reurbanization; sustainable urban development

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 2. 6. 2005 07:50.
 6. 2003

 7. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Mapa kontaminace horninového prostředí ve městě Brně. In GIS Ostrava 2003 - Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO Ostrava, 2003. s. 8-9, 54 s.
  URL
  Název anglicky: The map of subsurface contamination in the Brno City
  RIV/00216224:14310/03:00009366 Stať ve sborníku. Vliv životního prostředí na zdraví. čeština. Česká republika.
  Kuchovský, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: contamination; health risk assessment; Brno City; land use; Territorial City Plan

  Změnil: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., učo 7112. Změněno: 22. 12. 2003 11:08.
Zobrazeno: 8. 5. 2021 15:06