Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. APOSTOLOVA, Iva, Antoaneta PETROVA, Tenyo MESHINEV a Jiří DANIHELKA. Stipa ucrainica (Poaceae): a recently recognized native species of the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, roč. 14, č. 2, s. 257-262. ISSN 1310-7771. 2008.

  2007

  1. BOČKOVÁ, Helena. Jireček Konstantin. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU. s. 100-101. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007.
  2. HÁJEK, Michal. News from Bulgaria: Most important spring fen complex under threat. IMCG Newsletter. roč. 2007, č. 3, s. 34-35. ISSN 1682-1653. 2007.
  3. HÁJKOVÁ, Petra, Vítězslav PLÁŠEK, Michal HÁJEK, Blanka SHAW a Zbyněk HRADÍLEK. Records 1-32. In Natcheva R. (compiler). New bryophyte records in the Balkans: 2. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, roč. 13, č. 2, s. 277-289. ISSN 1310-7771. 2007.
  4. HÁJKOVÁ, Petra, Blanka SHAW, Michal HÁJEK, Dirk HINTERLANG a Vítězslav PLÁŠEK. The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. The bryologist. Brooklyn, N.Y.: American Bryological and Lichenological Society, roč. 110, č. 4, s. 776-787, 17 s. ISSN 0007-2745. 2007.

  2006

  1. MORAVEC, František, Andrea ŠIMKOVÁ, Martina PEČÍNKOVÁ a Markéta ONDRAČKOVÁ. Morphology of Philometroides barbi (Nematoda: Philometroidae), a rare tissue parasite of the Mediterranean barbel Barbus meridionalis (Osteichthyes). Diseases of aquatic organisms. roč. 69, č. 4, s. 265-268. ISSN 0177-5103. 2006.
  2. HORSÁK, Michal. Two new molluscs (Gastropoda: Euconulidae, Bivalvia: Sphaeridae) from Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 58(2): 283-288. roč. 58, č. 2, s. 283-288. ISSN 0324-0770. 2006.

  2005

  1. HÁJEK, Michal, Rossen TZONEV, Petra HÁJKOVÁ, Anna GANEVA a Iva APOSTOLOVA. Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, roč. 11, č. 2, s. 193-205. ISSN 1310-7771. 2005.

  2004

  1. CHYTILEK, Roman. Bulharsko. In KUBÁT, Michal. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia. s. 76-93. Politologie/1. ISBN 80-86432-92-0. 2004.
  2. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán a Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University. s. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X. 2004.
  3. PRTINA, Srdjan. Zahraniční a bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 12-57, 45 s. ISBN 80-210-3572-2. 2004.

  2003

  1. BOČKOVÁ, Helena. Monica Budiş: Comunitatea Româneascâ de pe Valea Timocului bulgâresc. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, roč. 6, -, s. 107-108. ISSN 1210-1109. 2003.
  2. GREGOR, František, Miroslav BARTÁK a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Fanniidae and Muscidae (Diptera) from the Czech Republic and some other Europen countries. Studia dipterologica. roč. 10, č. 1, s. 331-337. ISSN 0945-3954. 2003.

  2001

  1. STRMISKA, Maxmilián. Major Poles, "Third Parties" and Bulgarian Multipartism. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, III, č. 1, s. 1-12. ISSN 1212-7817. 2001.

  2000

  1. STRMISKA, Maxmilián. Bipolarita, "třetí strany" a utváření postkomunistického multipartismu v Bulharsku. Teoreticko-metodologická poznámka. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, roč. 2, č. 2, 12 s. ISSN 1212-7817. 2000.

  1999

  1. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury. s. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X. 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 10:28