Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. UNGERMAN, Šimon. Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 221-237. ISSN 0560-2793.
  2. ČERMÁKOVÁ, Eva, Martin GOLEC, Tereza TRUBAČOVÁ a Zdeněk TVRDÝ. Kam zmizely horákovské děti? Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, 2007, roč. 42, s. 23-56. ISSN 0560-2793.
  3. 2006

  4. ŠABATOVÁ, Klára. Siedlungsareal der mittleren und jüngeren Bronzezeit von Přáslavice, Bez. Olomouc. In Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. s. 127-137, 10 s. ISBN 83-233-2236-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 1. 2022 04:47