Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Monika SCHWARZOVÁ, Zbyněk BUŘIVAL a Václav VÁVRA. "Cave pearls" as a by-product of building constructions. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca). Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008, roč. 46, č. 1, s. 245-247. ISSN 0560-3137.
 2. 2006

 3. DOKOUPILOVÁ, Pavla, Petr SULOVSKÝ a Zdeněk LOSOS. Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany. Mineralogia Polonica. Krakow: Wydawnictwo Naukowe "Alkapit", Krakow, 2006, roč. 28/2006, č. 1, s. 57-59. ISSN 1896-2203.
 4. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. The Black Box of Stress Analysis Based on Calcite Twinning. 2006.
 5. HALAVÍNOVÁ, Michaela, Marek SLOBODNÍK a Jiří JANEČKA. Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005. Praha, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 19-20. ISSN 0514-8057.
 6. 2005

 7. REZ, Jiří. Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data. In Studentská vědecká konference - sborník abstraktů. Brno: UGV, PřF, MU, 2005. s. 41. ISBN neuděleno.
 8. REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR, Peter POELT, Stefan MITSCHE a Jiří KALVODA. Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data. Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, roč. 19, -,, s. 100-101. ISSN 1210-9606.
 9. REZ, Jiří, Rostislav MELICHAR, Peter POELT a Stefan MITSCHE. Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, -,, s. 111-114. ISSN 1212-6209.
 10. LEICHMANN, Jaromír, Kamil MAREK a Josef ZEMAN. Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 65. ISBN 80-7075-653-5.
 11. 2004

 12. FAIMON, Jiří a Lukáš PEŠKA. Reaction paths in carbonate system. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004. s. 110-112. ISBN 80-8064-201-X.
 13. 2003

 14. KUČERA, Jan, Klára CHARVÁTOVÁ, Jindřich HLADIL a Marek SLOBODNÍK. Hydrothermal mineralization in the Moravian Karst near Býčí skála cave: Post-Variscan deformation history? Geolines. Praha: AV ČR, 2003, roč. 16, č. 1, s. 66-67. ISSN 1210-9606.
 15. 2002

 16. DOLNÍČEK, Zdeněk a Marek SLOBODNÍK. Kalcit-markazitová mineralizace s uzavřeninami uhlovodíků v kulmských drobách u Hrabůvky, Nízký Jeseník. In Sborník abstraktů z konference Slovensko-česko-poľské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni. Herľany: SGS, 2002. s. 13.
 17. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Tvorba výkvětů na povrchu betonu. In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály. Košice: Technická univerzita v Košiciach. Stavebná fakulta, 2002. s. 185-189. Sborník príspevkou zo VII. Vedeckej konferencie. ISBN 80-70-99-816-4.
 18. 2001

 19. SLOBODNÍK, Marek a Zdenek DOLNÍČEK. Hydrothermal mineralization beneath the Upper Silesian basin, Czech Republic: The record of a possible tectonic driving fluid flow. Geolines. Praha: AVČR, 2001, roč. 13, č. 1, s. 109-110. ISSN 1210-9606.
 20. FAIMON, Jiří a Jindřich ŠTELCL. Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: MU Brno, 2001, VIII, č. 1, s. 99-100. ISSN 1212-6209.
 21. 2000

 22. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK a Pavel SLAVÍK. Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras). Geol.výzk. Mor. Slez. Brno: MU, 2000, VII, č. 1, s. 146-147. ISSN 1212-6209.
 23. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální mineralizace. In Motyčka Z. et al.(eds.): Amatérská jeskyně. 1. vyd. Brno: ČSS, 2000. s. 117-121. ISBN 80-238-4721-X.
 24. 1999

 25. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL a Jiří ZIMÁK. Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 141-142. ISSN 1212-6209.
 26. 1998

 27. FAIMON, Jiří, Marcela FŇUKALOVÁ a Pavlína BLATNÁ. Kinetika rozpouštění kalcitu. Zprávy o geologických výzkumech v roce1997. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 1998, roč. 1997, č. 1, s. 76-78. ISSN 0514-8057.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 17:35