Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠMARDA, Petr. DNA ploidy level variability of some fescues (Festuca subg. Festuca, Poaceae) from Central and Southern Europe measured in fresh plants and herbarium specimens. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2008, roč. 63, č. 3, s. 349-367. ISSN 0006-3088.
  2. ŠPAČEK, Petr, Pavel ZACHERLE, Zdeňka SÝKOROVÁ, Jana PAZDÍRKOVÁ a Josef HAVÍŘ. Microseismic activity of the Upper Morava Basin and surroundings. Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, civil engineering series. Ostrava: VŠB–Technical University of Ostrava, 2008, roč. 8, č. 2, s. 287-295. ISSN 1213-1962.

  2007

  1. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Reflections from cultural history: the story of the Bohemian landscape in Romania - a sustainable past? In ZOLLITSCH, Werner, Christoph WINCKLER, Susanne WAIBLINGER a Alexander HASLBERGER. Sustainable food production and ethics. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007, s. 500-505. ISBN 978-90-8686-046-3.
  2. LENHARDT, Wolfgang, Jan ŠVANCARA, Petr MELICHAR, Jana PAZDÍRKOVÁ, Josef HAVÍŘ a Zdeňka SÝKOROVÁ. Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. Geologica Carpathica. 2007, roč. 58, č. 4, s. 397-412. ISSN 1335-0552.

  2006

  1. ŘEHÁK, Zdeněk. Areal and altitudinal distribution of bats in the Czech part of the Carpathians. Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2006, roč. 37, č. 1, s. 201-228. ISSN 0024-7774.

  2005

  1. HÁJKOVÁ, Petra. Bryophytes. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 151-174. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  2. BOČKOVÁ, Helena. Josef Opletal: Moje paměti. Ethnologia Europae centralis. Souček - Istytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Universytet Ślaski, 2005, roč. 7, s. 131-132. ISSN 1210-1109.
  3. HORSÁK, Michal. Molluscs. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 197-208. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  4. OTÝPKOVÁ, Zdenka. Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. Čas. Slez. Muz. Opava (A). Opava, 2005, roč. 2004, č. 53, s. 257-274, 17 s. ISSN 1211-3026.
  5. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ, Kamil RYBNÍČEK a Petr HEKERA. Present vegetation of spring fens and its relation to water chemistry. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 69-103. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  6. OPRAVILOVÁ, Věra. Testate amoebae. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 187-196. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  7. HORSÁK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 63-68. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  8. HÁJEK, Michal a Michal HORSÁK. The list of Western Carpathian fens under detailed study. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 13-21, 8 s. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  9. RYBNÍČKOVÁ, Eliška, Petra HÁJKOVÁ a Kamil RYBNÍČEK. The origin and development of spring fen vegetation and ecosystems - palaeogeobotanical results. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 29-62. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  10. HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. The study area and its geochemical characteristics. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 23-28, 7 s. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  11. HÁJEK, Michal. Vascular plants. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 175-186. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.

  2003

  1. HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies. London: Malacological Society of London, 2003, roč. 69, č. 4, s. 349-357. ISSN 0260-1230.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Marie. Minuartia pauciflora, das karpatische Endemit aus der M. verna-Gruppe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2003, roč. 75, č. 4, s. 349-356. ISSN 0032-7786.
  3. HÁJEK, Michal. Mokřady. In Kočí K. (ed.): Javornický hřeben. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ZO ČSOP Salamandr, 2003, s. 29-31. není součástí edice.
  4. BOČKOVÁ, Helena. Obyčejové právo. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2003, roč. 6, -, s. 108-110. ISSN 1210-1109.
  5. OTÝPKOVÁ, Zdenka. Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 2003, roč. 2003, č. 38, s. 47-61.
  6. OTÝPKOVÁ, Zdenka a Martin DANČÁK. Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. 2003. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 145-168. ISBN 1211-5258.

  2002

  1. ŘEHÁK, Stanislav a Octavian GROZA. Oj, Kyčera, Kyčera. In Veronica (Karpaty, krajina a lidé). 15. zvláštní vydání. Brno, 2002, s. 30.

  2001

  1. HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Vzácné a zajímavé mechorosty rašelinišť a pramenišť moravskoslovenského pomezí. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2001, roč. 28, č. 1, s. 10-14. ISSN 0862-8904.

  2000

  1. HÁJEK, Michal. Rašeliniště a slatiniště moravskoslovenského pomezí: shrnutí dosavadních poznatků. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000, s. 39-44. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3.

  1998

  1. ŘEHÁK, Zdeněk. Faunistický přehled netopýrů moravsko-slezské části Karpat (Česká republika) I. Vespertilio. Revúca, Praha: S.O.N., Revúca a ČESON, Praha, 1998, roč. 3, č. 1, s. 111-240. ISSN 80-88850-19-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 7. 2024 16:56