Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOLEJKA, Jaromír. Konstrukce mapy přírodní krajiny v podmínkách nedostatku spolehlivých analytických podkladů. Kartografické listy, Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2014, roč. 22, č. 1, s. 29-42. ISSN 1336-5274.
 2. 2012

 3. BURIAN, Jaroslav a Jaromír KOLEJKA. GIS Ostrava a její změny. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1802-4521.
 4. 2011

 5. KOLEJKA, Jaromír. Klasifikace a typologie moravské přírodní krajiny v ukázkách na topické a chorické úrovni. Acta Pruhoniciana, Průhonice: Akademie věd České republiky, 2011, roč. 5, č. 5, s. 111-134. ISSN 0374-5651.
 6. 2010

 7. KOLEJKA, Jaromír. Design of Cartographic Products to Support Disaster Management. In Proceedings of 3rd Internatiobal Conference on Cartography and GIS. 1. vyd. Sofija: ICA - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2010. s. 1-8, 8 s. ISSN 1314-0604.
 8. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformatika pro krizové řízení. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2010, roč. 9, č. 4, s. 16-17. ISSN 1802-4521.
 9. KOLEJKA, Jaromír a Miloš TEJKAL. Laserscan terrain models and their application potential. In Digital Terrain Models in Cartography. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, 2010. s. 17-18, 2 s. ISBN 978-83-62673-01-8.
 10. KOLEJKA, Jaromír a Miloš TEJKAL. Modele terenu na podstawie skaningu laserowego i ich potencjalne wykorzystanie. In Numeryczne modele terenu v kartografii. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2010. s. 132-143, 12 s. Glówne problemy wspólczesnej kartografii. ISBN 978-83-62673-01-8.
 11. KOLEJKA, Jaromír. Příspěvek fyzické geografie krizovému řízení. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě/Česká geografická společnost, 2010. s. 56-56, 1 s.
 12. KOLEJKA, Jaromír. 19. Kartografická škola v Polsku ve znamení DMT. Geobusiness, Praha: Springwinter, s. r. o., 2010, roč. 9., č. 5, s. 31-31. ISSN 1802-4521.
 13. 2009

 14. KOLEJKA, Jaromír a Dušan ROMPORTL. Cartographic Documentation of Post-Industrial Landscape. In XXIII. Konferencja historyków kartografii, Warszawa. 2009.
 15. BANDROVA, Temenoujka L., Milan KONEČNÝ, Sisi ZLATANOVA a Lucie FRIEDMANNOVÁ. Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. In Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 16. BANDROVA, Temenoujka L., Milan KONEČNÝ a Monika RUSNÁKOVÁ. Cartography for Early Warning and Crisis Management for Students Needs. In Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 59-67, 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 17. GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH, Milan KONEČNÝ, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Miloš PEŠEK a Jiří HOLUB. Podpora kartografie časového a prostorového rozložení vícečetných novotvarů. In Geoinformační infrastruktury pro praxi. 1. vyd. Brno: MSD, 2009. s. nestránkováno, 100 s. ISBN 978-80-7392-100-2.
 18. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. What Can We Learn from the Masters? - Color Schemas on Paintings as the Source for Color Ranges Applicable in Cartography. W. Cartwright, G. Gartner, A. Lehn (Eds.). In Cartography and Art. 1. vyd. Berlin Heidelberg: Springer, 2009. s. 93-105, 13 s. Lecture notes in geoinformation and cartography. ISBN 978-3-540-68567-8.
 19. KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. In BAZY DANYCH W KARTOGRAFII. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, 2009. s. 113-129, 17 s. Główne problemy współczesnej kartografii 2009. ISBN 978-83-928193-5-6.
 20. 2008

 21. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 22. BANDROVA, Temenoujka L. a Milan KONEČNÝ. Cartography and GIS - Training School for Teachers in Geography. In 5th International Conference on Geographic Information Systems, Proceedings. Istambul: Fatih University Istambul, 2008. s. 721 - 727, 937 s. ISBN 978-975-303-096-0.
 23. KONEČNÝ, Milan. Cartography New Perspectives in Crises Management Context. Geography, Environment, Sustainability, Moscow: MGU Press, 2008, roč. 01, č. 1, s. 46-67. ISSN 2071-9388.
 24. KONEČNÝ, Milan. Digital Earth Idea: Quo Vadis? první. Moscow: Russian Academy of Science, 2008. 496 s. Systemy i sredstva informatiky. ISBN 978-5-902030-58-4.
 25. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů. In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
 26. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. s. 472-476, 5 s. ISBN 978-80-210-4600-9.
 27. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. MONETS COLOR SCHEMAS AS THE SOURCE FOR COLOR RANGES APPLICABLE IN CARTOGRAPHY - WHAT WE CAN LEARN FROM THE MASTERS. In Cartography and art : art and cartography : proceedings of the ICA symposium. Vienna: Vienna University of Technology, 2008. s. 1-18, 18 s.
 28. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Nádory a kartografie. Zdravotnictví v ČR, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 11, č. 4, s. 135-135. ISSN 1213-6050.
 29. FLEMMICHOVÁ, Zuzana a Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 30. 2007

 31. KONEČNÝ, Milan. Cartography New Perspectives and Global Challenges. In Abstracts of Papers of XXIII International Cartographic Conference. Moscow, Russia: Roskartografija, 2007. s. 7-17, 317 s. ISSN 2071-9388.
 32. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. DYNAMIC CARTOGRAPHIC VISUALISATION IN A PROCESS OF TRANSPORTATION MONNITORING OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2007. Brno: University of Defence, 2007. s. 597-607, 683 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 33. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007. s. 58 - 62, 5 s. ISBN 978-80-86633-91-6.
 34. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů, geoinformatika akartogafie ve škole. In Súčasné trendy v kartografii. 1. vyd. Bratislava: kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. s. 71 - 77, 7 s. ISBN 978-80-89060-11-5.
 35. TAJOVSKÁ, Kateřina a Ivana HALIŠKOVÁ. MOŽNOSTI PŘENOSU GEOGRAFICKÉ INFORMACE PRO KARTOGRAFICKOU VIZUALIZACI V KRIZOVÉM MANAGMENTU. In Súčasné trendy v kartografii - Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. 1.vydání. Bratislava: Kartografická spoločnost SR, 2007. s. 85-91, 6 s. ISBN 978-80-89060-11-5.
 36. TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. 2007. vyd. Aalborg, Dánkso: AGILE, 2007. s. 257-261, 4 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
 37. 2006

 38. KONEČNÝ, Milan a Temenoujka L. BANDROVA. Cartography and Geoinformatics in Early Warning and Crises Management. Bonn: ICA Poster for United Nations EW III Conference in Bonn. March 27-31, 2006., 2006.
 39. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Vladimír PLŠEK. Maps of georelief as derivates of digital elevation model. In XV Szkola kartograficzna „Świat techniki w kartografii". 1. vyd. Wroclaw: Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoślaskiego, 2006. s. 31-32, 2 s.
 40. KONEČNÝ, Milan, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Jiří ZBOŘIL. Multimedia textbook of Cartography and Geoinformatics. In International Symposium GIS Ostrava 2006 Informatics for geoinformatics. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2006. s. 12-17, 205 s. ISSN 1213-239X.
 41. 2005

 42. SVATOŇOVÁ, Hana. Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005. 2005.
 43. NOVÁK, Svatopluk a Simona BARÁNYOVÁ. Objektivizace kritérií kartografického vyjadřování obsahu školních zeměpisných map. In Mapa v informační společnosti Sborník referátů 16. kartografické konference. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 11-17, 6 s. ISBN 80-7231-015-1.
 44. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Karel STANĚK. Open regional atlas of south Moravia. In Interned-based cartographic teaching and learning: atlases, map use, and visual analytics. 1. vyd. Madrid: In: Joint ICA Commissions Seminar: Internet-based cartographic teaching and learning: atlases, map use and visual analytics, Universidad Politecnica de Madrid, 2005. s. 93-98, 228 s.
 45. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Petr KUBÍČEK a Karel STANĚK. To design a reference model for integration geodata from various resources. In 11th EC-GIandGIS Workshop - ESDI: Setting the Framework - abstracts. 1. vyd. Sardinie: European Commission, 2005. s. 158-158, 184 s.
 46. 2004

 47. KONEČNÝ, Milan. Geographic Information and Cartography in the Sustainable Development Support. In Proceedings of the Konference Book3. Jambol, Bulgaria., 2004. s. 128 - 134., 6 s.
 48. 2003

 49. KONEČNÝ, Milan, Lucie FRIEDMANNOVÁ a Karel STANĚK. Design of the Internet based open regional atlas. In Digital Earth: Information Resources for Global Sustainability. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. s. 219-221, 869 s. ISBN 80-210-3223.
 50. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK a Milan KONEČNÝ. SVG based "smart" thematic maps design. In Proceedings of the 21st ICC: Cartographic Renaissance. Durban (South Africa): International Cartographic Association, 2003. s. 2181-2184, 4 s. ISBN 0-958-46093-0.
 51. 2002

 52. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Elektronic multimedia choropleth maps design through SVG. In SVG Open / Carto.net - Developers Conference, conference Proceedings. Zurich: neuveden, 2002. s. 1-5, 5 s.
 53. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK a Milan KONEČNÝ. Experiences with www courses design and usage for education of cartographers at LGC MU. In Eugises 2002. Girona (Španělsko): neuveden, 2002. s. 1-3, 3 s.
 54. 2001

 55. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. Klimatické mapy v atlasové tvorbě - vizualizační charakteristiky. Kartografické listy, Bratislava, 2001, roč. 2001, č. 9, s. 67-72. ISSN 80-89060-00-5.
 56. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. Multiconditional Visualization of Geographic Data. In GI in Europe: Integrative - Interoperable - Interactive. Brno: AGILE, 2001. s. 726-727, 2 s. ISBN 80-210-2579-4.
 57. KONEČNÝ, Milan. SDI and Cartography for Digital Cities. In Proceedings:China International Conference on Digital City in 21st Century. Theories and Practice on Digital City. FDC Guangzhou. 2001. vyd. Guangzhou, China.: FDC Guangzhou., 2001. 13 s.
 58. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. System for Dynamic Visualisation of Choropleth Map. In Proceedings of The 20th ICC : Mapping the 21th Century. Beijing: Scientific and Technical Program Committee and LOC for ICC 2001 Beijing China, 2001. s. 2627-2631, 5 s. ISBN 7-5030-1018-5.
 59. 1999

 60. KLEČKOVÁ, Kateřina. Diplomová práce - Školní zeměpisný atlas. Brno: VUT FAST Brno Ústav geodézie, 1999. 114 s.
 61. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Publikace kartografických výstupů na WWW. In GIS Ostrava 99 - sborník referátů. 1. vyd. Ostrava (Czech Republic): Institut ekeonomiky a systémů řízení, HGF VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 212-215. ISBN 1211-4855.
 62. 1998

 63. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Desktop GIS and Cartographic Visualisation. In GIS: Information Infrastructures and Interoperability for the 21th Century Information Society - Proceedings. 1. vyd. Brno (Czech Republik): ed.: M.Konečný, 1998. s. 29 (B3-29), 6 s. ISBN 80-210-1841-0.
 64. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Pseudomapy - problém desktop GIS. GEOinfo, Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč.98, č. 6, s. 10-11. ISSN 1211-1082.
 65. 1997

 66. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. Large Scale Urban Plans Digital Processing for Local Authorities. In Proceedings of the 3rd EC-GIS Workshop. Leuven (Belgie): ed.: R.J.Peckham, 1997. s. 68-76. ISBN EUR 17715 EN.
 67. 1995

 68. DRÁPELA, Milan a all. ET. Tabulae de Collectionibus Archivi Raygradensis. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995. 40 s. ISBN 80-85048-63-9.
 69. 1994

 70. DRÁPELA, Milan Václav. Vývoj moravské kartografie. Habilit. práce - rkp. Brno: PřF MU, 1994. 220 s.
 71. 1986

 72. DRÁPELA, Milan Václav. Comenius, Hollar and The Netherlands. 1. vyd. Brno: DT ČSVTS, 1986. 4 + 1 mapa.
 73. 1984

 74. DRÁPELA, Milan Václav. Monumenta delineationum Moraviae auctore I. A. Comenio. 3. přepracované. Brno: PřF UJEP, 1984. 28 + 5 map.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 11:29