Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. SILWAL, Thakur a Jaromír KOLEJKA. Human-wildlife conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacts on humans in and around Chitwan National Park, Nepal. In Mezinárodní workshop "Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině". 2016. ISBN 978-80-86407-65-4.
 2. RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA a Tomáš INSPEKTOR. Predikce rizika vzniku přívalové povodně s využitím dat meteorologických radarů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 3, s. 162-166. ISSN 0044-4863.
 3. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Jana ZAPLETALOVÁ. The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 179-190, 12 s. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 4. 2012

 5. BURIAN, Jaroslav a Jaromír KOLEJKA. GIS Ostrava a její změny. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1802-4521.
 6. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 166-181, 16 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 7. 2011

 8. KOLEJKA, Jaromír. Význam znalosti krajinných štruktúr v krízovom manažmente. In Ivan Andráško, Vladimír Ira, Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálních štruktúr ČR a SR. 1. vyd. Bratislava: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2011. s. 57-62, 6 s. ISBN 978-80-89580-02-6.
 9. 2010

 10. KOLEJKA, Jaromír. Design of Cartographic Products to Support Disaster Management. In Proceedings of 3rd Internatiobal Conference on Cartography and GIS. 1. vyd. Sofija: ICA - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2010. s. 1-8, 8 s. ISSN 1314-0604.
 11. KOLEJKA, Jaromír. Příspěvek fyzické geografie krizovému řízení. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě/Česká geografická společnost, 2010. s. 56-56, 1 s.
 12. 2009

 13. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Geodatabase visualizing for early warning. In 12th AGILE Conference on Geographic Information Science. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 8. 2020 10:49