Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa. Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
  Název anglicky: The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; popularisation; castle; Middle Ages

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 30. 10. 2014 20:11.
 2. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
  Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 20:36.
 3. KOVÁŘ, Josef Jan a Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 2, s. 251-253. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Pozořice (Brno-venkov district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Middle Ages;; castle; Vildenberk; Moravia; research

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 28. 10. 2015 22:33.
 4. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, Supplementum 2, s. 60-76. ISSN 0323-2581.
  Název anglicky: The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District
  RIV/00216224:14210/14:00084442 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Roštínský, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Kos, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Moravia; hrad; Middle Ages; Vildenberk; building materials
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 9. 3. 2016 09:17.
 5. 2013

 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, roč. 73, č. 6, s. 528-531. ISSN 1210-5538.
  Název anglicky: Archaeology and Geocaching. The Case Study of Vildenberk
  RIV/00216224:14210/13:00075431 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: archaeology; geocaching; free-time activities; castle
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Změněno: 22. 2. 2016 08:52.
 7. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
  Název anglicky: Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: castle; Southwest Moravia; Hussite wars; history; economy
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 10. 1. 2016 07:57.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba. Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
  Název anglicky: Vildenberk Castle and its Building-up
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: castle; archaeology; history; castellology

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 7. 10. 2013 10:27.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
  Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 12:10.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel. In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
  Název anglicky: Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; geology; geodesy; geophysics; history; castle; keep
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 13. 3. 2013 07:48.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
  Digitální knihovna FF MU
  Název anglicky: New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District
  RIV/00216224:14210/13:00069351 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Petřík, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Hlavica, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Vohryzek, Stanislav (203 Česká republika, domácí) -- Bíško, Richard (203 Česká republika, domácí) -- Nedbalová, Jarmila (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Morava; castle; Vildenberk; revision; prospection
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jan Petřík, Ph.D., učo 184419. Změněno: 18. 2. 2016 08:38.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  Název anglicky: Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; Moravia; hrad; Vildenberk
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 10. 1. 2016 07:59.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ a Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov. In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
  Název anglicky: Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: castle; Vildenberk; archaeology; research
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 17. 11. 2016 08:37.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan a Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  Název anglicky: Results of pre-emptive surveys in Jesenik district in 2012
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: survey; archaeology; castle; Silesia
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 1. 5. 2013 00:03.
 15. 2012

 16. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA a Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-140. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Březník (Třebíč district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Březník; church; keep; survey

  Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 17. 11. 2016 09:39.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. In 44. mezinárodní konference archeologie středověku Český Těšín. 2012.
  Název anglicky: New Finds on the Castle of Vildenberk, Brno-venkov District
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology; history; Middle Ages; castle; Moravia; Vildenberk
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 17. 11. 2016 09:16.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Pozořice (Brno.venkov district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Vildenberk; castle; Moravia; archaeology

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 30. 4. 2013 23:33.
 19. 2011

 20. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ a Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, s. 61-76. ISSN 0323-0570.
  Název anglicky: The analysis of archaeological finds from an illegal excavation of an underground cistern at Vildenberk castle near Pozořice (Brno-venkov District)
  RIV/00216224:14210/11:00059808 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Macháňová, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Endlicherová, Michaela (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: castellology; Middle Ages; castle; Vildenberk castle; artifacts; illegal excavation
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 13. 4. 2013 15:58.
 21. 2006

 22. KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Lelekovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2006, roč. 47, č. 1, s. 108-108. ISSN 1211-7250.
  Název anglicky: Lelekovice (Brno-venkov district)
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Castle area; Moravian Painted Ware Culture; settlement

  Změnil: Mgr. Martin Kuča, učo 31199. Změněno: 11. 2. 2007 13:13.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989. In Pravěk Supplementum 16. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. s. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
  Název anglicky: The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989
  RIV/00216224:14210/06:00031661 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Castle; Bailey; Lelekovice; Excavation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 1. 5. 2012 01:41.
Zobrazeno: 16. 5. 2021 13:58