Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. OKÁČOVÁ, Marie. Innocent Author vs. Obscene Reader: The Echoes of Ovid´s Tristia 2 in Ausonius´ Apologetic Catalogue of Literary Predecessors. Eirene. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2019, roč. 55, 1-2, s. 23-43. ISSN 0046-1628.
 2. 2014

 3. KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajiny České republiky : katalog typů přírodních krajin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 9788021066601.
 4. 2009

 5. VAŇHARA, Jaromír, Hans-Peter TSCHORSNIG, Beno HERTING, Petr MÜCKSTEIN a Veronika MICHALKOVÁ. Annotated host catalogue for the Tachinidae (Diptera) of the Czech Republic. Entomologica Fennica. Finnland: ZOOLOGICAL MUSEUM UNIV HELSINKI, 2009, roč. 20, č. 4, s. 22-48, 26 s. ISSN 0785-8760.
 6. 2006

 7. BAAROVÁ, Zuzana, Radovan FRAIT, Veronika SOVKOVÁ a Věra ŠLANCAROVÁ. Obrazový katalog vybraných exponátů. In CEJNKOVÁ, Dana a Xenie SOFKOVÁ. Sága moravských Přemyslovců. Olomouc-Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc, Muzeum města Brna, 2006. s. 199-250. Sborník a katalog výstavy. ISBN 80-85037-42-4.
 8. ZÁLEŠÁK, Jan. Soft Spirit. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 19, č. 22, s. 2-2. ISSN 1210-5236.
 9. 2002

 10. ŠABATOVÁ, Klára a Petr VITULA. Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog). Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2002. 305 s. Archaeologiae regionalis fontes 3. ISBN 80-85037-30-0.
 11. 2000

 12. ZACHOVÁ, Irena. Soupis sbírky rukopisů A. B. Mitrovského v Archivu města Brna. Praha-Brno: Archiv AV ČR, AMB, 2000. 304 s. Studie o rukopisech, Monographia, sv. 4. ISBN 80-902464-9-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2021 00:34