Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
  2. 2007

  3. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. s. 70-74. ISBN 978-80-210-4258-2.
  4. 2006

  5. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften. Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, roč. 12, č. 1, s. 219-238. ISSN 0949-1147.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 09:21