Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. ZBÍRAL, David. Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. 1. vyd. Praha - Brno: Argo – Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. 170 s. Každodenní život 37. ISBN 978-80-7203-914-2.
  Název česky: Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy
  Název anglicky: The Greatest Heresy: Dualism, Scholarly Narratives about Catharism and the Making of Christian Europe
  RIV/00216224:14210/07:00032655 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Zbíral, David (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: dualism; catharism; antiheretical discourse; inquisitorial discourse
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 24. 6. 2014 21:47.
 2. ZBÍRAL, David. Otázky Janovy. In DUS, Jan Amos. Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. s. 198-207, 217-229, 23 s. Knihovna rané křesťanské literatury 3. ISBN 978-80-7021-814-3.
  internetové dodatky
  Název anglicky: Interrogation of John
  RIV/00216224:14210/07:00031922 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Zbíral, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: New Testament apocrypha; Interrogation of John; catharism; bogomilism; heresy
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 1. 6. 2010 00:18.
 3. 2006

 4. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi. Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2006, roč. 44-45, č. 1, s. 135-162. ISSN 0758-3737.
  Název česky: Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii
  Název anglicky: The Charter of Niquinta and the Narratives about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and South-Western France
  RIV/00216224:14210/06:00018522 Článek v odborném periodiku. Dějiny. francouzština. Francie.
  Zbíral, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Charter of Niquinta; catharism; Tractatus de hereticis; De heresi catharorum
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 23. 2. 2007 21:26.
 5. ZBÍRAL, David. Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 1, s. 19-40. ISSN 1210-3640.
  Název anglicky: The Charter of Niquinta and the Narratives about the Beginnings of Cathar Churches in Italy and South-Western France
  RIV/00216224:14210/06:00017654 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Zbíral, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Charter of Niquinta; catharism
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 23. 2. 2007 21:21.
 6. 2005

 7. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta: un faux moderne? Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, roč. 42-43, č. 1, s. 139-159. ISSN 0758-3737.
  Název česky: Niquintova listina: moderní padělek?
  Název anglicky: The Charter of Niquinta: A Modern Forgery?
  RIV/00216224:14210/05:00031375 Článek v odborném periodiku. Dějiny. francouzština. Francie.
  Zbíral, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Charter of Niquinta; catharism; historiography of catharism -- 17th century; Guillaume Besse
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 27. 3. 2010 14:44.
 8. ZBÍRAL, David. Les ‚esprits incrédules‘ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis. Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales. Carcassonne: Centre d’Études Cathares, 2005, roč. 42-43, č. 1, s. 33-40. ISSN 0758-3737.
  Název česky: „Duchové nevěřících“ v bogomilském apokryfu Interrogatio Iohannis
  Název anglicky: The “distrustful spirits” in the Bogomil apocryphon Interrogatio Iohannis
  RIV/00216224:14210/05:00031376 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. francouzština. Francie.
  Zbíral, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Interrogatio Iohannis; catharism; bogomilism
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 23. 2. 2007 21:17.
 9. ZBÍRAL, David. Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 13, č. 2, s. 307-328. ISSN 1210-3640.
  Název anglicky: The Charter of Niquinta and the Historiography of Catharism in the 17th Century
  RIV/00216224:14210/05:00031456 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Zbíral, David (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Charter of Niquinta; catharism; Guillaume Besse
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251. Změněno: 23. 2. 2007 21:26.
Zobrazeno: 16. 1. 2021 19:20