Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HORYNA, Břetislav. Vídeňský pozdně romantický kruh. In A. Urválek a kol., Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. 38 s. ISBN 978-80-7182-252-3.
 2. 2008

 3. FIALA, Petr a Jiří FORAL. Český politický katolicismus v demokratické společnosti (1989-2005). In FIALA, Petr, Jiří FORAL, Karel KONEČNÝ, Pavel MAREK, Michal PEHR a Miloš TRAPL. Český politický katolicismus 1848-2005. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 445-510, 63 s. Mimo edice. ISBN 978-80-7325-155-0.
 4. VEČEŘA, Pavel. Marmaggiho aféra: úloha katolicismu optikou dobových tištěných médií levice. In Teorie a praxe politického katolicismu. Brno: CDK, 2008. s. 205-225, 21 s. ISBN 978-80-7325-152-9.
 5. HANUŠ, Jiří. Osvícenský učenec - příklad Josefa Dobrovského. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: CDK, 2008. 13 s. Člověk na Moravě III. ISBN 978-80-7325-175-8.
 6. 2006

 7. BUCHTOVÁ, Pavla. The Art of Appropriation: Catholicism in Louise Erdrich's Love Medicine. In Drápela M. and Vomlela, M. (eds.) Silesian Studies of English. Proceedings from the International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita Opava, 2006. s. 31-36, 7 s. ISBN 80-7248-400-1.
 8. 2004

 9. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Die verborgene Kirche. F. M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotes. první vydání. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004. 275 s. Historische Reihe. ISBN 3-506-72447-9.
 10. 2003

 11. BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Frankofilie Josefa Floriana. Souvislosti : revue pro křesťanství a kulturu, Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 2003, roč. 14, č. 3, s. 298-317. ISSN 0862-6928.
 12. 2002

 13. HORYNA, Břetislav. Pozdní romantika a katolická tübingenská škola I. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 3-23. ISSN 1210-3640.
 14. HORYNA, Břetislav. Pozdní romantika a katolická tübingenská škola II. Religio. Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 147-170. ISSN 1210-3640.
 15. 1997

 16. FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Katolicismus a současný nacionalismus. In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 119-140. ISBN 80-85959-20-8.
 17. 1995

 18. FIALA, Petr. Katolicismus a politika. 1. vyd. Brno: CDK, 1995. 350 s. ISBN 80-85959-01-1.
 19. FIALA, Petr. Pokoncilní vývoj českého katolicismu a jeho perspektivy. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995, roč. 1995, 1/95, s. 112-114.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 10. 2020 12:44