Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. DRESLER, Petr, Jiří GRÜNSEISEN, Jiří MACHÁČEK, Peter MILO, Anna PANKOWSKÁ a Klára ŠABATOVÁ. Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I. In Počítačová podpora v archeologii 13, Svratka 2014. 2014. ISBN 978-80-87365-67-0.
  Název česky: Od makro- k mikrogisu. Výzkumy české expedice v rakouském Bernhardsthalu I.
  Název anglicky: From macro to micro gis. Surveys of the Czech expedition in Bernhardsthal, Austria I.
  Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: GIS; microgis; macrogis; survey
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 6. 12. 2016 15:38.
 2. 2013

 3. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 2013, s. 776-785. ISSN 0323-1267.
  Název česky: Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska
  Název anglicky: The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska
  RIV/00216224:14210/13:00066683 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Early Middle Ages; graveyard; coins; temple ring
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 9. 1. 2015 17:23.
 4. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, roč.49, č. 52, s. 355-364. ISSN 0449-0436.
  Název česky: Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska
  Název anglicky: The new Late Hillfort cemetery from Břeclav Louky od Břeclavska
  RIV/00216224:14210/13:00066685 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Dresler, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Late Hillfort; cemetery; coins; temple ring; Břeclav
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 28. 3. 2014 12:45.
 5. 2007

 6. DRÁPALA, Daniel. "... památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2007, roč. 13, č. 1, s. 23-34. ISSN 1214-5327.
  Název anglicky: "To exhibit the memory of love, honour, and respect or gratefulness for the deceased..." On the social function of tombs in the traditional rural enviroment of North-Eastern Moravia in the 18th and 19th centuries
  RIV/00216224:14210/07:00033194 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Drápala, Daniel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: eastern Moravia; regional history; social culture; tombs; cemetery

  Změnil: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., učo 9906. Změněno: 8. 4. 2010 08:32.
 7. MOLEK, Pavel. Věc Öllinger proti Rakousku, Vyvažování svobody shromažďování na hřbitově s právem projevovat náboženské vyznání jeho nerušenou návštěvou. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Praha: ASPI, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 41-47. ISSN 1212-2211.
  Název česky: Věc Öllinger proti Rakousku, Vyvažování svobody shromažďování na hřbitově s právem projevovat náboženské vyznání jeho nerušenou návštěvou
  Název anglicky: Öllinger v. Austria, Balancing of freedom of assembly on cemetery with freedom of expression of religious believes by undisturbed visit of cemetery
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Freedom of assembly; cemetery

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 16:36.
 8. 2006

 9. UNGERMAN, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, roč. 31, č. 1, s. 351-369. ISSN 0231-5823.
  Název anglicky: Pre-Köttlach Horizon and the Beginning of Skeleton Burials in Early-mediaeval Moravia
  RIV/00216224:14210/06:00017072 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Ungerman, Šimon (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Pre-Köttlach Horizon; Early Middle Ages; Great Moravia; Chronology; Cemetery

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 24. 2. 2015 12:34.
 10. 2005

 11. UNGERMAN, Šimon. Haberstroh, C., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. München 2004. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, roč. 57, č. 2, s. 422-429. ISSN 0323-1267.
  Název anglicky: Haberstroh, C., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. München 2004
  RIV/00216224:14210/05:00014429 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Ungerman, Šimon (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Early medieval age; Bavaria; cemetery; Book review

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 25. 2. 2010 14:59.
 12. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Mikulčice - das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 115-136. ISBN 80-86023-69-9.
  Název česky: Mikulčice - pohřebiště u 9. kostela
  Název anglicky: Mikulčice - early medieval cemetery around of 9th church
  RIV/00216224:14210/05:00014879 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Česká republika.
  Měřínský, Zdeněk (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Early medieval age; Great Moravia; cemetery; jewelry; weapons

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 8. 2. 2006 14:30.
 13. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
  Název česky: Bohatě vybavené hroby na velkomoravském pohřebišti v Dolních Věstonicích
  Název anglicky: Rich graves in early medieval cemetery in Dolní Věstonice
  RIV/00216224:14210/05:00014427 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Česká republika.
  Ungerman, Šimon (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Early medieval age; Great Moravia; cemetery; society; rich graves; children; jewelry; weapons

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 18. 5. 2009 14:26.
 14. UNGERMAN, Šimon. Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, roč. 57, č. 4, s. 707-749. ISSN 0323-1267.
  Název anglicky: On the female jewellery of the Early Great Moravian period
  RIV/00216224:14210/05:00015180 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Ungerman, Šimon (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Early Middle Ages; Grat Moravia; Chronology; Cemetery; Veligrad Jewellery

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 8. 6. 2006 14:25.
 15. 2002

 16. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte und Gerölle im Gräberfeld der linearbandkeramischen Kultur in Vedrovice in Mähren. Preistoria Alpina. Trento: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 2002, roč. 37 (2001), č. 1, s. 81-107, 26 s. ISSN 0393-0157.
  Název anglicky: Flint artefacts and pebbles in the cemetery of the Linear Pottery Culture in Vedrovice in Moravia
  RIV/00216224:14210/02:00009458 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Itálie.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Linear Pottery Culture; Flint artefacts; Pebbles; Trapezes; Cemetery; Vedrovice; Moravia

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 20. 1. 2004 19:17.
 17. 2001

 18. BARTOŠÍKOVÁ, Zita a Arkadiusz TAJER. Antropologický rozbor kosterního materiálu z lokality Krčmaň. Slovenská technická univerzi. Bratislava, 2001. s. 11-14. Bulletin Slovenskej antropologickej společnosti. ISBN 80-227-1656-1.
  Název anglicky: Anthropological analysis of the skeletons from the site Krčmaň, Olomouc District.

  Klíčová slova anglicky: anthropological analysis; morphological variations; cemetery

  Změnila: Mgr. Zita Bartošíková, Ph.D., učo 9410. Změněno: 28. 6. 2002 14:35.
Zobrazeno: 11. 5. 2021 08:35