Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

 1. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. s. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
  Název česky: Výzvy v oblasti výuky angličtiny pro akademické a profesní účely na univerzitní úrovni
  Název anglicky: Challenges in EAP and ESP Class at University Level
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česká republika. obsah je utajovanou skutečností.
  Katrňáková, Hana (203 Česká republika) -- Reichová, Hana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Challenges;English for Academic Purposes;English for Specific Purposes;Changing needs;New skills and technology;Independence;Study materials

  Změnila: PhDr. Hana Kallus, M.A., Ph.D., učo 1857. Změněno: 21. 2. 2006 15:20.
 2. 2000

 3. GRUSKA, Jozef. New challenges for theoretical informatics. In IFIP TCS2000. 1. vyd. Berlkin-Heidelberg: Springer Verlag, 2000. s. 599-600. 1872. ISBN ?????????????
  Název anglicky: New challenges for theoretical informatics
  RIV/00216224:14330/00:00002796 Stať ve sborníku. Teorie informace. angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: challenges; theeoretical informatics; quantum computing

  Změnil: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., učo 3026. Změněno: 24. 1. 2001 12:13.
Zobrazeno: 24. 5. 2022 05:23