Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JARKOVSKÁ, Lucie. If It Were Not Exceptional, We Wouldn’t Have Chosen It: Institutional Habitus of Two Nursery Schools. Orbis Scholae. Karolinum, 2020, roč. 14, č. 3, s. 1-23. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2021.2.
 2. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041.
 3. 2018

 4. JARKOVSKÁ, Lucie a Sharon LAMB. Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In Sharon Lamb, jen Gilbert. The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. s. 76-93. Cambridge Handbooks in Psychology. ISBN 978-1-107-19071-9. doi:10.1017/9781108116121.005.
 5. 2009

 6. PAVLÍKOVÁ, Eva. Iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj. Fotografie z akce Jiří Pavlík ml. 2009.
 7. 2008

 8. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project. Social Processes and Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15, 5 s. ISSN 1802-8853.
 9. FRANKOVÁ, Milada. Growing Up in Jane Gardam's Novels. In Literary Childhoods. Growing Up in British and American Literature. Šárka Bubíková et al. Červený Kostelec: Pavel Mervart / Univerzita Pardubice, 2008. s. 41-50. TAHY 2. ISBN 978-80-7395-091-0.
 10. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ONEMOCNĚNÍ PARODONTU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ. Praktické Zubní Lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 56, č. 2, s. 16-22. ISSN 1213-0613.
 11. 2007

 12. HRUBÁ, Drahoslava. The problems of hyperactive children with concentration disorders: probable determinants and preventive possibilities. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 443-456. ISBN 978-80-7315-138-6.
 13. ŠEĎOVÁ, Klára. The Sociology of Childhood in the Czech Republic. In Early Childhood Education. An International Encyclopedia. Westport: Praeger Publishers, 2007. s. 1021 - 1025. svazek 4. ISBN 0-313-34143-5.
 14. ČERMÁKOVÁ, Eva. Živé a mrtvé neolitické děti. Študijné zvesti. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 17-21. ISSN 0560-2793.
 15. 2006

 16. ZÍTKOVÁ, Jitka. Obraz dítěte a dětství v současných čítankách. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v zrcadle času./CD/. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2006. s. 130-136. ISBN 80-7368-271-0.
 17. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Viera BAJČIOVÁ a Šimon ONDRUŠ. Synoviální sarkom u dítěte- kazuistika. Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2006, roč. 73, č. 2, s. 104-108, 4 s. ISSN 0001-5415.
 18. KONEČNÁ, Věra. Teorie vývoje a měření sebepojetí u dětí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 12-22. ISBN 80-210-4144-7.
 19. 2005

 20. NOSÁL, Igor. Diskursy o dětství v době post-socialismu. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 2, s. 75-79. ISSN 0862-8351.
 21. DOLEŽEL, Zdeněk, Marie MACKŮ, Ondřej RYBNÍČEK, Yveta TOMANOVÁ a Jana FRÁŇOVÁ. Eosinofilie-nesnadný hlavolam. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen,s.r.o., 2005, roč. 6, č. 1, s. 35-37. ISSN 1213-0494.
 22. HRSTKOVÁ, Hana a Jan BLATNÝ. Operační příprava dětí s krevním onemocněním. ... In Diagnostika a terapia v pediatrii. I. Martin, SR: Universita Komenského, Jesseniova lekarska fakulta v Martine, 2005. s. 33-36, 110 s. ISBN 80-88866-37-5.
 23. MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescents self-esteem. La Laguna, Tenerife: University La Laguna, 2005.
 24. ZAPLETAL, Ondřej, Jan BLATNÝ, Simona KÖHLEROVÁ, Miroslav PENKA, Jiří ŠTARHA, Zdeněk DOLEŽEL, Ivo HOFÍREK, Oldřich POZLER a Petr SEDLÁČEK. Paroxyzmální noční hemoglobinurie: kazuistika 16leté pacientky s komplikovaným průběhem. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 60, č. 3, s. 170-171. ISSN 0069-2328.
 25. 2004

 26. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Cystická onemocnění ledvin u dětí. Pediatrie po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, 2004, roč. 1, č. 1, s. 46-51. ISSN 1214-6773.
 27. DŘÍMAL, Filip. Dětství v romské rodině. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 53-78, 25 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 28. NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou. In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 198-218, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 29. DOLEŽEL, Zdeněk. Diskuse vztahující se k Reyeově syndromu. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 38-40. ISSN 0069-2328.
 30. JANOUŠKOVÁ, Klára. Krkavčí matky? Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 16-48, 32 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 31. NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. 203 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 32. DEDKOVÁ, Marta. Práva a povinnosti dětí v rodinách. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 79-114, 35 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 33. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Primární hypertenze v dětském věku-zkušenosti s použitím felodipinu. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 18, č. 1, s. 49-50. ISSN 1212-7973.
 34. ŠIMKOVÁ, Eva, Jiří ŠTARHA, Michal HLADÍK, Květa BLÁHOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří DUŠEK. Report on the dialysis program in children with chronic renal failure in the Czech Republic. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 54-54. ISSN 0069-2328.
 35. JARKOVSKÁ, Lucie. Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 42-52, 10 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 36. NOSÁL, Igor. Social Representation of Childhood in the Rapid Social Change. Neuveden, 2004.
 37. DOUBRAVOVÁ, Marta. Tak takhle ne, milý rodiové! Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dtství v dnešní eské spolenosti. Studie ze sociologie dtství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 172-197, 25 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 38. NOSÁL, Igor. Úvod: O dětství, sociálních obrazech a sociologii dětství. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 7-15, 8 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 39. 2003

 40. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Accidental methadone (MET) intoxication in children. In Abstracts book of EUROPAEDIATRICS 2003. Geneve: KENES International, Switzerland, 2003. s. 287-287.
 41. KEPÁK, Tomáš, Ondřej ZAPLETAL, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel FABIAN, Tomáš HABANEC, Otakar TEYSCHL a Jaroslav ŠTĚRBA. Aktinomykóza břišní stěny a retroperitonea mimikující nádor přední břišní stěny. Čes. - slov. Pediatrie. 2003, roč. 58, č. 3, s. 141-143. ISSN 0069-2328.
 42. NOSÁL, Igor. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister @ Principal, 2003. s. 177-188. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
 43. KŘEN, Leoš, Prabhjot KAUR, Viktor GONCHARCUK, Zdeněk DOLEŽEL a Zdenka KŘENOVÁ. Primary angiosarcoma of the spleen in a child. Medical and pediatric oncology. Hoboken: Wiley-liss, 2003, roč. 40, č. 6, s. 411-412. ISSN 0098-1532.
 44. ČERMÁKOVÁ, Eva. Problémy dětství v neolitu střední Evropy. Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP, 2003, roč. 2002, č. 12, s. 7-45, 38 s.
 45. PAVELKA, Zdeněk, Jaroslav ŠTĚRBA a Tomáš KEPÁK. Současné možnosti léčby rizikových embryonálních nádorů CNS u dětí starších 3 let - zkušenosti s protokolem SJMB 97. Detský lekár. Bratislava, 2003, roč. 2, č. 2, s. 13-17. ISSN 1335-0838.
 46. KUKLA, Lubomír. Věda a výzkum ve službě dětem. Zdravotnictví v České republice. 2003, roč. 6, 3-4, s. 157-163. ISSN 1213-6050.
 47. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Zvracení - opravené diagnózy. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2003, roč. 4, č. 3, s. 169. ISSN 1213-0494.
 48. 2002

 49. DOLEŽEL, Zdeněk. Akutní a chronické selhání ledvin. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2002, roč. 3, č. 6, s. 293-296. ISSN 1213-0494.
 50. DOLEŽEL, Zdeněk, Pavel VÍT a Zdenka KŘENOVÁ. Iontové kanály ve zdraví a nemoci. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2002, roč. 3, č. 4, s. 162-166. ISSN 1213-0494.
 51. NOSÁL, Igor. Sociální konstrukce dětství v biografických vyprávěních:dětství mezi socialismem a post-socialismem. Editoři Ivo Plaňava, Milan Pilát. In PLAŇAVA, Ivo a Milan PILÁT. Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 190-200, 10 s. ISBN 80-86598-36-5.
 52. ŠTARHA, Jiří, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana GERYKOVÁ, Ilona FALTUSOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Zdeněk DOLEŽEL. Terapie akutní subglotické laryngitidy: srovnání účinku rektálně podaného prednisonu s kortikoidy aplikovanými parenterálně. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 57, č. 7, s. 348-351. ISSN 0069-2328.
 53. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Zdeňka OSVALDOVÁ, Jiří ŠTARHA a Hana HRSTKOVÁ. The analysis of the risks for the development of tumour lysis syndrome in children. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 103, č. 6, s. 206-209. ISSN 1336-0345.
 54. 2001

 55. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Zdena OSVALDOVÁ. Benigní proteinurie - diagnostika, chyby, omyly. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 56. KOPEČNÁ, Lenka. Blokátory kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí. Blocators of calcium canals in the teratment of hypertension in children. Pediatre pro praxi. Březsko: SOLEN, s.r.o., 2001, roč. 2, č. 3, s. 116-119. ISSN 1213-0494.
 57. DOLEŽEL, Zdeněk. Dětská nefrologie pro praxi - vybrané kapitoly diagnostiky a léčby. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 126 s. ISBN 80-7013-337-6.
 58. DOLEŽEL, Zdeněk. IgA nefropatie u dětí - stálá skepse nebo nové naděje? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 10-13. ISSN 1213-0494.
 59. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Is it possible to influence the mortality in children with hemolytic uremic syndrome? Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK Bratislava, 2001, roč. 102, č. 2, s. 59-65. ISSN 0006-9248.
 60. DOLEŽEL, Zdeněk a Jiří ŠTARHA. Jaká je Vaše diagnóza? 1. a 2. část. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 6, s. 355-357. ISSN 0069-2328.
 61. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Kidney functions after chemotherapy in cancer paediatric patients. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 62. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA, Jana LEICHMANOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Zdena OSVALDOVÁ. Nefrotický syndrom - jak léčit, kde léčit, kdo jej má léčit? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 63. DOLEŽEL, Zdeněk. Přehled současných zkušeností s léčebným uplatněním blokátorů kalciových kanálů v léčbě hypertenze u dětí. Kardiológia - Cardiology. Bratislava: SymeKard, 2001, roč. 6, č. 10, s. 309-313. ISSN 1210-0048.
 64. LACINOVÁ, Lenka a Eva PAVLÍKOVÁ. Příspěvek k teorii temperamentu v dětském věku. Trenčín: Konference "Psychológia pre bezpečný svet - Psychologické dni", 10.-12.9.,, 2001. Sborník přííspěvků "Psychológia pre bezpečný svet". ISBN 80-88982-53-7.
 65. LACINOVÁ, Lenka a Eva PAVLÍKOVÁ. Příspěvek k teorii temperamentu v dětském věku. In Psychológia pre bezpečný svet - Zborník príspevkov z konfernence "Psychologické dni", 10.-12.9., Trenčín 2001. Bratislava: nakl. Stimul, 2001. s. 586-593. ISBN 80-88982-53-7.
 66. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Recentní pohled na léčbu dehydratace. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2001, roč. 2, č. 3, s. 152-153. ISSN 1213-0494.
 67. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdena OSVALDOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Syndromy inkoordinace močového měchýře. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. II, 1 s. ISSN 0069-2328.
 68. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Jiří ŠTARHA a Vlastirad MACH. The ultrasonographic examinations and 99mTc DMSA in the diagnosis of acute pyelonephritis in childhood. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 2001, roč. 16, č. 6, s. A101, 1 s. ISSN 0931-0509.
 69. 2000

 70. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Abúzus drog v dětském věku - pohled klinika. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 8, s. VIII, 1 s. ISSN 0069-2328.
 71. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Akutní selhání ledvin u dětí - současné léčebné postupy. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2000. 58 s. ISBN 80-7013-307-4.
 72. DOLEŽEL, Zdeněk. Akutní/těžká hypertenze u dětí - současný léčebný postup. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2000, roč. 1, č. 3, s. 109-110. ISSN 1213-0494.
 73. MICHÁLEK, Jaroslav, Jiří TŮMA, Hana HRSTKOVÁ a Josef FEIT. Gastric carcinoma on 9-year-old boy. Pediatric Hematology and Oncology. 0888-0018: Taylor +Francis, 2000, roč. 17, č. 6, s. 511-515. ISSN 0888-0018.
 74. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Children with haemolytic uremic syndrome (HUS) in a long-term study. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1. vyd. Řím: Parmalat S.p.A, 2000. s. 173.
 75. ŠTARHA, Jiří, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Liddleův syndrom (LS)-neobvyklá příčina arteriální hypertenze. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 55, č. 4, s. 244-247. ISSN 0069-2328.
 76. ŠIMKOVÁ, Eva, Jiří KREISINGER, Dana DOSTÁLKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Michal HLADÍK, Jiří DUŠEK, Janusz FEBER, Karel VONDRÁK a Jan JANDA. Renal replacement therapy (RRT) in children in the Czech republic (CZ) in 10 years (1990-1999). Pediatric Nephrology. Berlin: Springer, 2000, roč. 14, č. 6, s. C98, 1 s. ISSN A25918.
 77. KOPEČNÁ, Lenka, Alena HOLČÍKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Hana HRSTKOVÁ. Risk of urolithiasis in patients with cystic fibrosis (CF). In Abstract of 9.Tagung mitteleurop.Lander. 1. vyd. Wien: AKH Wien, Univ.Kinderklinik, 2000. s. 22.
 78. GÁL, Petr, Andrej BOBULA, Eva NOVOTNÁ, František TECL a Zdeněk DOLEŽEL. Severe sequelae of a syrian bear attack on a 10-year-old girl in a ZOO. A case report. Surgery in childhood international. Warsaw: INVEST-DRUCK, 2000, roč. 8, č. 4, s. 311-313. ISSN 1230-5545.
 79. 1999

 80. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. A rare cause of hypertension with metabolic alkalosis. Nephrology Dialysis Transplantation. London: Oxford University Press, 1999, roč. 14, č. 9, s. A61, 1 s. ISSN 0931-0509.
 81. KOPEČNÁ, Lenka a Tomáš FREIBERGER. Diagnostika a terapie primární a sekundární dyslipidémie v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. V, 1 s. ISSN 0069-2328.
 82. KOPEČNÁ, Lenka. Dyslipidemias after carbamazepine therapy. Atherosclerosis. Amsterdam: Elsevier, 1999, roč. 147, Suppl.2, s. 18. ISSN 0021-9150.
 83. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Pavel PILER a Roman HANÁK. Hemofiltrace v podmínkách intezivní péče. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 97-98.
 84. DOLEŽEL, Zdeněk. Hypertenze v dětském věku. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 2, č. 12, s. 27-29. ISSN 1212-0197.
 85. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Novější trendy v terapii dehydratace. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 22-24. Diagnostika a terapia v pediatrii VII.
 86. KOPEČNÁ, Lenka a Jana ČECHOVÁ. Otravy u dětí. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 2, č. 4, s. 23-28. ISSN 1212-0197.
 87. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ, Petr HORKÝ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Použití interferonu v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. IV, 1 s. ISSN 0069-2328.
 88. KOPEČNÁ, Lenka. Prevence aterosklerózy u dětí. In Vybrané kapitoly z pediatrie V. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta, 1999. s. 83-85. Vybrané kapitoly z pediatrie V.
 89. KOPEČNÁ, Lenka, Tomáš FREIBERGER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Prevence aterosklerózy u dětí na přelomu tisíciletí. In Abstrakt 44.Pediatrický den. 1. vyd. Brno: LF MU, 1999. s. 7.
 90. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Pseudo-Bartterův syndrom. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, 1999. s. 93-94.
 91. KOPEČNÁ, Lenka a Zdeněk DOLEŽEL. Serum lipids in epileptic children treated with carbamazepine (CBZ). In 8.Tagung mitteleuropaische Lander,Padiatrische Forschung. 8. vyd. Wien: Kinderklinik AKH, 1999. s. 10. Abstracts, 8.
 92. KOPEČNÁ, Lenka. Stavy akutní dušnosti v dětském věku. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 1999, č. 5, s. 5-6. ISSN 1212-0197.
 93. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Jiří ŠTARHA. Syndromy spojené s akutním selháním ledvin (ASL) a šokem-diagnostické a léčebné aspekty. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 94. KOPEČNÁ, Lenka, Hana HRSTKOVÁ a Marie PEJCHLOVÁ. Tumor lysis syndrom v dětském věku. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 1 s. Novinky v anesteziologii,intenzivní medicíně a léč. ISBN 80-86257-07-X.
 95. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Vzácná příčina sekundární hypertenze. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 90-91.
 96. 1998

 97. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Aktuální aspekty infekcí dýchacích cest u dětí. Causa subita. Praha, 1998, roč. 1, č. 4, s. 31-32. ISSN 1212-0197.
 98. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Novější aspekty patogeneze a terapie hemolyticko uremického syndromu (HUS). In Diagnostika a terapia v pediatrii VI. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta UK, 1998. s. 26-28.
 99. 1997

 100. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Roman NEKVASIL. Our experience with hemofiltration in children in the conditions of pediatric intensive care. In Abstract of 6.Tagung mitteleuropaischer Lander-Pediatrische Forschung. 1. vyd. Wien: AKH Wien, 1997. s. 15.
 101. LITZMAN, Jiří, A.M. WARD, G. WILD, Vladimír ZNOJIL a G. MORGAN. Serum IgD Levels in Children under Investigation and with Defined immunodeficiency. Int.Arch.Allerg.Immunol. Basel: Karger AG, 1997, roč. 114, č. 1, s. 54-58. ISSN 1018-2438.
 102. 1996

 103. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Akutní selhání ledvin v průběhu léčby cytostatiky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 51, Suppl.1, s. 75. ISSN 0069-2328.
 104. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jaroslav STEJSKAL. Hemolyticko - uremický syndóm v dětském věku. In Diagnostika a terapia v pediatrii III. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta UK, 1996. s. 13-14.
 105. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Roman NEKVASIL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Our experience with hemofiltration under conditions of pediatric intensive care. Pediatric Nephrology. Berlin: Springer, 1996, roč. 10, č. 4, s. P30, 1 s. ISSN A25918.
 106. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Roman HANÁK, Michal FEDORA a Pavel PILER. Zkušenosti s hemofiltrací v podmínkách pediatrické intenzivní péče. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1996, roč. 1996, č. 4, s. 213-218. ISSN 0069-2328.
 107. 1995

 108. DOLEŽEL, Zdeněk, Roman NEKVASIL, Roman HANÁK, Michal FEDORA, Michal KLIMOVIČ a Pavel PILER. Hemofiltration in Children in the Conditions of Pediatric Intensive Care. Scripta medica. Brno: LF MU, 1995, roč. 68, 3-4, s. 79-86. ISSN 1211-3395.
 109. 1994

 110. STEJSKAL, Jaroslav, Zdeněk DOLEŽEL a Boris HABANEC. Alagillův syndrom, arteriohepatální dysplázie (Syndromická biliární hypoplázie). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 2, s. 89-91. ISSN 0069-2328.
 111. DOLEŽEL, Zdeněk. Onemocnění ledvin a močových cest u dětí. In Vybrané kapitoly dětského lékařství a ošetřovatelské péče o děti a dorost I. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994. s. 58-64. ISBN 80-7013-175-6.
 112. DOLEŽEL, Zdeněk a Dana DOSTÁLKOVÁ. Therapeutic Algorithm for typical D+ Hemolytic Uremic Syndrome. Scripta medica. Brno: LF MU, 1994, roč. 67, 5-6, s. 177-182. ISSN 1211-3395.
 113. 1993

 114. STEJSKAL, Jaroslav, Anna PIJÁČKOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL a Karel HUŠEK. Alfa 1 antitrypsin deficit - dědičná střádavá choroba jaterního endoplazmatického retikula. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 10, s. 604-607. ISSN 0069-2328.
 115. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL a Dana DOSTÁLKOVÁ. Autoimunní adrenalitida - idiopatická Addisonova nemoc. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1993, roč. 48, č. 5, s. 270-272. ISSN 0069-2328.
 116. DOLEŽEL, Zdeněk. Farmakoterapie hypertenzní krize. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 273. ISBN 80-210-0554-8.
 117. DOLEŽEL, Zdeněk. Hemolyticko-uremický syndrom. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 270-272. ISBN 80-210-0554-8.
 118. DOLEŽEL, Zdeněk. Kongestivní srdeční selhání. In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 32-33.
 119. DOLEŽEL, Zdeněk. Peritoneální dialýza (PD). In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 30-31.
 120. DOLEŽEL, Zdeněk. Terapie disseminovaného intravaskulárního srážení. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 274. ISBN 80-210-0554-8.
 121. DOLEŽEL, Zdeněk. Terapie disseminovaného intravaskulárního srážení (DIS). In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 29.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 18:04