Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2007, roč. 103, č. 7, s. 336-340. ISSN 1212-0383.
  Název česky: Nedostatek náhledu a nonkompliance a jejich vzájemný vztah u schizofrenie
  Název anglicky: Lack of Insight, Non-compliance and Their Mutual Relations in Schizophrenic Disorder
  RIV/00216224:14110/07:00023148 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant) -- Přikryl, Radovan (203 Česká republika) -- Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika) -- Kučerová, Hana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: schizophrenic disorder; first-episode schizophrenia; lack of insight; non-compliance; choice of treatment; psychoeducation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 27. 12. 2007 09:53.
 2. 2004

 3. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese. In Depresivní onemocnění. 1. vyd. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. s. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
  Název anglicky: Treatment of unipolar depression
  RIV/00216224:14110/04:00021404 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: pharmacotherapy; antidepressants; dual acting antidepressant; choice of treatment

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 12. 3. 2009 10:45.
Zobrazeno: 18. 5. 2021 20:32