Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Členstvo vo vedeckom výbore konferencie Kam kráčaš demokracia? Medzinárodná konferencia. Katedra politológie FF UPJŠ, Košice, 3.11.2022. Členství ve vědeckém výboru konference Kam kráčíš demokracie?, 2022.

  2009

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Národ a stát v diskusi o budoucnosti americké a evropské identity. In Medzikultúrny dialóg: Stav-kontexty-perspektívy. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009. s. 95-112. AFPUP, 332. ISBN 978-80-555-0000-3.

  2007

  1. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, XVIII, č. 10, s. 18-20. ISSN 1214-0899.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina (eds.) ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 19-26. ISBN 978-80-7302-133-7.

  2006

  1. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine. In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. s. 705-803, 98 s. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
  2. MALÍŘ, Jiří. Politická kariéra křesťanského politika v sekularizující se společnosti. In Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 28-42. ISBN 80-7325-097-7.
  3. HLOUŠEK, Vít. Postdemokracie, občanská společnost a autonomie politiky. In MACH, Petr a Dina CHMAITILLIOVÁ. Postdemokracie. Hrozba nebo naděje? 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. s. 29-36, 7 s. ISBN 80-86547-48-5.

  2004

  1. SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky. In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2004. s. 242-248. ISBN 80-902936-5-4.

  2000

  1. MALÍŘ, Jiří. Formování občanské společnosti na Moravě a její deficity. Acta Universitatis Carolinae., Philosophica et Historica, Studia Historia. Praha: Univerzita Karlova, 2000, XLVI-1997, č. 2, s. 107-123. ISSN 0567-8293.

  1993

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia. In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993. s. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 10:47