Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KOLMAN, Petr. Správní řád - aktuální stav a vývoj v oblasti jednacího jazyka. In Současné trendy ve vývoji veřejné správy. Praha: Metropolitní univerzita Praha,, 2008. s. 149-157. ISBN 978-80-86855-34-9.
 2. 2007

 3. HAVLAN, Petr. Český správní řád aneb pozdě bycha honit? Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2007, roč. 59, č. 3, s. 439-443. ISSN 1335-6461.
 4. KADEČKA, Stanislav. Krajské úřady a nový správní řád. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 13-24. ISBN 978-80-7380-072-7.
 5. KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV., č. 3, s. 270-273. ISSN 1210-9126.
 6. LIPERTOVÁ, Šárka. Vztah správního řádu a dozoru podle zákonů o územně samosprávných celcích. In Nový správní řád a místní samospráva II: sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 2007. vyd. Brno: Brno : Masarykova univerzita, 2007. s. 162-171. ISBN 978-80-210-4489-0.
 7. 2006

 8. HAVLAN, Petr. Kritická poznámka ke koncepci správního řádu. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-105. ISBN 80-210-4183-8.
 9. KADEČKA, Stanislav. Místní samospráva v České republice a nový správní řád. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 9-19. ISBN 80-210-4183-8.
 10. HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy. [Část IV.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 375-396, 20 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 11. HAVLAN, Petr. Vyvlastňovací řízení [Část VI. Správní řízení v režimu zvláštních zákonů. Hlava II. Stavební řízení. Díl V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 462-470. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2021 16:58