Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. POVOLNÁ, Renata. Exploring sequential relationships in learner discourse. In 18th PASE Conference. 2009.
  2. ADAM, Martin. FSP and Cohesion: Cohesive Relations within an FSP Analysis of a Theological Text. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2, č. 1, s. 5-18. ISSN 1802-9930.

  2008

  1. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionalní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 107 s. ISBN 978-80-210-4761-7.
  2. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena. Review. In The Messenger. Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2008, s. 10-11. ISSN 1214-6676.
  3. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.

  2007

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Cohesion in Colony Texts. In Silesian Studies in English 2006. International Conference of English anf American Studies (Proceedings). 1. vyd. Opava: Silezská univerzita v Opavě, 2007, s. 51-61. ISBN 80-7248-400-1.
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga a Renata POVOLNÁ. On coherence in spoken and written English. In Current Developments in Foreign Studies in Philology. 1. vyd. Užhorod: Užhorodská národní univerzita, 2007, s. 384-390.
  3. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On Coherence in Written Discourse. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Research in English and Applied Linguistics. REAL Studies 3. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007, s. 127-145. ISBN 978-3-86727-215-5.
  4. HŮLKOVÁ, Irena. What hides behind the use of connective adjuncts in academic texts: cohesion, coherence, or pragmatics? In Complexity and Coherence: Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007, s. 147-160. ISBN 978-3-86727-215-5.

  2006

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Linguistic Impressions: Last Visit to Chemnitz (for now at least). Linguistic pages. Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2006. The Messenger. ISSN 1214-6676.
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text colonies revisited: Clause relations in colony texts. In Discourse and Interaction 2. Sborník prací Pedagogické fakulty Masatykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 43-56. ISBN 80-210-4203-6.

  2005

  1. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Academic Writing Skills: Diploma Thesis Summaries. In Conference Brochure. 7th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English ELT Signposts 2005. CD-Rom. Brno: Masaryk University Brno, 2005, 10 s. ISBN 80-210-3760-1.
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Organization: Development in the Structure of UNESCO 'Resolutions' volumes. Acta academica karviniensia. Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 16-36, 20 s. ISSN 1212-415X.

  2002

  1. KŘÍSTEK, Michal. Možnosti zkoumání koheze textu v rámci stylistického rozboru (na materiálu z románové pentalogie Karla Poláčka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada jazykovědná - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2002, A 50, č. 1, s. 119-139. ISSN 0231-7567.
  2. URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002, 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0.

  2001

  1. CHOVANEC, Jan. Register Analysis of News Discourse. In Odborný styl ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001, s. 83-91. ISBN 80-7082-763-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 21:42