Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Kateřina SOBKOVÁ, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Significance of microRNAs in predictive oncology: experimental and clinical observations in colorectal cancer, breast cancer and glioblastoma. In Abstract Book of the The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009. vyd. Olomouc: The Czech Society of Pathologists CLS JEP, 2009. s. 22-22, 1 s. ISBN 978-80-87327-07-4.
 2. SLABÝ, Ondřej, Kateřina SOBKOVÁ, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Pavel FABIAN, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL, Milana ŠACHLOVÁ, Ilona KOCÁKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Significant overexpression of Hsp110 gene during colorectal cancer progression. Oncology Reports, Athens, Greece: Spandidos Publications Ltd., 2009, roč. 2009, č. 21, s. 1235-1241. ISSN 1021-335X.
 3. HECZKOVÁ, Kateřina. Vliv selenu na kolorektální karcinom. Výživa a potraviny, Praha: Společnost pro výživu, 2009, roč. 64, č. 1, s. 5-8. ISSN 1211-846X.
 4. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, "basal-like" mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 40-41, 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 5. 2008

 6. SLABÝ, Ondřej, Kateřina SOBKOVÁ, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ a Rostislav VYZULA. Altered expression of heat shock protein 110 (HSP 110), hypoxia up-regulated 1 (HYOU 1) and translationally controled tumor protein (TCTP) during colorectal cancer progression. In European Journal of Cancer Supplements. Volume 6, 2008. Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2008. s. 129-129, 1 s. ISSN 1359-6349.
 7. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Altered expression of miR-21, miR-31, miR-143 and miR-145 is related to clinicopathologic features of colorectal cancer. Oncology, Basel: S. Karger AG, 2008, roč. 72, 5-6, s. 397-402. ISSN 0030-2414.
 8. SLABÝ, Ondřej, Kateřina SOBKOVÁ, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Genová exprese Heat shock proteinu 110 je zvýšená během progrese kolorektálního karcinomu. In XXI. Biochemický sjezd - Sborník přednášek a posterů. 2008. vyd. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2008. s. 93-93, 1 s. ISBN 80-86313-21-2.
 9. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Kateřina SOBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 30-30, 1 s. ISBN 978-978-086-793-5.
 10. VAŠKŮ, Anna, Jiří VOKURKA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Obesity-related genes variability in Czech patients with sporadic colorectal cancer: preliminary results. International Journal of Colorectal Disease, Heidelberg, Německo: Springer Verlag, 2008, roč. 15/2008, xx, s. xx. ISSN 0179-1958.
 11. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Zdeněk MECHL, Rom KOSTŘICA a Pavel SMILEK. Panitumumab. Remedia, Praha, 2008, roč. 18.ročník, 1/2008, s. 67-69. ISSN 0862-8947.
 12. VYZULA, Rostislav, Tomáš PAVLÍK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ a Ladislav DUŠEK. Projekt Avastin - tříleté zkušenosti s léčbou Avastinem v České republice. In Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 122-123, 2 s. ISBN 978-80-86793-11-5.
 13. PENKA, Igor, Zdeněk KAPLAN, Roman ŠEFR, Lukáš SIROTEK, Zdeněk EBER a Martin ONDRÁK. Use of Radiofrequency Ablation in the Treatment of Malignant Liver Lesions. Hepato-Gastroenterology, 2008, roč. 55, č. 4, s. 562-567. ISSN 0172-6390.
 14. SOBKOVÁ, Kateřina, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Zvýšená genová exprese heat shock proteinu 110 (HSP110), hypoxií up-regulovaného proteinu 1 (HYOU1) a translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) během progrese kolorektálního karcinomu. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). 2008. ISBN 978-978-086-793-5.
 15. 2007

 16. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Association of extracellular matrix gene expression with fraction volumes of particular cell populations in bioptic sample and lymph node metastasis in colorectal cancer. In XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 23-23, 1 s. ISBN 978-80-210-4234-6.
 17. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Association of miR-21, miR-31, miR-143, miR-145 and let-7a-1 levels with histopathologic features of colorectal cancer. European Journal of Cancer, 2007, roč. 5, 4 (suppl.), s. 78-79. ISSN 0959-8049.
 18. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Knoflíčková DANA a Rostislav VYZULA. Correlation of selected microRNAs with histopathologic features of colorectal cancer. In ANALYTICAL CYTOMETRY IV. BOOK OF ABSTRACTS. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 2007. s. 131-131, 1 s. ISBN 978-80-239-9591-6.
 19. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA a Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007. s. 25. ISBN 978-80-244-1824-7.
 20. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007. s. 29-29, 1 s. ISBN 978-80-244-1677-9.
 21. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem. In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007. s. 53.
 22. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Daniel KREKÁČ, Veronika KVARDOVÁ, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA-21 v patogenezi kolorektálního karcinomu. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007. s. 15. ISBN 978-80-244-1824-7.
 23. SLABÝ, Ondřej, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Alena TRTÍLKOVÁ, Ivana JURASOVÁ a Rostislav VYZULA. Zapojení vybraných mikroRNA do patogeneze kolorektálního karcinomu a jejich korelace s klinicko-patologickými charakteristikami. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 358-359, 2 s. ISBN 978-978-086-793-5.
 24. 2006

 25. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA a Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006. s. 213. ISBN 80-969532-6-5.
 26. VYZULA, Rostislav, Ilona KOCÁKOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Igor KISS, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Raltitrexed plus oxaliplatin in the second-line treatment of metastatic colorectal cancer. Neoplasma, 2006, roč. 53, č. 2, s. 119-127. ISSN 0028-2685.
 27. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Klinická onkologie, Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 382-389. ISSN 0862-495X.
 28. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ a Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006. vyd. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006. s. 112. ISBN neprideleno.
 29. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 274-275, 2 s. ISBN 80-86793-06-0.
 30. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu. In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006. s. 46-47, 2 s. ISBN 80-239-8240-0.
 31. 2004

 32. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Tomáš PAVLÍK, Irena KOUTNÁ, Michal KOZUBEK, Jan ŽALOUDÍK a Stanislav KOZUBEK. Nové možnosti v diagnostice kolorektálního karcinomu s využitím technologie cDNA mikročipů. Klinická onkologie, Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2004, roč. 6/17, č. 6, s. 203-207. ISSN 0862-495X.
 33. 1999

 34. BERÁNEK, Martin, Jan BUREŠ, Vladimír PALIČKA, Pavel JANDÍK, František LANGR a Eliška NEJEDLÁ. A Relationship between K-ras Gene Mutations and Some Clinical and Histologic Variables in Patients with Primary Colorectal Carcinoma. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Walter de Gruyter - Berlin - New York, 1999, roč. 37, č. 7, s. 723-727. ISSN 1434-6621.
 35. 1998

 36. TALAČ, Robert, Ivan HORNIAK, Jan ŽALOUDÍK, Zdeněk PAČOVSKÝ, Helena BARTOŇKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. Neinvazivní stanovení perfuze jaterních metastáz kolorektálního karcinomu pomocí Power Dopplera. Miniinvazivní terapie, Brno: MEDICA MEDIA, 1998, III, č. 2, s. 54-58. ISSN 1211-5177.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 11. 2020 22:36