Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. SVOBODOVÁ, Lenka, Ondřej KRAJTL a Václav KŘÍŽEK. Nostalgický Vinnetou - O podobách nostalgie a melancholie v tuzemském komiksu. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, roč. 31, č. 9, s. 52-57. ISSN 1211-9938.
   Článek je k dohledání
   Název anglicky: Vinettou Nostalgic - Features of Nostalgia and Melancholia in Czech comics
   RIV/00216224:14210/15:00084912 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Svobodová, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Krajtl, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí) -- Křížek, Václav (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: comics; melancholy; nostalgy; Vinettou; Semtexdesign; Toybox

   Změnil: Mgr. Václav Maxmilián, Ph.D., učo 439449. Změněno: 3. 5. 2024 12:43.

  2012

  1. KOLMAN, Martin. Mieru – flexibilní čtečka pro mangu a komixy. openMagazin. Liberix, 2012, Srpen 2012.
   Odkaz na openMagazin Srpen 2012
   Název česky: Mieru – flexibilní čtečka pro mangu a komixy
   Název anglicky: Mieru – a flexible manga and comic book reader

   Změnil: Mgr. Martin Kolman, učo 255628. Změněno: 13. 11. 2012 14:30.

  2011

  1. Mieru (software)
   KOLMAN, Martin. Mieru. 2011.
   odkaz na zdrojové kódy projektu Mieru
   Název česky: Mieru
   Název anglicky: Mieru

   Klíčová slova anglicky: Mieru;Linux; Mobile Devices;Python;Clutter;QML;Nokia N900;Nokia N9;manga;comics;comic-books
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Martin Kolman, učo 255628. Změněno: 13. 11. 2012 15:37.

  2008

  1. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La bande dessinée pour l´enseignement interdisciplinaire. Lingua Viva. České Budějovice: Katedra jazyků Jihočeské univerzity, 2008, roč. 7/2008, č. 7, s. 33-43, 10 s. ISSN 1801-1489.
   Název česky: Obrázkový seriál pro mezioborovou výuku
   Název anglicky: The comics for the interdisciplinar Education
   Pedagogika a školství. francouzština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: comics;education;inerdisciplinar;french;Quebec
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Změněno: 29. 6. 2012 12:18.

  2006

  1. SIEGLOVÁ, Naděžda a Jana ČEŇKOVÁ. Vývoj poezie pro děti. In Jana Čeňková a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, s.r.o., 2006, 88 s. 1242. publikace. ISBN 80-7367-095-X.
   Název česky: Vývoj poezie pro děti
   Název anglicky: Development of Literature for children
   RIV/00216224:14410/06:00035608 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
   Sieglová, Naděžda (203 Česká republika, domácí) -- Čeňková, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: children s literature; development; genres; fables; myth; fairy tales; comics; poetry for children and youth

   Změnila: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Změněno: 28. 4. 2011 11:33.
Zobrazeno: 26. 5. 2024 11:01