Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol. In Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v rámci řešení VZ Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. 2008.
 2. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: MU, 2008. 14 s. 1. ISBN 978-80-7315-168-3.
 3. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 4. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 5 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
 5. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 6. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedická intervence. Speech therapy. 2008.
 7. KLENKOVÁ, Jiřina. Narušená komunikační schopnost. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-7392-058-6.
 8. NOVÁKOVÁ, Zita. Posilování komunikačních kompetencí u žáků se souběžným zrakovým a přidruženým postižením. In Bartoňová, M.; Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.: Education of pupils with special educational needs II. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. s. 147-158. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-210-4736-5.
 9. NOVÁKOVÁ, Zita. Posilování komunikativních kompetencí u žáků se souběžným zrakovým a přidruženým postižením. In Klenková, J.; Vítková, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 119-131. ISBN 978-80-7315-167-6.
 10. GRENAROVÁ, Renée. Problematika počáteční výuky ruského jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností - výsledky výzkumu. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 197-210. Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-210-4708-2.
 11. BLAŽKOVÁ, Růžena a Milena VAŇUROVÁ. Rozvoj komunikativních dovedností při vytváření matematických pojmů a vztahů. 2008.
 12. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008. 11 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
 13. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3.
 14. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 15. 2006

 16. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 14:15