Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
  Název česky: Migrace a dojížďka za prací po roce 1989 v největších aglomeracích České republiky s důrazem na brněnskou aglomeraci
  Název anglicky: COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION
  RIV/00216224:14310/08:00050689 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Česká republika.
  Hubl, Richard (203 Česká republika, garant, domácí) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: commuting;migration;agglomeration;Brno city;hinterland
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 31. 3. 2012 12:47.
 2. MULÍČEK, Ondřej a Luděk SÝKORA. The Post-Socialist Metropolis: From Mono to Poly-Centricity. In A Suburban World? Global Decentralization and the New Metropolis. International Conference. Reston, Washington, USA. 2008.
  URL
  Název česky: Post-socialistická metropole: od mono k polycentricitě
  RIV/00216224:14310/08:00030076 Prezentace na konferencích. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Spojené státy.
  Mulíček, Ondřej (203 Česká republika) -- Sýkora, Luděk (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: decentralization; polycentricity; metropolis; commuting;
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., učo 7678. Změněno: 26. 3. 2010 11:31.
 3. 2007

 4. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
  Název česky: Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989
  Název anglicky: Brno and its hinterland: changes after 1989
  Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: commuting;migration;Brno;hinterland
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 24. 2. 2012 13:44.
 5. 2006

 6. KREJČÍ, Tomáš. Changes in core-hinterland relations in Czech agglomerations: labour commuting analysis. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 129-137. ISBN 80-210-4148-X.
  Název česky: Proměny vztahů jádro-zázemí v aglomeracích ČR: analýza dojížďky za prací
  RIV/00216224:14310/06:00018714 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Česká republika.
  Krejčí, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: core-hinterland; agglomeration; commuting; suburbanisation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Tomáš Krejčí, Ph.D., učo 23090. Změněno: 28. 5. 2007 14:58.
 7. 2005

 8. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001. In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. s. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
  Název anglicky: The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001
  RIV/00216224:14310/05:00012953 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Baštová, Magdalena (203 Česká republika) -- Fňukal, Miloš (203 Česká republika) -- Krejčí, Tomáš (203 Česká republika) -- Tonev, Petr (203 Česká republika) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: commuting; occupied working places; commuting hinterland; Moravia and Silesia

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 4. 1. 2006 13:27.
 9. BAŠTOVÁ, Magdalena, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 - 2001. In Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe - zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. první. Košice: Vydavatelstvo Univerzity P. J. Šafárika, 2005. s. 9-14. ISBN 80-7097-623-3.
  Název anglicky: Changes of commuting to the biggest Czech cities in 1991 -2001
  RIV/00216224:14310/05:00012952 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Slovensko.
  Baštová, Magdalena (203 Česká republika) -- Krejčí, Tomáš (203 Česká republika) -- Tonev, Petr (203 Česká republika) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: commuting; occupied working places; Czech cities; commuting hinterland

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 4. 1. 2006 13:24.
 10. 2004

 11. TOUŠEK, Václav, Tomáš KREJČÍ a Radek ŘEŘICHA. Objektivní pohled na pracovní místa ve městě Brně a jeho zázemí. In Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 264-270. ISBN 80-8050-784-8.
  Název anglicky: Objective approach to labour positions in the city of Brno and its hinterland
  RIV/00216224:14310/04:00019881 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Toušek, Václav (203 Česká republika, garant) -- Krejčí, Tomáš (203 Česká republika) -- Řeřicha, Radek (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Brno; labour positions; commuting

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 18. 8. 2005 14:02.
 12. KREJČÍ, Tomáš a Václav TOUŠEK. Vliv dojížďky za prací na situaci na trhu práce ve městě Brně. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 95-101. ISBN 80-210-3549-8.
  Název anglicky: Commuting and its impacts on labour market situation in the City of Brno
  RIV/00216224:14310/04:00010966 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Krejčí, Tomáš (203 Česká republika) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: commuting; labour market; City of Brno

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 11. 2. 2005 14:13.
 13. 2002

 14. TOUŠEK, Václav, Bohumila TOMŠÍČKOVÁ a Josef KUNC. Hodonínsko: border region of intensive relationships with Slovakia. In State border reflection by border region population of V4 states. Proceedings of the international colloquy. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2002. s. 64-71. ISBN 80-8050-536-5.
  RIV/00216224:14330/02:00006975 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Česká republika.
  Toušek, Václav (203 Česká republika, garant) -- Tomšíčková, Bohumila (203 Česká republika) -- Kunc, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Moravian-Slovak border line; Hodonínsko microregion; cross-border contacts; commuting

  Změnil: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Změněno: 7. 12. 2004 14:34.
Zobrazeno: 16. 5. 2021 08:37