Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. BENEŠ, Nikola, Milan KŘIVÁNEK a Filip ŠTEFAŇÁK. Space Effective Model Checking for Component-Interaction Automata. In Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'09). Dagstuhl, Německo: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Německo, 2009. 8 s. ISBN 978-3-939897-15-6.
  URL
  Název česky: Prostorově efektivní ověřování modelu pro komponentově-interakční automaty
  RIV/00216224:14330/09:00028809 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Německo.
  Beneš, Nikola (203 Česká republika, garant, domácí) -- Křivánek, Milan (203 Česká republika, domácí) -- Štefaňák, Filip (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: partial order reduction; model checking; component-based systems
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., učo 72525. Změněno: 17. 12. 2010 12:27.
 2. 2008

 3. BENEŠ, Nikola, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR, Pavlína VAŘEKOVÁ a Barbora ZIMMEROVÁ. A Case Study in Parallel Verification of Component-Based Systems. In Pre-proceedings of the Workshop on Parallel and Distributed Methods in verifiCation (PDMC'08). Budapest, Hungary: ETAPS, 2008. s. 35-51. ISSN 1571-0661.
  Název česky: Případová studie paralelní verifikace komponentových systémů
  RIV/00216224:14330/08:00024388 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Maďarsko.
  Beneš, Nikola (203 Česká republika, domácí) -- Černá, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Sochor, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; formal verification; parallel model checking
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., učo 72525. Změněno: 17. 12. 2010 12:31.
 4. BENEŠ, Nikola, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR, Pavlína MORAVCOVÁ VAŘEKOVÁ a Barbora BÜHNOVÁ. A Case Study in Parallel Verification of Component-Based Systems. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. Neuveden: Elsevier, 2008, roč. 220, č. 2, s. 67-83, 16 s. ISSN 1571-0661.
  Název česky: Případová studie paralelní verifikace komponentových systémů
  RIV/00216224:14330/08:00024171 Článek v odborném periodiku. Informatika. angličtina. Maďarsko.
  Beneš, Nikola (203 Česká republika, domácí) -- Černá, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Sochor, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Moravcová Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Bühnová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; formal verification; parallel model checking
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., učo 72525. Změněno: 24. 10. 2013 16:19.
 5. VAŘEKOVÁ, Pavlína, Barbora ZIMMEROVÁ, Pavel MORAVEC a Ivana ČERNÁ. Formal verification of systems with an unlimited number of components. IET Software journal. Inst. of Engeneering and Technology, 2008, Volume 2, Isuue 6, s. p. 532-546, 15 s. ISSN 1751-8806.
  URL
  Název česky: Automatická verifikace systémů s neomezeným počtem komponent
  RIV/00216224:14330/08:00024358 Článek v odborném periodiku. Informatika. angličtina. Spojené státy.
  Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, domácí) -- Moravec, Pavel (203 Česká republika) -- Černá, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; dynamic number of components; infinite-state systems; formal verification
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:52.
 6. ZIMMEROVÁ, Barbora. Modelling and Formal Analysis of Component-Based Systems in View of Component Interaction. Czech Republic: Masaryk University, Faculty of Informatics, 2008. PhD thesis.
  Název česky: Modelování a formální analýza komponentových systémů z pohledu interakce mezi komponentami
  Informatika. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; component interaction; automata-based modelling; formal analysis; component equivalence; substitutability
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:32.
 7. BENEŠ, Nikola, Luboš BRIM, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR, Pavlína VAŘEKOVÁ a Barbora ZIMMEROVÁ. The CoIn Tool: Modelling and Verification of Interactions in Component-Based Systems. In Pre-proceedings of the International Workshop on Formal Aspects of Component Software (FACS'08). Málaga, Spain: Department of Computer Science, University of Málaga, 2008. s. 221-225. ISSN 1571-0661.
  Název česky: CoIn Tool: Modelování a verifikace interakcí v komponentových systémech
  RIV/00216224:14330/08:00024294 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Španělsko.
  Beneš, Nikola (203 Česká republika, domácí) -- Brim, Luboš (203 Česká republika, domácí) -- Černá, Ivana (203 Česká republika, domácí) -- Sochor, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: component-based systems; Component-Interaction automata; formal verification; LTL; model checking
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., učo 72525. Změněno: 17. 12. 2010 12:32.
 8. 2007

 9. ČERNÁ, Ivana, Pavlína VAŘEKOVÁ a Barbora ZIMMEROVÁ. Component Substitutability via Equivalencies of Component-Interaction Automata. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. Elsevier, 2007, roč. 182, č. 1, s. 39-55. ISSN 1571-0661.
  Název česky: Vyměnitelnost komponent na základě ekvivalencí Component-interaction automatů
  RIV/00216224:14330/07:00019439 Článek v odborném periodiku. Informatika. angličtina. Macao.
  Černá, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: component-based systems; reconfiguration correctness; component substitutability; independent implementability
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:30.
 10. VAŘEKOVÁ, Pavlína, Pavel MORAVEC, Ivana ČERNÁ a Barbora ZIMMEROVÁ. Effective verification of systems with a dynamic number of components. In Proceedings of the 2007 conference on Specification and verification of component-based systems: 6th Joint Meeting of the European Conference on Software Engineering and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering. New York, NY, USA: ACM Press, 2007. s. 3-13. ISBN 978-1-59593-721-6.
  URL
  Název česky: Efektivní verifikace systémů s dynamickým počtem komponent
  RIV/00216224:14330/07:00019481 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Spojené státy.
  Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Moravec, Pavel (203 Česká republika, domácí) -- Černá, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; dynamic number of components; finite-state systems; formal verification
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:30.
 11. ZIMMEROVÁ, Barbora a Pavlína VAŘEKOVÁ. Reflecting Creation and Destruction of Instances in CBSs Modelling and Verification. In MEMICS proceedings. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. s. 257-264. ISBN 978-80-7355-077-6.
  URL
  Název česky: Zohlednění vytváření a mazání instancí při modelování a verifikaci komponentových systémů
  RIV/00216224:14330/07:00020538 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; verification; component instances
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:29.
 12. VAŘEKOVÁ, Pavlína a Barbora ZIMMEROVÁ. Subject-observer specification with component-interaction automata. In Proceedings of the 2007 conference on Specification and verification of component-based systems: 6th Joint Meeting of the European Conference on Software Engineering and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering. New York, NY, USA: ACM Press, 2007. s. 75-81. ISBN 978-1-59593-721-6.
  URL
  Název česky: Specifikace vzoru Subject-Observer pomocí Component-Interaction automatů
  RIV/00216224:14330/07:00019482 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Spojené státy.
  Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; dynamic number of components; finite-state systems; verification; software modelling
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:29.
 13. 2006

 14. ZIMMEROVÁ, Barbora. Component Placement in Distributed Environment w.r.t. Component Interaction. In Proceedings of the 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'06). Brno, Czech Republic: FIT VUT, 2006. s. 260-267. ISBN 80-214-3287-X.
  PDF
  Název česky: Rozložení komponent v distribuovaném prostředí vzhledem k interakci mezi nimi
  RIV/00216224:14330/06:00019343 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; component-placement problem; interaction; formal analysis
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:28.
 15. ČERNÁ, Ivana, Pavlína VAŘEKOVÁ a Barbora ZIMMEROVÁ. Component Substitutability via Equivalencies of Component-Interaction Automata. In Pre-proceedings of the International Workshop on Formal Aspects of Component Software (FACS'06). Macao: UNU-IIST, 2006. s. 115-130. ISSN 1571-0661.
  Název česky: Vyměnitelnost komponent na základě ekvivalencí Component-interaction automatů
  RIV/00216224:14330/06:00015414 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Macao.
  Černá, Ivana (203 Česká republika, garant) -- Vařeková, Pavlína (203 Česká republika) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: component-based systems; reconfiguration correctness; component substitutability; independent implementability
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., učo 1419. Změněno: 31. 3. 2010 15:38.
 16. ČERNÁ, Ivana, Pavlína VAŘEKOVÁ a Barbora ZIMMEROVÁ. Component-Interaction Automata Modelling Language. Brno, Czech Republic: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2006. Technical report FIMU-RS-2006-08.
  FIMU Technical Reports URL
  Název česky: Modelovací jazyk Component-Interaction automatů
  RIV/00216224:14330/06:00024121 Audiovizuální tvorba. Informatika. angličtina. Česká republika.
  Černá, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vařeková, Pavlína (203 Česká republika, domácí) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Component-based systems; automata theory; specification; verification
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:26.
 17. ZIMMEROVÁ, Barbora. Formal Analysis of Component-Based Systems in View of Comp. Interactions. In Proceedings of the International Research Training Groups Workshop 2006. Berlin, Germany: GITO-Verlag, 2006. s. 34-36. ISBN 3-936771-87-1.
  Název česky: Formální analýza komponentových systému s ohledem na interakci mezi komponentami
  RIV/00216224:14330/06:00015552 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Německo.
  Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: component-based systems; formal analysis; component interaction
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 4. 11. 2012 15:25.
 18. 2005

 19. VAŘEKOVÁ, Pavlína a Barbora ZIMMEROVÁ. Component-Interaction Automata for Specification and Verification of Component Interactions. In IFM 2005 Doctoral Symposium on Integrated Formal Methods. Eindhoven, The Netherlands: Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 2005. s. 71-75.
  Název česky: Component-Interaction automaty pro specifikaci a verifikaci interakcí mezi komponentami
  RIV/00216224:14330/05:00013242 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Nizozemsko.
  Vařeková, Pavlína (203 Česká republika) -- Zimmerová, Barbora (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Component-Interaction automata; specification; verification; component-based systems
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., učo 39394. Změněno: 2. 12. 2006 16:39.
Zobrazeno: 5. 2. 2023 16:18