Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. ZAHRÁDKA, Jiří. Kompletní kritická edice korespondence Leoše Janáčka. Opus musicum, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2011, roč. 43, č. 6, s. 20-30. ISSN 0862-8505.
 2. 2008

 3. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008. 5 s.
 4. 2007

 5. PANTŮČEK, Viktor. Josef Berg píše Janu Novákovi. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 2, s. 45. ISSN 0862-8505.
 6. ZAHRÁDKA, Jiří. Korespondence Leoše Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v Oddělené dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. 2007.
 7. PANTŮČEK, Viktor. Musica politica Budování nového řádu. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 1, s. 36 - 37. ISSN 0862-8505.
 8. VODIČKA, Libor. Poslední společné psaní V + W: "Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal". In Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007. 3 s. ISSN 0009-0468.
 9. ZAHRÁDKA, Jiří. Poznámky k připravované edici korespondence Leoše Janáčka. Opus musicum Hudební revue, Brno: Opus musicum, o.p.s., 2007, roč. 39, č. 6, s. 16-18. ISSN 0862-8505.
 10. 2006

 11. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Alois Hába – Slavko Osterc: Briefwechsel 1931–1940. Leipzig: Universität Leipzig, 2006.
 12. 2005

 13. PODBORSKÝ, Vladimír. František Vildomec (1878-1975) Vědomil Vildomec (1921-1998). První. Brno (ČR): Ústav archeologické památkové péče v Brně a Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2005. 222 s. Postavy moravské archeologie 2. ISBN 80-86399-20-6.
 14. MUNZAR, Jiří. Zum Briefwechsel Max Brods mit dem Aussiger Theaterdirektor Huttig. brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, roč. 13, č. 1, s. 215 – 219. ISSN 0000-0000.
 15. 2004

 16. PODBORSKÝ, Vladimír. Innocenc Ladislav Červinka (1869-1952). Čižmář, M.; Podborský, V.; Stuchlík, S. první. Brno - Kojetín: Ústav archeol. památkové péče Brno a Moravský archeol. klub, 2004. 178 s. Postavy moravské prehistorie, sv. 1. ISBN 80-86247-75-9.
 17. HOLMAN, Petr a Miroslav BALAŠTÍK. Otokar Březina: Korespondence I, II. Brno: Host - vydavatelství, s. r. o., 2004. 1816 s. ISBN 80-7294-104-6.
 18. 2003

 19. STEHLÍKOVÁ, Eva. Korespondence Jiřího Voskovce a Josefa Topola. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav, 2003, roč. 2003, č.3, s. 79-114. ISSN 0862-5409.
 20. 2000

 21. FILIPOVÁ, Helena. Brněnská pozůstalost Franka Wollmana. Slavia, Praha: Euroslavica, 2000, roč. 69, č. 1, s. 63-72. ISSN 0037-6736.
 22. 1999

 23. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Musik und Politik - Musikpolitik. Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik im Spiegel des brieflichen Nachlasses von Alois Hába 1931-1938. Praha: Univerzita Karlova Praha, 1999. 181 s. Miscellanea musicologica XXXVI. ISBN 80-7184-81.
 24. 1995

 25. REITTEREROVÁ, Vlasta. Korespondence Vítězslava Nováka Aloisu Hábovi. Hudební věda, Praha: Akademie věd ČR, 1995, roč. 32, č. 3, s. 314-321. ISSN 0018-7003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2020 17:27