Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ALAJBERG, Ante a Petr DRESLER. Otres – Crkvina: the Archaeological Excavation and the Systematic Field Survey. In Fourth medieval workshop in Rijeka / Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci. 2019.
 2. 2017

 3. KOLEJKA, Jaromír. Záhřeb v roce 2017. Země a cesty. Brno: Zeměpisné a vlastivědné sdružení, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 1-6. ISSN 1214-083X.
 4. 2008

 5. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko: Mezi pokušením autoritarismu a evropskou integrací. In Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. s. 262-281. mimo edice. ISBN 978-80-245-1388-1.
 6. VAČKÁŘ, Michal. Jiné Chorvatsko. Cestopisy. Praha, 2008, roč. 5, č. 5-6, s. 15 - 27. ISSN 1801-0180.
 7. 2006

 8. STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 177-192, 15 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2.
 9. 2005

 10. STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert (eds.) SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 204 s. studie I. ISBN 80-210-3873-X.
 11. 2004

 12. PICER, M., N. PICER, Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK a V. KOBASIC. Chlorinated hydrocarbons in the atmosphere and surface soil in the areas of the city Zadar and Mt. Velebit, Croatia. Fresenius Environ. Bull. Germany, 2004, roč. 13, č. 8, s. 712-718. ISSN 1018-4619.
 13. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko. In CABADA, Ladislav a Vladimíra DVOŘÁKOVÁ. Komparace politických systémů III. 2. přepracované vydání. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2004. s. 219-239. VŠE. ISBN 80-245-0806-0.
 14. HLOUŠEK, Vít. Chorvatsko. Michal Kubát (ed.). In Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 137-158. Eurooex Bohemia. ISBN 80-86432-92-0.
 15. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konsolidacja demokracji oraz rezimy hybrydowe - przypadek Slowacji oraz Chorwacji. In Cichosz, Marzena, Sroka, Jacek, Zamorska, Katarzyna (eds.): Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. s. 25-36. svazek 1. ISBN 83-229-2493-3.
 16. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Short Information About Croatia: Political Representation Of The Elderly And The Question Of Pensions. Spring newsletter 2004 of the Research Committee on the Sociology of Ageing of the International Sociological Association. ISA, 2004, roč. 2004, č. 1, 3 s.
 17. 2003

 18. HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konsolidace demokracie a hybridní režimy - slovenský a chorvatský případ. Středoevropské politické studie. 2003, roč. 5, č. 4, s. 12-25. ISSN 1212-7817.
 19. 2002

 20. PICER, M. a Ivan HOLOUBEK. PCBs in the environment of Slovenia and Croatia as consequence of their accidental release. In Book of Abstracts - The 2nd PCB Workshop: Recent Advances in the Environmental Toxicology and Health Effects of PCBs Emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. Brno, CR, 07-11/05/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. s. 7. ISBN 80-210-2817-3.
 21. HLOUŠEK, Vít. Republika Chorvatsko. Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol. In Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. s. 172-191. ISBN 80-210-3036-4.
 22. 2000

 23. HLOUŠEK, Vít. Národnostní politika Chorvatska za Tudjmanovy éry. In Dančák, B.; Fiala, P. (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000. s. 255-268.
 24. HLOUŠEK, Vít. Parlamentní volby v Chorvatsku 2000. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, II, č. 1. ISSN 1212-7817.
 25. 1999

 26. HLOUŠEK, Vít. Stranický systém Chorvatska - nedokončená transformace. In Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. s. 105-130.
 27. STRMISKA, Maxmilián a Vít HLOUŠEK. The Predominant Party System in the Post-communist Croatia - Some Remarks. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, I. ročník, 1., s. 1-10. ISSN 1212-7817.
 28. HLOUŠEK, Vít. Uměle vytvořená většina? Systém politických stran v Chorvatsku. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, č. 4, s. 414-433. ISSN 1211-3247.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 19:49