Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
  2. 2006

  3. DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006. s. 187-194, 272 s. ISBN 8021041153.
  4. 2003

  5. SZALÓ, Csaba. Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství. Sociální studia. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, roč. 9, č. 1, s. 35-50, 15 s. ISSN 1212-365X.
  6. 2001

  7. SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady. Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19-25. ISSN 1335-5686.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 15:33