Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.

  2006

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006, s. 187-194, 272 s. ISBN 8021041153.

  2003

  1. SZALÓ, Csaba. Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství. Sociální studia. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, roč. 9, č. 1, s. 35-50, 15 s. ISSN 1212-365X.

  2001

  1. SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady. Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19-25. ISSN 1335-5686.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 19:35