Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Indigenous American Cultures and History. In Guest Lecture, Department of English and American Studies, Philosophical Faculty, Palacký Unvierzity, Olomouc. 2015.
 2. 2007

 3. HORYNA, Břetislav. Kulturní věda - další dilema religionistiky. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: -, 2007, roč. 15, č. 1, s. 3-28. ISSN 1210-3640.
 4. SORGER, Brigitte. Landeskundeunterricht in der Tschechischen Republik - traditionell oder modern? In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 187-191, 5 s. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce, 206. ISBN 978-80-210-4324-4.
 5. GRENAROVÁ, Renée. Některé reáliové a lingvodidaktické aspekty frazeologismů při vyučování ruskému jazyku. In XXV International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2007. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 6. MACEK, Jakub. Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický. Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 1, s. 77-78. ISSN 1801-9978.
 7. 2005

 8. VLČKOVÁ, Jitka. Immigrants' integration into the mainstream culture in Australia (as reflected in personal advertisements]. In Brno studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 117-125, 225 s. ISBN 80-210-3631-1.
 9. DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Mezinárodní konference anglistů na Filozofické fakultě. muni.cz Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 3-4. ISSN 1801-0806.
 10. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.
 11. 2004

 12. VOLEK, Jaromír. Birminghamská škola. In Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 250-253, 4 s. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7.
 13. DRÁBEK, Pavel. Brno Studies in English. Brno Studies in English, Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 30, č. 10, s. 1-225. ISSN 1211-1791.
 14. 1999

 15. HARDY, Stephen Paul. Old Places, New Spaces: Recent Developments in British Cultural Geography. Brno Studies in English, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 25, č. 25, s. 157-169. ISSN 1211-1791.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2020 03:01