Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. POLČÁK, Radim. Aktuální otázky kyberkriminality. 2009.
 2. 2008

 3. POLČÁK, Radim. Autoritativní regulace kyberprostoru a legitimita trestního práva. In Kyberkriminalita a právo. Praha: AUDITORIUM, 2008. s. 12-24. N/A. ISBN 978-80-903786-7-4.
 4. POLČÁK, Radim a Tomáš GŘIVNA. Kyberkriminalita a právo. 1. vyd. Praha: AUDITORIUM, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4.
 5. POLČÁK, Radim, Tomáš GŘIVNA a Andreas WIEBE. Lex Informatica 2008. 2008.
 6. 2007

 7. POLČÁK, Radim. The Cybercrime Convention and Cyberterrorism. 2007.
 8. 2006

 9. POLČÁK, Radim. Aktuální problémy praxe potírání počítačové kriminality. 2006.
 10. 2003

 11. BAYEROVÁ, Monika. Evropská úmluva o počítačové kriminalitě a sexuální zneužívání dětí. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2003, roč. 2, č. 5, s. 156-157. ISSN 1213-5313.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 12:55