Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit. Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.
  URL
  Název anglicky: Sexual compulsion: The dark side of online sexual activities
  RIV/00216224:14230/08:00026879 Audiovizuální tvorba. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Ševčíková, Anna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: sexual compulsivity; cybersex; sexuality; the Internet

  Změnila: doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D., učo 319690. Změněno: 16. 6. 2009 13:52.
 2. 2006

 3. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
  Název česky: Specifika cybersexuální interakce
  Název anglicky: More About the Specifics of Cybersexual Communication
  RIV/00216224:14230/06:00018443 Stať ve sborníku. Psychologie. angličtina. Česká republika.
  Divínová, Radana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: cybersex; sex; Internet; chat; fantasy; masturbation; nickname
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Radana Farkašová, učo 13176. Změněno: 22. 1. 2007 18:30.
 4. 2005

 5. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace. první. Praha: Triton, 2005. 167 s. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
  Název česky: Cybersex: forma internetové komunikace
  Název anglicky: Cybersex: the form of internet communication
  RIV/00216224:14230/05:00014951 Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Divínová, Radana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Internet; sex; cybersex; relationship; chat-room

  Změnila: Mgr. Radana Farkašová, učo 13176. Změněno: 10. 2. 2006 19:52.
 6. DIVÍNOVÁ, Radana. Specifika cybersexuální interakce. 2005.
  URL
  Název česky: Specifika cybersexuální interakce
  Název anglicky: More About the Specifics of Cybersexual Communication
  RIV/00216224:14230/05:00014193 Audiovizuální tvorba. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Divínová, Radana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: cybersex; sex; Internet; chat; fantasy; masturbation; nickname

  Změnila: Mgr. Radana Farkašová, učo 13176. Změněno: 28. 5. 2006 17:05.
 7. 2004

 8. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
  Název anglicky: Cybersex as a Form of Internet Communication
  RIV/00216224:14230/04:00010543 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Divínová, Radana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Internet; Chat; communication; sex; pornography; cybersex; masturbation; sexual fantasy; women and men; motivation; need; desire; cybersex addiction; cybersex user typology

  Změnila: Mgr. Radana Farkašová, učo 13176. Změněno: 5. 1. 2005 23:13.
 9. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004. s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
  Název anglicky: Growing up in virtual reality - adolescents and the Internet
  RIV/00216224:14230/04:00010582 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Šmahel, David (203 Česká republika, garant) -- Divínová, Radana (203 Česká republika) -- Vybíral, Zbyněk (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: adolescent; internet; cybersex; identity; communication
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., učo 3068. Změněno: 22. 6. 2009 12:31.
Zobrazeno: 29. 9. 2023 02:47