Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770.

  2009

  1. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP). In XVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde Praha, 2009. 12 s. ISBN 978-80-7201-770-6.
  2. POLČÁK, Radim. Právní režim internetových transakcí. In Seminář pro soudce KS a OS rozhodující agendu s cizím prvkem (Justiční akademie). 2009.
  3. POLČÁK, Radim. Verantwortlichkeit der Informationsdienstleister (ISP). In XVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde Praha, 2009. s. 216-230. ISBN 978-80-7201-770-6.

  2008

  1. POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, David ŠMAHEL, Martin ŠKOP, Jakub MACEK a Václav ŠTĚTKA. Cyberspace 2008. 2008.
  2. POLČÁK, Radim. eJustice in the Czech Republic. In E-Justice und IT-Recht in der richterlichen und anwaltlichen Praxis (Passau). 2008.
  3. POLČÁK, Radim a Andreas WIEBE. European ICT Law - Selected Issues. Brno: University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economy, The Research Center for Legal and Economic Issues of Electronic Communication, 2008. 170 s. librix.eu. ISBN 978-80-7399-494-5.
  4. POLČÁK, Radim. Changes. In Cyberspace 2008. 2008.
  5. ŠČERBA, Tomáš. Konferencia Cyberspace 2008 a jej interdisciplinárny odkaz. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2008, roč. 2009, č. 1, 2 s. ISSN 0032-6984.
  6. SMEJKALOVÁ, Terezie. Kyberprostor 2008. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, XVI, č. 4, 2 s. ISSN 1210-9126.
  7. POLČÁK, Radim, Tomáš GŘIVNA a Andreas WIEBE. Lex Informatica 2008. 2008.
  8. POLČÁK, Radim, Mireille HILDEBRANDT a Aernout SCHMIDT. Securing automated justice. 2008.

  2007

  1. POLČÁK, Radim. Code and Complexity: Can the code stand Lessig's challenges? Medien und Recht International Edition. Wien: Medien und Recht Verlag, 2007, roč. 4, č. 3, s. 9-11. ISSN 1817-8456.
  2. SEHNÁLEK, David. External Relations of the EC/EU - the Enforcement of their Interests in Cyberspace. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1156-1164, 8 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. POLČÁK, Radim, Zsolt György BALOGH, Michael BOGDAN, Giovanni Maria RICCIO, Dan Jerker B. SVANTESSON a Andreas WIEBE. Introduction to ICT Law (Selected Issues). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 185 s. AUBI, řada teoretická, 314. ISBN 978-80-210-4302-2.
  4. POLČÁK, Radim. Správci on-line světa: Pojem a koncepce odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 90, č. 5, s. 447-460, 10 s. ISSN 0032-6984.
  5. POLČÁK, Radim. The Law and The Art of Complexity. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1, č. 1, s. 1-9. ISSN 1802-5943.
  6. POLČÁK, Radim, David ŠMAHEL, Danuše SPÁČILOVÁ, Jakub MACEK, Martin ŠKOP, Václav ŠTĚTKA a Vít ŠISLER. V. International Conference Cyberspace 2007. 2007.

  2006

  1. ŠMAHEL, David. Cyberspace 2006: workshop Psychology and the Internet. 2006.
  2. POLČÁK, Radim. In Law, We Trust: Shortly to Bumblebees and the Normativity of Law in Cyberspace. In Cyberspace 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 3-10. ISBN 80-210-4060-2.
  3. POLČÁK, Radim. Normensynergie und eGovernment als Mittel einer effektiven Verwaltung. In Entwicklungen bei eGovernment in Sachsen und Tschechien. Chemnitz: Verlag der GUC, 2006. s. 147-154. ISBN 9783934235557.

  2005

  1. ŠKOP, Martin. Frontiers of Cyberspace - Subversive Potential of Cyberspace towards the State Especially the State Law. Brno: Právnická fakulta MU, 2005. s. 9 - 14, 5 s. ISBN 80-210-3690-7.
  2. ŠKOP, Martin. Hranice práva a kyberprostoru - Subverzivita kyberprostoru. Právník. Praha: Academia, 2005, roč. 144, č. 05, s. 1157 - 1168, 11 s. ISSN 0231-6625.
  3. POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2.
  4. POLČÁK, Radim. Normy w cyberprzestrzeni. Dlaczego? Studia Prawno Ekonomiczne. Lodz: Lodzkie Towarzystvwo Naukowe, 2005, LXXI, č. 1, s. 29-39. ISSN 0081-6841.
  5. ŠPAČEK, David. Principles of good governance, electronic public administration and monitoring of the right to information. In Cyberspace 2005. 2005. 18 s.
  6. BASTL, Martin. Tools of Enforcement in Cyberspace. In Cyberspace 2003: Normative framework. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 8 s. ISBN 80-210-3387-8.
  7. POLČÁK, Radim. Why norms in Cyberspace? In Cyberspace 2004: Normative framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 3-8. ISBN 80-210-3690-7.

  2004

  1. ŠKOP, Martin. Cyberspace as Social Reality. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 1-6. ISBN 80-210-3387-8.
  2. POLČÁK, Radim. Kyberprostor - nové výzvy právní teorii. Právny obzor. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2004, Roč. 87, č. 3, s. 261-265. ISSN 0032-6984.
  3. POLČÁK, Radim. Law and Other Normative Systems in Cyberspace. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 13-18. ISBN 80-210-3387-8.
  4. POLČÁK, Radim. Některé otázky práva v kyberprostoru. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 227-231. ISSN 1210-9126.
  5. NAVRÁTIL, Marek. Presence of "flow phenomenon" and its verification. In 6th EUROPEAN SOCIAL COGNITION NETWORK MEETING. 1. vyd. Lisboa: ESCON, 2004. s. 36-36.

  2003

  1. MACEK, Jakub. Kyberprostor. Revue pro média 05. Host (samostatná příloha). Brno: Spolek přátel pro vydávání časopisu HOST, 2003. ISSN 1211-9938.

  2002

  1. NAVRÁTIL, Marek, Josef PROKEŠ a Jaroslav RÁČEK. The Student Internet Counselling Center - a pilot project. In Proceedings of the British Psychological Society, in press. 1. vyd. London: The British Psychological society, London, 2002. s. 1-5.

  1999

  1. KŘEJPSKÝ, Marek a Marek NAVRÁTIL. Human Factors in Virtual Reality. In Fourth Spring Research Conference of the Faculty of Engineering (SRCFE 99). (UK) Bristol: Univeristy of Bristol, 1999. s. 27-29.
  2. NAVRÁTIL, Marek. Příspěvek k diskusi o využití komplexních virtuálních simulací jako nástroje pro analýzu problémů. In Sociální procesy a osobnost/Social proceses and Personality. Brno (ČR): Psychologický ústav AV ČR v Brně a Psychologický ústav FF MU v Brně, 1999. s. 106-107. ISBN 80-210-2228-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2023 21:53