Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. KRAUSOVÁ, Alžběta. Hranice kyberprostoru a podstaty člověka. In Přednáška v rámci předmětu Normativní systémy v kyberprostoru, PrF MU. 2010.
 2. 2009

 3. KRAUSOVÁ, Alžběta. Brain-Computer Interfaces: Being One With Your Laptop. In 7th International Conference Cyberspace 2009. 2009.
 4. 2008

 5. HORAKOVA, Jana. Brain Opera: Od virtualizace těla ke kolektivní kreativitě virtuálního skladatele. In VEREŠ, Jozef. Hudba. Integrácie. Interpretácie 11. Mediálne a komunikačné aspekty hudby. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 65-81. ISBN 978-80-8094-199-4.
 6. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. How Adam goes to post-human. In TOMŠIČ, Neja a Martin BRICELJ. Robovox-Your Voice. 1. vyd. Ljubljana: Zavod Projekt Atol, 2008. s. 25-50. 1.Tomšič, Neja. ISBN 978-961-92449-0-6.
 7. 2007

 8. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Robot - stroj a metafora 20.století. Mařík Vladimír, Štěpánková Olga, Lazaňský Jiří a kol. In Umělá inteligence (5). Praha: Academia, 2007. s. 43-74. 10 397. ISBN 978-80-200-1470-2.
 9. 2006

 10. HORÁKOVÁ, Jana. Jsem člověk, anebo jsem stroj? Kritika & kontext, časopis kritického myslenia/Journal of Critical Thinking. Bratislava, 2006, roč. 2006, č. 32, s. 71-80. ISSN 1335-1710.
 11. 2004

 12. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. From Rossums Universal Robots Toward Post-Human. In Cybernetics and Systems Vol.2. Rakousko, Vídeň: Austrian Society for Cybernetic Studies, 2004. s. 774-779. ISBN 3852061695.
 13. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Stroj ve 20.století. In Kognice a umělý život IV. Česká republika, Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2004. s. 179-198. ISBN 80-7248-232-7.
 14. 2003

 15. MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938.
 16. 2002

 17. NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti. (Barša, Pavel, ed.). In Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 59-66. ISBN 80-210-2834-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2021 14:35