Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOBEŠOVÁ, Lenka a Jan HURDÍK. Tort Law in the Czech Republic. druhé. Alphen aan den Rijn The Netherlands: Kluwer Law International, BV, 2020. 158 s. Supplement 120. ISBN 978-94-035-2620-1.
 2. 2012

 3. HURDÍK, Jan a Josef FIALA. Contract Law in the Czech Republic. updated text. 2400 AH Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International BV, Netherlands, 2012. 172 s. Contracts. ISBN 978-90-411-4091-3.
 4. 2009

 5. SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3.
 6. 2008

 7. HURDÍK, Jan. Das Konzept des Entwurfes zu einem neuen tschechischen ZGB. In Welser, R.,Privatrechtentwicklung in Zentral- und Osteuropa. první. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätshandlung, 2008. s. 15-21. Veröffentlichungen der Forschungstelle..Band I. ISBN 978-3-214-00747-8.
 8. SALÁK, Pavel. The principle "Superficies solo credit" in Czech law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 59-64. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 9. 2007

 10. HURDÍK, Jan. Das Konzept des Entwurfes zu einem neuen tschechischen ZGB. In Symposium Privatrechtsentwicklung in Zentral - und Osteuropa. 2007.
 11. HURDÍK, Jan. K systému zásad soukromého práva/Zum System der Privatrechtsgrundsätze. In Základné zásady súkromého práva v zjednotenej Európe/Fundamentale Grundsätze des privatrechts in vereinigten Europa. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. s. 73-89. ISBN 978-80-8078-184-2.
 12. 2006

 13. SCHELLE, Karel. Občanské právo v kontextu práva Evropské unie. (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 8 s. 1.sv.
 14. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Petr LAVICKÝ a Kateřina RONOVSKÁ. Východiska a tendence vývoje českého občanského práva po vstupu České republiky do Evropské unie. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 156-185. ISBN 80-210-4182-X.
 15. 2005

 16. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v případu Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 2, s. 44-46. ISSN 1210-3977.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2022 06:11