Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. CHARYPAR, Jan. Reception of Josef Suk’s Orchestral Works. In Young Musicology Prague 2016. 2016.
 2. 2008

 3. PANTŮČEK, Viktor a Martin FLAŠAR. Mezi popem a non-popem. Brněnská Expozice nové hudby 2. - 6. 3. 2008. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 2, s. 29 - 32. ISSN 0862-8505.
 4. PANTŮČEK, Viktor. Some Experimental Trends in post-War Czech Music. Czech Music Quarterly. Praha: Czech Music Information Centre, Praha, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 14 - 23, 9 s. ISSN 1211-0264.
 5. KOTÍK, Petr, Viktor PANTŮČEK, Ladislav KUPKOVIČ a Rudolf KOMOROUS. Začátky Nové hudby v Praze 1959 - 64. Ostrava: Ostravské centrum Nové hudby, 2008. 43 s.
 6. 2006

 7. MACEK, Petr. Česká hudební lexikografie a elektronické informační zdroje. In Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba : Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Editor Juraj Lexmann. 1. vyd. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. s. 77-87, 10 s. ISBN 80-89135-07-2.
 8. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v životě českých spolků ve Vídni. In Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2006. s. 184-193. ISBN 80-86820-02-5.
 9. PANTŮČEK, Viktor. Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2006, neuveden, č. 6, s. 16 - 18. ISSN 1213-2438.
 10. SPURNÝ, Lubomír. Schenker in Böhmen. Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. In Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 245-252. ISBN 80-210-3965-5.
 11. MACEK, Petr. Tradice, pokrok a česká hudební kultura poválečného období. Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2006, roč. 31, 3-4, s. 256-274, 8 s. ISSN 1335-2458.
 12. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 2005, č. 1, s. 52-54. ISSN 0862-8505.
 13. 2005

 14. SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába. Between Tradition an Inovation. Czech music. Praha: Hudební informační středisko, 2005, V, č. 3, s. 1-8. ISSN 1211-0264.
 15. BEK, Mikuláš. Böhmisch-tschechisch-deutsches Musikantentum. Von Tomášek zu Janáček und Mahler. Österreichische Musikzeitschrift. Wien: Österreichische Musikzeitschrift, 2005, roč. 60, Special, s. 51-56. ISSN 0029-9316.
 16. BEK, Mikuláš a Josef BEK. Der Weg eines Brünners von Prag nach Wien. Janáčeks Její pastorkyňa im Lichte der Korrespondenz der Universal-Edition Wien. In Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 1. vyd. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2005. s. 150-155. ISBN 3-926196-45-9.
 17. 2004

 18. SPURNÝ, Lubomír. Novák und die tschechische Moderne. In Mehrsprachigkeit und regionale Bindung in Musik und Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang-Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2004. s. 107-112. ISBN 3-631-52331-9.
 19. 2003

 20. MACEK, Petr a Mikuláš BEK. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2003.
 21. KUČERA, Tomáš a Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody. Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, roč. 2003.
 22. SPURNÝ, Lubomír. Mezi řádem a chaosem: příspěvek k principu Hábova hudebního myšlení. In Hudební věda a výchova 9. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 13-19. ISBN 80-244-0773-6.
 23. SPURNÝ, Lubomír. Novák a Nejedlý. In Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Bratislava: STIMUL-centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2003. s. 153-161. ISBN 80-88982-78-2.
 24. 2002

 25. SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába - klasik české hudby? In Čeští hudební klasikové na prahu 21.století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. s. 137-139. ISBN 80-7042-204-1.
 26. 2001

 27. SPURNÝ, Lubomír. Vítězslav Novák a secese. In Fibich - Melodram - Secese/Fibich-Melodrama-Art Nouveau. Praha: Česká hudební společnost-Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum-Muzeum české hudby, 2001. s. 243-249. ISBN 80-238-6482-3.
 28. 2000

 29. SPURNÝ, Lubomír. Beitrag zur tschechische Avantgarde: A. Hába und E. F. Burian. In Europa stellt sich vor. Regionalistik, Provinzialismus und musikalische Sozialisation. Magdeburg: Universität Magdeburg, 2000. s. 73-79. ISBN 3929757-31-1.
 30. 1999

 31. SPURNÝ, Lubomír. Bemerkungen zur tschechischen Avantgarde: 'Matiné ceccoslovaco', Siena 1928. In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: University of Technology, 1999. s. 331-335. ISBN 80-214-1249-6.
 32. REITTEREROVÁ, Vlasta. Das Schubertlied in der Entwicklung der tschechischen Musik. In Schubert-Handbuch 1997. Bericht über den Internationalen Schubert-Kongre Duisburg 1997. Duisburg: Internationale Schubert-Gesellschaft, 1999. s. 99-109. ISBN 3-7618-1465-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 10. 2021 11:05