Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. TUŠKOVÁ, Jana Marie. Cizí oikonyma v deklinačním systému psané češtiny. In Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. 2012.
 2. 2006

 3. KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus. Kettemann, Bernhard / Marko, Georg (eds.). In Planing, Gluing and Painting Corpora. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. s. 27-46, 20 s. Sprache im Kontext. ISBN 3-631-55355-2.
 4. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
 5. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Pozice, významy a funkce výrazu JAK TO (na materiále Českého národního korpusu). Naše řeč, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR Praha, 2006, roč. 89, č. 1, s. 1-10. ISSN 0027-8203.
 6. 2005

 7. OBROVSKÁ, Jana. Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi vzory KOST a PÍSEŇ u apelativních feminin. In Jazyky a jazykověda, Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: FF UK - ÚČNK, 2005. s. 313-336. ISBN 80-7308-079-6.
 8. 1998

 9. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, roč. 59, č. 3, s. 265-276. ISSN 0037-7031.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2020 01:24